PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/jjw-arkitekter-s%C3%A6tter-retten-i-roskilde-18696

JJW Arkitekter sætter Retten i Roskilde

Pressemeddelelse september 3, 2014 Arkitektur Retten i Roskilde JJW Arkitekter

5. september er der officiel indvielse af Retten i Roskilde. JJW Arkitekter har sammen med deres samarbejdspartnere udviklet og designet Roskildes nye retsbygning, der rykker grænserne for retsbygningsarkitektur.

JJW Retten i Roskilde Syd Facade Foto Jens Lindhe

Retten i Roskilde tager på en ny måde hånd om de komplekse, logistiske sammenhænge en retsbygning skal håndtere. Retsbygningen er stedet, hvor borgere og deres pårørende møder retssystemet – og de skal mødes med en afbalanceret kombination af respekt og autoritet. Retsbygningen er også en arbejdsplads for mange faggrupper, hvis arbejdsliv stiller specifikke krav til indretning såvel som arkitektonisk udformning. Derfor skal retsbygningen også være et sted, hvor de ansatte føler sig hjemme og har mulighed for at indgå i et socialt fællesskab med deres kolleger. For at imødekomme disse egenskaber har JJW Arkitekter skabt en bygning, der fremstår nuanceret, autoritativ og overskuelig.

Retsbygningens arkitektur afspejler seriøsitet og autoritet, og bygningen er placeret som et repræsentativt fyrtårn og markant omdrejningspunkt i et af Roskildes nye udviklingsområder ved Sdr. Ringvej. Retten i Roskilde ligger med ryggen mod ringvejen med visuel og mental forbindelse til Roskilde Domkirke, som bygningen refererer til. Byens ”torv” er trukket ind i bygningen, hvor retssalenes facader imiterer byens facader og skaber nicher og passager, hvor de pårørende og tilhørere kan trække sig tilbage i halvoffentlige zoner som en respektfuld gestus overfor deres situation.

Jørgen Lougart er præsident for Retten i Roskilde og beskriver JJWs retsbygning som ”En fantastisk bygning, der forener de særlige funktionelle krav, der gælder for en moderne retsbygning med lys, luftig og harmonisk arkitektur”.

Retsbygninger skal håndtere komplicerede logistiske sammenhænge så dommere, anklagede og besøgende ankommer til retssalene via separerede adgange. En udfordring JJW Arkitekter har taget op med visionen om, at retsbygningen ikke skal blive en ”kafkask” labyrint, men at alle brugere derimod skal opfatte bygningen som enkel og let forståelig. Særlig vigtigt har det været at skaffe dagslys og udsigt til det fri fra så mange retssale som muligt, hvilket er en arkitektonisk fortolkning af det danske retssystem, hvor balancen mellem autoritet og humanisme er central. Resultatet er en åben og imødekommende arkitektur, hvor de anklagede ikke føler sig ekskluderede fra omverdenen eller dømte, inden dommen er faldet.                                    

Som økonomisk ansvarlig for opførelsen samt drift i 20 år, så er det for os også centralt, at der findes fornuftige, holdbare og driftsvenlige løsninger”,udtaler Henrik Collin, projektchef hos GVL.”Det gode samarbejde med JJW gennem hele projektforløbet har betydet, at disse aspekter ikke er blevet tilsidesat”.

Funktionerne i bygningen er bygget op som ringe i vandet omkring det centrale torv, der er offentlig adgang til. Fra dommernes kontorer øverst oppe i bygningen fører en særlig transportzone dommerne ned til retssalene. I kælderen ligger den anden lukkede zone, hvor arrestanterne ankommer og opholder sig, inden de stilles over for retten. Fra kælderen er der ligeledes en adskilt transportzone, der fører arrestanterne op til retssalene. I den såkaldte mellemzone ligger retssalene placeret ud til torvet. I torvet er der indlagt en historisk reference til ”Tinget”, der i middelalderen var forsamlingssteder, hvor man mødtes for at diskutere og afgøre sager af almen, kritisk interesse. Til højre for ”Tinget” fører en spindeltrappe op til 3. sal. Spindeltrappen udgør et skulpturelt indslag, hvis cirkelbevægelser giver overblik over bygningen. 

”Retten i Roskilde er et godt eksempel på JJWs arkitektoniske tilgang, hvor vi sætter os godt ind i brugernes behov, inden vi begynder at skitsere”, forklarer Katja Viltoft, indehaver og leder af Erhverv og Sundhed hos JJW Arkitekter. ”Vi har skabt en retsbygning, der indfrier de krav, som retsbygninger skal håndtere samtidig med, at vi har skubbet grænserne for retsbygningsdesign ved at kombinere vores erfaringer indenfor arbejdspladsindretning med forståelse for brugernes behov og respekt for mennesker”.

Den officielle indvielse finder sted fredag d. 5. september klokken 13. Adressen er Ved Ringen 1, 4000 Roskilde.

BILLEDTEKST

JJW_ Retten i Roskilde_Syd Facade_Foto_Jens_Lindhe: Eksteriør Syd facade Retten i Roskilde

JJW_ Retten i Roskilde_Atrium_Foto_Jens_Lindhe: Atrium Retten i Roskilde

JJW_ Retten i Roskilde_Standard Retssal_Foto_Jens Lindhe: Retssal Retten i Roskilde

Fotograf: Jens Lindhe

 

Kontakter


Katja Viltoft

Arkitekt MAA, Partner og kreativ direktør
JJW Arkitekter
kvi@j***** Vis...
29 44****** Vis...

Henrik Collin

Ph.d., Projektchef
GVL Entreprise A/S
hc@gv**** Vis...
22 22******* Vis...

Emner


Arkitektur Retten i Roskilde JJW Arkitekter