PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/jjw-arkitekter-giver-bud-p%C3%A5-malm%C3%B8s-udvikling-23477
ad

JJW Arkitekter giver bud på Malmøs udvikling

Pressemeddelelse marts 13, 2017 Sverige Amiralsstaden JJW Arkitekter

Malmö Stad, boligselskabet MKB og developeren Trianon har inviteret Team JJW Arkitekter med til parallelopdraget ”Idéverkstad Amiralsstaden”. Målet er at lave en strategi for udviklingen af området omkring den kommende Rosengård Station, området omkring bydelens centrale butikscenter ’Rosengård C’ samt koblingen mellem disse og resten af byen.

JJW Amiralsstaden 01

Malmö Stad og de andre opdragsgivere efterspørger tiltag, der udvikler bymiljøet og skaber nye boliger og erhvervsmuligheder, og samtidig øger beskæftigelsesgraden og sundhedsniveauet. Opgaven går ud på både at skabe fysiske, organisatoriske og sociale forandringer.

Det kræver en tværfaglig tilgang, og for at tilgodese de forskellige ambitioner består Team JJW Arkitekter af J+S Projektutveckling, Camilla Hedegaard Møller, Birgitte Mazanti og René Kural, der tilsammen repræsenterer en bred faglighed inden for byplanlægning, økonomi og det sociale område.

De nye generationers by 
Temaets forslag hedder ”Amiralsstaden – De nye generationers by”. Gennem en tæt sammenhæng mellem fysiske, strukturelle, organisatoriske og sociale initiativer skaber holdet et byområde med et attraktivt boligmiljø, men også med tilbud, der trækker folk udefra ind for at deltage i bylivet. Den tætte sammenhæng mellem de forskellige indsatser resulterer i et trygt, sundt og aktivt bymiljø, hvor uddannelses- og beskæftigelsesniveauet er det samme, som i resten af Malmø.

Teamet arbejder med to overordnede fysiske greb. Det første er udvikling af byrum som et styrende greb før udvikling af bebyggelse. Det andet er fortætning med fokus på mangfoldighed og sociale effekter. Konkret foreslår teamet, at byudviklingen tager udgangspunkt i 5 zoner med hver sin lokale identitet. Afhængigt af zonernes fremtidige karakter programmeres de forskellige områder med en kombination af boliger, forretninger, virksomheder, uddannelsesfaciliteter og kulturinstitutioner.

Tre primære attraktioner
Susanne Renée Grunkin, faglig leder af JJW Landskab, fortæller

”Vores forslag tilgodeser i et samlet greb flere centrale parametre, der udover forandringen af den fysiske struktur også styrker de forskellige områders sociale struktur. For at tilbyde noget som også øvrige malmøborgere vil opsøge, indeholder vores forslag tre primære attraktioner. Den ene er Malmö Dansemekka, som bliver en mødeplads for social og kreativ fysisk udfoldelse, og bliver et anderledes supplement til områdets eksisterende stærke idræts- og idrætsforeningsliv. Den anden er et campusområde med både uddannelsesinstitutioner og plads til opstartsvirksomheder og mere traditionelt erhverv samt byens bedste maker space i form af et væksthus for offentligt og privat entreprenørskab. Den tredje attraktion er en wellness hub, der skal være et cluster for sundhed og velvære med både kommercielle og ikke-kommercielle aktører, herunder også uddannelser indenfor det sundhedsfaglige felt. Alle tre attraktioner skaber både nye muligheder for de nuværende beboere og bliver en magnet for udefrakommende.”           

Udviklingstiltag kræver ny og dedikeret organisation
Derudover foreslår teamet en ny økonomisk og organisatorisk model, der både tiltrækker nye aktører og giver dem, der allerede bor i området mulighed for at være med. Håkan Samuelsson fra J+S Projektutveckling forklarer: 

”For at komme i mål opererer vi med en ny økonomisk-organisatorisk struktur i form af et udviklingsselskab, en byrumsfond og en investeringsfond. Ved at omstrukturere området og den måde, det er organiseret og drevet på, skaber vi et økonomisk bæredygtigt fundament for byudviklingen. Vi trækker nye investorer til, støtter det lokale entreprenørskab og inddrager borgerne i udviklingen. Derudover skaber vi nogle mindre strukturer og blander funktioner og ejerformer.”

Udover Team JJW Arkitekter deltager et studenterhold fra Lunds Tekniska Högskola, Radar Arkitekter og Nyréns Arkitekter. Se de respektive teams mellemafleveringer påMalmö Stads hjemmeside.

Der er endelig aflevering i starten af april, hvorefter Malmö Stad og de andre opdragsgivere tager stilling til det videre forløb.

BILLEDTEKSTER
JJW Amiralsstaden 1- 3: Team JJW Arkitekters forslag til udvikling af Amiralsstaden. Illustrationer: JJW Arkitekter.  

Kontakter


Susanne Renée Grunkin

Faglig leder af JJW Landskab Landskabsarkitekt MDL
JJW Arkitekter A/S
[email protected]***** Vis...
2098***** Vis...

Emner


Sverige Amiralsstaden JJW Arkitekter
ad