PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/jjw-arkitekter-vinder-renovering-af-fem-h%C3%B8jhuse-i-bellah%C3%B8j-23943
ad

JJW Arkitekter vinder renovering af fem højhuse i Bellahøj

Pressemeddelelse september 19, 2017 Renovering Almene boliger Wissenberg Bellahøj Teknologisk Institut JJW Arkitekter Fsb

Højhusene i Bellahøj er et af Danmarks første højhusbyggerier og dannede i flere årtier skole for, hvordan man byggede højhuse i Danmark. Hele Bellahøj står over for en omfattende renovering, og totalrådgiver JJW Arkitekter er sammen med Wissenberg, Teknologisk Institut og Svend Ole Hansen udvalgt til at renovere fsb afd 1.35 Bellahøj, der består af 266 boliger.

Fsb JJW Bellahøj 01

Bellahøj højhusene er opført efter modernismens idealer om den gode og sunde bolig. fsb Bellahøj er opført i årene 1950-54 og består af 5 punkthuse på 10- 12 etager med i alt 266 lejligheder, der efter 60 år står overfor en omfattende renovering. Renoveringsprojektet indebærer blandt andet udskiftning af klimaskærme og etablering af et tidssvarende ventilationssystem.

Mellem bevaring og kvalitetsløft
Bygge- og udviklingschef i fsb Lone Zeeberg Nielsen fortæller ”Det er med stor tilfredshed, at vi efter tilbud fra flere rådgivere nu har valgt JJW som totalrådgivere for den omfattende renovering af Bellahøj. Bellahøj er et af fsb´s mest markante byggerier med både arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, som vi skal bevare. Samtidig skal boligerne have et kvalitetsløft, så den samlede bebyggelse lever op til nutidens krav. Det bliver en meget kompleks renovering, hvor vi både skal renovere facade og ventilation, og det på en måde så generne for vores beboere bliver så få som muligt. I det næste år vil beboerne blive inddraget i planlægningen af renoveringen, som skal koordineres med de fire andre boligselskaber på Bellahøj. Vi regner med, at resultatet bliver endnu bedre boliger, hvor vi får bugt med de alderdomstegn husene har og får skabt et bedre indeklima”.

Respekt for arkitekturen
David Ploug er afdelingsleder i By og Bolig hos JJW Arkitekter. Han glæder sig over det stærke team, der skal løfte opgaven, og er samtidig ydmyg over for at komme i gang med renoveringen af de enestående højhuse i Bellahøj. ”Bellahøj højhusene er et stilskabende byggeri i dansk arkitekturhistorie, og derfor går vi til opgaven med stor respekt for bebyggelsens eksisterende kvaliteter. Omvendt er det klart, at bebyggelsen efter mere end seks årtier trænger til en kærlig hånd. En af de store udfordringer er netop at finde balancen mellem bevarelse og fornyelse.”

Helhedsplan med indsigt og udsyn
I Wissenberg er man begejstret over den nye opgave. Administrerende direktør Lars Bendix Christensen udtaler: ”Vi har en fantastisk udsigt fra vores lokaler på Hejrevej, og kigger vi stik vest, toner de ikoniske højhuse på Bellahøj sig op over byens tage. Fra nu af skal vi ikke nøjes med udsigten”, smiler han og fortsætter ”Naturligt nok er der et fokus på facaderenovering og etablering af mekanisk ventilation, og i den forbindelse er det vores opgave at forbedre indeklimaet og sænke energiforbruget. Vi er glade for, at alle tiltag sker i tæt dialog med et aktivt og velfungerende beboerdemokrati. Vi glæder os!”.

Omsorg for beboerne
fsb administrerer 266 boliger i Bellahøj, og man kan ikke undgå, at et så omfattende renoveringsprojekt påvirker beboerne, mens det står på.”Hos JJW Arkitekter er vi blandt landets mest erfarne arkitekter indenfor socialt bæredygtige renoveringer. Derfor ved vi også, at vi går ind og rører ved noget helt centralt i beboernes hverdag, hver gang vi går i gang med et renoveringsprojekt. Af samme grund går vi til opgaven med en iboende forståelse for beboernes situation, og vil i tilrettelæggelsen af renoveringsarbejdet fokusere på at minimere de gener, renoveringen medfører for beboerne” afslutter David Ploug.       

JJW Arkitekter er ansvarlige for renoveringen af fsb Bellahøj, der gennemføres samtidig med renoveringen af de øvrige Bellahøj højhuse. Der er i alt 4 boligselskaber, der administrerer Bellahøj Højhusene: AAB, KAB og fsb.

FAKTA
Projekt: Renovering af fsb Bellahøj, 266 lejligheder
Bygherre: fsb
Totalrådgiver / Arkitekt: JJW Arkitekter
Underrådgiver: Wissenberg
Konsulent: Teknologisk Institut
Konsulent: Svend Ole Hansen
Periode: 2017 - 2020

Billedtekst
fsb JJW Bellahøj 01 - 04: JJW arkitekter skal renovere fem højhuse i Bellahøj. Foto: Carsten Andersen.

Kontakter


David Ploug

Arkitekt MAA / afdelingsleder By & Bolig
JJW Arkitekter
[email protected]***** Vis...
50 51****** Vis...

Emner


Renovering Almene boliger Wissenberg Bellahøj Teknologisk Institut JJW Arkitekter Fsb
ad