PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/jjw-arkitekter-bag-nye-boliger-i-ebber%C3%B8d-19596
ad

JJW Arkitekter bag nye boliger i Ebberød

Pressemeddelelse januar 12, 2015 JJW Arkitekter Rudersdal Ebberød Almene boliger Balslev

JJW Arkitekter har i samarbejde med Balslev Rådgivende Ingeniører og Force 4 Architects vundet konkurrencen om udviklingsplan for opførelse af op til 100 nye boliger i botilbud til borgere med særlige behov i Ebberød, Rudersdal Kommune, samt teknisk totalrådgivning i forbindelse med opførelse af bebyggelsens 1. etape. Byggeriet opføres i tre etaper, og teamet er nu i gang med projekteringen af den første, som består af 44-46 boliger.

Ebberød bebyggelse JJW

Mennesket er i centrum i det nye Botilbud Ebberød. I vinderforslaget har team JJW Arkitekter genfortolket det eksisterende Ebberøds stoflighed og materialer, mens områdets karakteristiske vekselvirkning mellem åbne og lukkede rum, pladser, akser og kig ud i landskabet er videreført i disponeringen af den nye bebyggelse. Derudover har man indarbejdet den nyeste viden om trivsel i boliger for borgere med særlige behov. Resultatet er et botilbud, hvis nye rammer er en del af historien, samtidig med at de understøtter beboernes behov og gode arbejdsforhold for medarbejderne. 

Graduerede fællesskaber
I det nye byggeri er der arbejdet med graduering af offentlighedsgrader, så beboerne alt efter behov, formåen og lyst kan vælge at deltage i et større fællesskab eller alternativt trække sig tilbage til mere private rum. Opdelingen af boenhederne i flere selvstændige huse organiserer borgernes verden i mindre, overskuelige størrelser for at sikre, at beboerne føler sig trygge, uanset hvor de er.

Udover at være et hjem for borgere med særlige behov skal Botilbud Ebberød også være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, der er præget af arbejdsglæde ud fra en overbevisning om, at glade medarbejdere påvirker indsatsen overfor borgerne i positiv retning. Derfor har man i disponeringen af de enkelte bygninger forsøgt at smelte boliger og arbejdspladser sammen på en måde, så borgernes privatliv og ret til selvbestemmelse respekteres.

Totalrådgivning giver mulighed for at styre kvalitet, proces og økonomi
Janne Sælan Halskov, arkitekt MAA fra JJW Arkitekter, har været engageret i Ebberød-opgaven fra ideudviklingsfasen over til det igangværende projekteringsarbejde. Hun fortæller, hvordan rollen som totalrådgiver giver tegnestuen mulighed for at optimere de enkelte løsninger: ”I Ebberød er vi ansvarlige for arkitekturen, økonomien og processerne. Det ser vi som klar fordel for projektet, da vi på denne måde kan sikre, at forholdet mellem kvalitet og ressourcer konstant afvejes, så vi skaber de bedst mulige boliger indenfor det givne budget. Med hensyn til processerne er det både selve byggeriet, men i lige så høj grad brugerinddragelsen, vi har taget hånd om. Det giver os mulighed for at kombinere tegnestuens viden om boliger til mennesker med særlige behov med førstehåndsudsagn fra interessenterne”.  

Ingeniørteamet har også fokuseret på brugerne i de valgte løsninger: ”Det kan have en afgørende betydning for sårbare beboere, at elementer som lys og lyd er højt prioriteret, og det giver samtidig en bedre hverdag for de ansatte. Derfor har vi haft fokus på at indtænke gode løsninger som for eksempel brug af døgnrytme-lys fra starten”, forklarer ingeniør Michael Schierbeck fra Balslev Rådgivende Ingeniører. 

Mennesket i centrum
Da teamet vandt konkurrencen, fremhævede dommerkomitéen blandt andet, hvordan byggeriet indgår i et harmonisk samspil med Ebberøds bevaringsværdige kulturmiljø. Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), der også var formand for bedømmelsesudvalget, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af vinderprojektet: ”Vi har valgt et projekt, der utroligt overbevisende tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i Ebberød. JJW’s forslag tager fra start til slut udgangspunkt i borgerne, i de ansatte og i stedet. Alt i alt kan man sige, at forslaget udmærker sig ved sin enestående indlevelse. Mennesket er i centrum overalt i projektet”.

Første etape forventes færdiggjort i 2017.

PROJEKTDATA
Projekt: 44 - 46 nye almene boliger i Ebberød
Bygherre: Rudersdal Kommune
Totalrådgiver: JJW Arkitekter
Ingeniør: Balslev Rådgivende Ingeniører
Arkitekt: JJW Arkitekter, Force 4 Architects
Landskab: JJW Arkitekter
Areal: 4.100 m² (Etape 1), 8.000 m² (Samlet)
År: 2014 - 2017

Kontakter


Michael Schierbeck

Projektleder for ingeniørteamet
Balslev Rådgivende Ingeniører
[email protected]********* Vis...
72 17****** Vis...

Emner


JJW Arkitekter Rudersdal Ebberød Almene boliger Balslev
ad