PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/internationale-microsoft-dynamics-ax-2012-erp-implementeringer-f%C3%A5-styr-p%C3%A5-udfordringerne-18540
ad

Internationale Microsoft Dynamics AX 2012 ERP-implementeringer – få styr på udfordringerne

Pressemeddelelse august 4, 2014 Erp Ax 2012 MW data Microsoft dynamics ax 2012 Axpact International implementering

Langt de fleste virksomheder er helt bevidste om, at internationale ERP-implementeringer kan give en række udfordringer. At implementere Microsoft Dynamics AX 2012 i Korea er noget helt andet end at gå igennem den samme proces i Schweiz. Forskelle i tidszoner, sprogvariationer og afvigelser i rapporteringsstrukturen på virksomhedernes forskellige lokationer er nogle af de mulige forhindringer, som man i reglen har forberedt sig på, inden man iværksætter en international Dynamics AX-implementering. Meget ofte er der dog også en række faktorer, som der ikke er taget højde for. I det følgende lister MW data en række af de hyppigst forekommende udfordringer op.

MW data logo 200x30p

Gå uden om faldgruberne: Lyt til alle dine egne eksperter

For at få et garanteret 360 graders overblik er det vigtigt, at topledelsen helt fra projektets spæde start inddrager sit team af IT-medarbejdere samt det interne team, som er valgt til at stå for Dynamics AX-implementeringen i praksis.

Det er også yderst vigtigt, at beslutningstagere på samtlige lokationer inddrages i beslutningsprocesserne, da det kan være en nærmest umulig opgave for f.eks. hovedkontoret at tage højde for alle forhold alene. Kulturer og forretningsprocesser kan være ekstremt forskellige på virksomheders lokationer rundt omkring i verden. Topledelsen eller hovedkontoret står ofte alene med mange vigtige beslutninger. En international ERP-implementering er imidlertid så kompleks en opgave, at det kan være svært at få alle detaljer med, hvis man ikke inddrager samtlige involverede partner helt fra den spæde start. Her gælder reglen, at ”flere øjne ser mere”, og meget vindes ved at inkludere alle vigtige parametre allerede i den indledende fase, hvor opgavens fulde omfang skal fastlægges.

Aspekter som ofte bliver overset

Et udpluk af de aspekter, som af og til ikke er tænkt et hundrede procent igennem i et globalt perspektiv, er afstemning, stamdata, globalt design, globale implementeringspartnere og implementeringsfaserne:

  • Processer og kulturer skal afstemmes på alle virksomhedens niveauer

For det meste har en organisation nogle meget afstemte processer på det højeste ledelsesniveau, eftersom ledelsens daglige aktiviteter inkluderer strategiplanlægning i samarbejde med kollegerne rundt om i verden. Virksomhedens ledelse kender de bedste kommunikationsmetoder og har forståelse for de kulturelle forskelle. Medarbejderne et trin længere nede i organisationshierarkiet har imidlertid ikke altid denne indsigt. De samarbejder heller ikke i samme grad med deres kolleger på lokationerne i andre lande. For at sikre en vellykket implementeringsproces bør virksomhederne tage sig tid til at forstå kravene og behovene på de forskellige funktionelle niveauer på alle deres internationale lokationer inden kick-off – og helst også have aflagt besøg alle steder.

  • Et ”holdbart” globalt design er altafgørende

Én af de allervigtigste byggesten i en ny Dynamics AX 2012-implementering er et globalt design; særligt i internationale organisationer med en meget høj kompleksitet. Hvis ikke designet er ”holdbart” nok, kan det give anledning til en række problemstillinger gennem hele projektforløbet. Organisationer bør, hvis det er nødvendigt, sætte ekstra tid af i denne fase, da det vil spare både tid og penge i det lange løb.

  • Planlæg standardisering af stamdata nøje og i god tid

Stamdata kan være oprettet et utal af forskellige steder i globale virksomheder, som har opereret med forskellige ERP-systemer samtidig. Stamdata kan f.eks. findes i forskellige versioner eller som helt forskellige forekomster. Inden arbejdet med standardisering af data sættes i gang, skal virksomheden være opmærksom på de krav, der stilles til rapporteringen i praksis. For eksempel kan oprettelse af produktgrupper, kundegrupper og kontoplaner give grå hår i hovedet i forbindelse med en Dynamics AX ERP-implementering, hvis disse opgaver ikke er nøje planlagt og varetaget tidligt i projektet.

  • Bliv fortrolig med dine globale implementeringspartnere

Implementeringspartnere har samarbejdspartnere over hele verden, og ligesom med alle andre former for tjenesteydelser er du nødt til at kende alle de forskellige partnere, du skal samarbejde med. Få dokumentation for, at partnerne har global erfaring, især på de nøglemarkeder, der driver din organisations vækst. Tag dig tid til at interviewe alle konsulenter og invitér dem til at besøge dine lokationer, inden du vælger implementeringspartner. Som med enhver anden implementering er det afgørende for projektets succes, at implementeringspartneren passer til kulturen i din virksomhed.

  • I implementeringsfasen giver realistiske deadlines det bedste forløb

Implementeringsfaser er unikke i hver enkelt organisation. Ikke desto mindre ser mange virksomheder faserne som en slags matematiske ligninger uden at forholde sig til projektgruppen: Læringskurver, udskiftning, udbrændthed, nødvendige perioder med stilstand og internationale rejser i en skøn blanding er udfordringer, som der må tages højde for, når en projektgruppe består af travle medarbejdere. Organisationer har ofte et ønske om at få implementeringen i gang på lokation nummer to, lige så snart lokation nummer ét er gjort færdig, uden at sikre sig, at alting kører fuldstændig stabilt, og uden at give implementeringsteamet et pusterum inden det næste seje træk. Sørg for at sætte tid af til at få ensrettet dine teams, så de arbejder på samme måde på de forskellige lokationer, og sørg for at sikre det korrekte globale design. Vigtigst er det, at projektets faser er tilrettelagt med så realistiske deadlines som muligt, så du får succes med at implementere Microsoft Dynamics AX ERP-software i din globale organisation.

Få den helt rigtige implementeringspartner

En international implementering er en stor opgave. Derfor anbefaler MW data, at du helt fra begyndelsen sætter de nødvendige ressourcer af til at finde en erfaren implementeringspartner med gode referencer. Det er vigtigt, at virksomhed og implementeringspartner passer sammen. Både med hensyn til opgavens størrelse og – måske endnu vigtigere – den personlige kemi og tilliden mellem de involverede ERP-konsulenter og virksomhedens medarbejdere.

Der findes mange kvalificerede implementeringspartnere. Vigtigt er det, at vælge en partner, som er specialist i internationale implementeringer af Microsoft Dynamics AX og samtidig er en del af det globale AxPact-netværk for verdens førende Microsoft Dynamics AX-leverandører.

Kontakt venligst MW datas systemdirektør Kim Hagelskjær på tlf. +45 70 205 205 eller email kha@mwdata.dk for mere information.

Emner


Erp Ax 2012 MW data Microsoft dynamics ax 2012 Axpact International implementering
ad