PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-former-fremtidens-russiske-byer-og-boliger-25285
ad

JUUL | FROST Arkitekter former fremtidens russiske byer og boliger

Pressemeddelelse februar 12, 2019 Byggeri Byrum Arkitekt Kaliningrad Livskvalitet Byudvikling Nordisk arkitektur Bæredygtighed Rusland Boligbyggeri Erhverv Bolig Arkitektur Danmark Arkitekter Fifa

Rusland gør op med sovjettidens bygningskunst. JUUL | FROST Arkitekter har udformet en helt ny bydel med knap 400.000 kvadratmeter fordelt på et 14 hektar stort område på Oktyabrsky øen, der grænser op til Kaliningrads historiske centrum. Byområdet skal være model for forbedringen af byer, boliger og livskvaliteten for 25 mio. russere.

Skolen er omdrejningspunktet for et hierarki af offentlige pladser, stræder og gårdrum

Siden 2. Verdenskrig har Sovjet modernisme dikteret byudviklingen i Rusland. Under Stalin fik en kæmpe udvikling inden for infrastruktur og industri russerne til at rykke til byerne, men de måtte nøjes med at dele alt for få boliger. Nikita Khrusjtjov gjorde op med boligmanglen med lavprisboligerne ’Khrusjtjovkaerne’. På kun syv år blev der bygget flere boliger, end på de seneste 40 år. Fokus var på billige kvadratmeter og præfabrikation. Frem til 1970’erne blev bygget svimlende 290 mio. kvadratmeter boliger, men af ringe kvalitet.

Nutidens nybyggeri er ligeledes af ringe standard, mens det mangeårige fokus på boligopførelse har efterladt en manglende politisk interesse for udviklingen af byens offentlige rum, der primært giver plads til biler frem for mennesker.

Nu ønsker russerne byggeri og byrum med større menneskelig skala, fokus på sundhed, tryghed, diversitet, tilpasningsdygtighed og miljø. Derfor kigger de mod Danmark og henter erfaringer og kompetencer hos JUUL | FROST Arkitekter.

For os er gode lejligheder og grønne åndehuller i byen en selvfølge. I Rusland skal man knokle hårdt for at opnå muligheden for at bo i en bolig af god kvalitet. De standarder og værdier, russerne efterspørger, har vi på tegnestuen mange års erfaring med. Gennemlyste lejligheder, tryghed, diversitet, tilpasningsdygtighed og miljø; vi har altid fokus på at skabe merværdi for både byggeriet, byen og mennesker, og vi planlægger og designer ethvert nyt byggeri som en del af en større urban kontekst,” fortæller Helle Juul, Founding partner.

Nye urbane standarder

Den russiske regering har igangsat et byggeprogram på 800 mio. m2, som skal forbedre bolig- og livskvaliteten for 25 mio. russere, og samtidig udvikler de en ny model for boligstandarder.

“Vi er blevet inviteret med i udviklingsprojektet, fordi russerne søger erfaringer udefra. Denne gang har vi fået en særligt spændende opgave, da vi har fået mulighed for at sætte et fysisk præg på et stort bykvarter i Kaliningrad, som skal tjene som et eksempelprojekt for udviklingen af andre russiske byer,” fortæller Flemming Frost.

JUUL | FROST Arkitekter står bag en helt ny bydel på det 14 hektar store område på Oktyabrsky øen, som grænser op til Kaliningrads historiske centrum. Projektet indeholder over 3500 gennemtegnede boliger, 10 børnehaver, en skole, erhvervsbyggeri, et hotel og hotellejligheder samt grønne gård- og byrum. Projektet præsenteres i foråret 2019 for de besluttende politiske organer.

Projektet er en del af den 385 hektar store udvikling af hele Oktyabrsky øen. Øen er på baggrund af Kaliningrad stadion, der blev bygget i forbindelse med VM i sommeren 2018, udpeget som en særlig økonomisk zone af den russiske regering for at tiltrække internationale investeringer og turisme. Udover stadionområdet udvikles og en kultur- og museumshub på øen. Tegnestuen har udformet projektet med afsæt i masterplanen udformet af LDA Design (London). Tegnestuerne Openfabric (Holland), Turenscape (Kina) og Alison Brooks Architects (Canada) skal udforme andre dele af Oktyabrsky området.

Dansk mindset skal udfordre

Udviklingen af projektet er fundet sted i tæt samarbejde med russiske Strelka KB, en rådgivende virksomhed, under Strelka Institute, som blev sat i verden for at ændre de kulturelle og fysiske landskaber i russiske byer.

Vi har arbejdet sammen med Strelka KB over flere omgange de sidste to år, denne gang særlig tæt, for at sikre, at alle tekniske krav er mødt, og at projektet kan realiseres.Det har både været vigtigt for os at løse opgaven inden for deneksisterende masterplan, men også at udfordre dem. De har inviteret os, fordi de vil have vores vinkel, ikke en russisk.Eksempelvis harvi nedskaleret det klassiske grid med grønne korridorerog skabt et mere dynamisk og trygt bykvarter.De efterspurgte ikke en landskabelig løsning, men det har vi indarbejdet, bl.a. en 35 mbred grøn boulevard med plads til gadeaktiviteter,da vi er overbevidste om, at landskab, by- og gårdrum er afgørende for kvaliteten af beboernes hverdag,” siger Flemming Frost.

FAKTA

Boliger: 314.213 m2, fordelt på 3510 boliger.

Erhvervsarealer og kommercielle arealer: 18.780 m2

Hotel og lejlighedshotel: 23.647 m2

10 Børnehaver og Skole 29.528 m2

I alt: 386.168 m2

Bygningshøjden spænder fra 5 - 20 etager, og området 57.822 m2 parkering fordelt på 1992 p-pladser

Samarbejdet mellem JUUL | FROST arkitekter og Strelka

JUUL | FROST Arkitekter har siden 2017 samarbejdet med klienten Strelka. Strelka har siden 2016 arbejdet på at fastlægge, hvilke problemstillinger Ruslands byer står over for, og hvordan de kan løses.

https://strelka.com/en

Udviklingen af guidelines og nye russiske boligstandarder, 2017:Tegnestuen bidrog i 2017 til udviklingen af nye standard guidelines for russiske boligudvikling i Rusland.

International Jury ’Open International Competition for Standard Housing and Residential’, 2017:I 2017 blev Helle Juul udpeget til juryen i den internationale arkitekturkonkurrence ’Open International Competition for Standard Housing and Residential’, hvor arkitekter fra hele verden gav deres bud på fremtidens russiske boliger.

https://habitat.dom-competition.ru/en/about

Debat med viceministerpræsidenten, Russian Investment Forum i Sochi, 2018:I februar 2018 var Helle Juul inviteret til vækst- og økonomikonferencen Russian Investment Forum i Sochi, som oplægsholder og moderator, for at diskutere moderne beboelse sammen med bl.a. viceministerpræsident Igor Shuvalov og daværende boligminister Mikhail Men.

https://rusinvestforum.org/en/

Workshop for 100 russiske arkitekter, København 2018:I november 2018 afholdt Helle Juul workshop om by-, og livskvalitet for 100 russiske unge arkitekter og planlæggere om danske erfaringer med udviklingen af boliger, byer og landskaber. Workshoppen var en del af et uddannelsesprogram, der skal klæde en ny generation af arkitekter og planlæggere på til udfordringerne i fremtidens russiske boligbyggeri.

Workshop, Kaliningrad og besøg på Refshaleøen 2018:I december 2018 deltog Helle Juul og Flemming Frost sammen med repræsentanter for tegnestuerne LDA Design, Openfabric, Turenscape og Alison Brooks i en fælles workshop om udviklingen af Oktyabrsky øen. Opfølgende har Strelka besøgt tegnestuen på Refshaleøen under udviklingen af projektet.

Kontakter


Helle Juul

CEO, founding partner, Arkitekt MAA/MNAL, Ph.D
Juul | Frost Arkitekter
[email protected]********** Vis...
+45 2******* Vis...

Flemming Frost

CEO & founding partner
Juul | Frost Arkitekter
[email protected]********** Vis...
+45 2********** Vis...

Emner


Byggeri Byrum Arkitekt Kaliningrad Livskvalitet Byudvikling Nordisk arkitektur Bæredygtighed Rusland Boligbyggeri Erhverv Bolig Arkitektur Danmark Arkitekter Fifa
ad