PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/jjw-arkitekter-f%C3%A5r-dgnb-guld-22997
ad

JJW Arkitekter får DGNB-guld

Pressemeddelelse oktober 13, 2016 JJW Arkitekter Dgnb Green Building Council Bæredygtighed

Bæredygtighed er en af JJW Arkitekters erklærede strategiske målsætninger. Nu har den Frederiksbergbaserede arkitektvirksomhed DGNB-certificeret deres tegnestue og kontorfællesskab. JJW Værkstedet opnår DGNB-guld.

JJW DGNB GULD 01 LGM

JJW Værkstedet er navnet på JJW Arkitekters kontorfællesskab. Bygningen er designet og indrettet af JJW Arkitekter i 2007 for at fremme den værksteds- og samarbejdskultur, der kendetegner arkitektvirksomhedens virke. JJW Værkstedet er et af de projekter, der deltog i pilotfasen for den nye DGNB-certificeringsordning for eksisterende bygninger og er nu blandt Danmarks første eksisterende kontorbyggerier, der bliver DGNB-certificeret. Med et samlet resultat på 71,1% opnår JJW Værkstedet en guld DGNB-certificering.

DGNB-certificering som del af bæredygtighedsstrategi
Jørn Kiesslinger er DGNB-auditor og faglig leder af bæredygtighed hos JJW Arkitekter. Han ser DGNB-certificeringen som et bevidst næste skridt i tegnestuens bæredygtighedsstrategi og helhedsorienterede tilgang:

”Bæredygtighed forudsætter, at vi tænker helhedsorienteret i vores løsninger. Her er DGNB den bedste fællesplatform, vi har i byggebranchen at arbejde ud fra. Den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed skal afspejles af vores byggerier i et velafbalanceret forhold og det er et centralt bedømmelseskriterium i DGNB. JJW Værkstedet er vores daglige arbejdsplads og er, for os som arkitekter, en af de bedste referencer, som vi har til vores arbejde. Forskning viser, at vores fysiske rammer og bygningernes indeklima har en afgørende betydning for både vores velvære og kvaliteten af vores arbejde. Vores tegnestue har nogle helt særlige rumlige kvaliteter og DGNB-certificeringsforløbet har givet os en unik mulighed for at teste og evaluere vores omgivelser og optimere parametre som blandt andet indeklima og indretning. Samtidig opnår vi en endnu dybere forståelse for arkitekturens muligheder for at fremme helhedsorienterede, bæredygtige løsninger 1 til 1.”

Behov for fokus på eksisterende bygninger
Bygninger udgør ca. 35% af Danmarks samlede energiforbrug. Samfundsmæssigt opnår man ikke en mærkbar energireduktion ved at opføre nye energieffektive bygninger. Den helt store gevinst kommer ved at fokusere på den eksisterende bygningsmasse. Derudover performer mange nybyggerier i brug anderledes, end de er beregnet til. Det er en stor udfordring, og bygninger i brug giver os et korrekt billede af, hvordan bygninger fungerer og bliver anvendt i virkeligheden. Derfor mener JJW Arkitekter, at det giver god mening med en DGNB-certificeringsordning for eksisterende kontorbyggerier.   

”Hos Green Building Council er vi rigtig glade for, at bygherrer og rådgivere har taget så godt imod de nye DGNB kriterier for eksisterende kontorbygninger. JJW Arkitekternes tegnestue er et projekt ud af i alt 10, der er tilmeldt pilotfasen, som forventes afsluttet i december 2016. JJW Arkitekter er et godt eksempel på den gode pionerånd, der er behov for, når nye kriterier skal afprøves og tilpasses. Det er også inspirerende, at en tegnestue vælger at ”afprøve medicinen selv” inden den anbefales til andre”, fortæller Mette Qvist, direktør hos Building Green Council Denmark.

Erfaringer bruges i kommende projekter
Ole Hornbek er partner og leder af By og Bolig hos JJW Arkitekter og glæder sig over at have opnået DGNB-guld, men arbejdet stopper ikke her:

”Vi glæder os naturligvis over, at vi har opnået en guldcertificering, og ser det som en anerkendelse af de bæredygtige kvaliteter, JJW Værkstedet besidder. Nu overdrager vi certificeringen til JJW Ejendom, som ejer vores bygning, og undersøger hvilken værdi certificeringen giver bygningsejeren. Jeg er overbevist om, at certificeringsordningen fremhæver en lang række værdiskabende elementer, som kan bruges af hele ejendomsmarkedet”.

DGNB-certificeringen har også påpeget områder, hvor der er plads til forbedringer, der med enkle midler kan gøre JJW Værkstedet endnu mere bæredygtigt. Den optimeringsproces giver en værdifuld viden som kan overføres til arkitektvirksomhedens øvrige projekter for private og offentlige bygherrer.  

FAKTA - DGNB i Danmark
Certificeringen er udført at Green Building Council Denmark, der er en non-profit medlemsorganisation, som arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Green Building Council certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB certificeringsstandarden.

Læs mere på Green Building Council Denmarks hjemmeside http://www.dk-gbc.dk/dgnb

BILLEDTEKSTER: 

JJW DGNB GULD 01
JJW Værkstedet opnår DGNB-guld som et af de første eksisterende kontorbyggerier, der er certificeret i Danmark. Fra venstre til højre: Thomas Fænø Mondrup, Teknisk konsulent, Green Building Council Denmark, Jørn Kiesslinger, DGNG-auditor og faglig leder af bæredygtighed JJW Arkitekter, Kaj Frederik Wohlfeldt, JJW Ejendom, stifter og tidligere partner JJW Arkitekter, Mette Qvist, Direktør Green Building Council Denmark og Ole Hornbek, partner og leder af By og Bolig JJW Arkitekter. Foto: Laura Græsdal Maajen.

JJW DGNB GULD 02-03: JJW Værkstedet. Foto: Anders Hviid  

Kontakter


Jørn Kiesslinger

Faglig leder af bæredygtighed, virksomhedsmedvejleder
JJW Arkitekter
[email protected]***** Vis...
20 25****** Vis...

Ole Hornbek

Arkitekt MAA, Partner og kreativ direktør
JJW Arkitekter A/S
[email protected]**** Vis...
23 43****** Vis...

Mette Qvist

Direktør
Green Building Council Denmark
mette**************** Vis...
6172***** Vis...

Emner


JJW Arkitekter Dgnb Green Building Council Bæredygtighed
ad