PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/intern-kommunikation-bidrager-positivt-til-organisationens-konkurrenceevne-19311
ad

Intern kommunikation bidrager positivt til organisationens konkurrenceevne

Pressemeddelelse november 21, 2014 Kommunikation Probana Business School Lederuddannelse Ledelse og kommunikation Ledelse Probana Intern kommunikation

Intern kommunikation kan betragtes som den lim, der holder organisationen sammen, idet den forener forskellige interesser og skaber et godt samarbejde mellem de forskellige aktører i organisationen. Intern kommunikation kan synes banal, men succesfuld intern kommunikation kræver, at ledelsen forstår den interne kommunikation ud fra organisationskulturen og andre strategiske hensyn.

Logo til pressemeddelelser

På MasterClass i Kommunikation (KOM) får deltagerne i næste uge en række gode råd og optimeringsredskaber i forhold til intern kommunikation. Det er efterhånden almindelig kendt, at en optimering af den interne kommunikation vil gavne både medarbejdere, ledelse og bundlinje. Flere studier understøtter denne tese, og i Danmark har de førende praktikere Louise Riis Kistrup og Pernille Mølgaard Toft bekræftet tesen, blandt andet qua praktiske eksempler fra Danisco, NCC, Jyske Bank, DR og PET. I dette kapitel vil der stiftes yderligere bekendtskab med Kistrup & Toft samt andre førende teoretikere inden for feltet, herunder Helle Petersen og Bente Erlien. Læs med påhttp://www.probana.com/kom.asp

 

Intern kommunikation, som et nødvendigt redskab til succes, er langsomt begyndt at vinde mere indpas i danske organisationer. Der har tidligere været en tendens til, at den eksterne kommunikation, fx i form af presseeksponering, havde en højere status for organisationen end den interne kommunikation. I dag er billedet begyndt at vende. I 2005 indtrådte bl.a. en ny lov i kraft for organisationer med flere end 35 ansatte. Loven betegnes som 'Lov om information og høring af medarbejdere', og den skal sikre, at medarbejdere informeres om væsentlige forhold, eksempelvis organisationsforandringer eller ændrede ansættelsesvilkår. Samtidig er flere organisationer begyndt at erkende, at intern kommunikation kan bidrage positivt til organisationens konkurrenceevne. Dette er ud fra en antagelse om, at den bedste ambassadør for virksomheden er en tilfreds og motiveret medarbejder. Intern kommunikation er således kommet for at blive og bør betragtes på samme niveau som ekstern kommunikation. Læs med påhttp://www.probana.com/kom.asp

 

Alle kan arbejde med intern kommunikation: Større virksomheder vil have økonomisk mulighed for at ansætte konsulenter, som udelukkende tager sig af optimering af den interne kommunikation, mens mindre virksomheder ofte ikke har de fornødne ressourcer til at arbejde koncentreret med intern kommunikation. Både store og mindre virksomheder kan dog have glæde af at bruge de eksisterende ressourcer anderledes og bedre, og på den måde få optimeret den interne kommunikation. Læs med påhttp://www.probana.com/kom.asp

 

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence. Med en uddannelse i kommunikation har du mange muligheder. MCC-Uddannelsen er merritgivende. Læs med påhttp://www.probana.com/kom.asp

 

MasterClass i Kommunikation er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen kommer hele vejen rundt om kommunikation og kommunikationens virkemidler, kommunikationsværktøjer, psykologi og personlig udvikling.

 

Hvem bør deltage?

 

Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne ledere & konsulenter, fx.:

 

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer, produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, kundechefer, kontorchefer, etc.

- Afdelingsledere

- Mellemledere

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe

- Ledere af projekter

- Ledelses- & management konsulenter

- Personalekonsulenter/chefer

- Mfl.

 

Læs med påhttp://www.probana.com/kom.asp

 

Kontakter


Emner


Kommunikation Probana Business School Lederuddannelse Ledelse og kommunikation Ledelse Probana Intern kommunikation
ad