PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/inspiration-til-bonusordninger-f%C3%A5-dem-her-16902
ad

Inspiration til bonusordninger - få dem her!

Pressemeddelelse oktober 11, 2013 Erhverv

Grundstenen i alle bonusser er, at de skal udløse et variabelt tillæg til den normale løn, alt afhængig af virksomhedens resultater og individets eller gruppens præstation. Grundlæggende kan det siges, at bonusordninger hviler på tre antagelser, der alle er håndgribelige:

Businessdk 620x400

1. Bonusser skal bruges til, at belønne den ekstraordinære arbejdsindsats og dermed skabe større værdi for virksomheden, igennem en øget medarbejder insats.

2. Den ekstraordinære arbejdsindsats forekommer ikke, hvis den normale kompensation blot forhøjes med et beløb svarende til bonussen. Det skal således være bonussen, som motiverer til den ekstraordinære arbejdsindsats.

3.Effekten af virksomhedens samlede værdiskabelse af den ekstraordinære arbejdsindsats skal selvfølgelig overstige de omkostninger, der er forbundet med bonusordningerne samt design og vedligeholdelse af disse.

Der heresker meget kritik af bonusordninger. Kritikken går på, at de enten ikke virker eller, at de er en kompensation for dårlig ledelse. Der findes ligeledes rigtig mange fortalerne for bonusordninger der mener, at bonusordninger skaber god konkurrence på arbejdspladserne. Medarbejderne yder automatisk mere, da de kan se guleroden (bonusen) ved at yde en ekstra insats. Ved at virksomheden opnær flere resultater, skaber dette en øget konkurrence eksternt, virksomhederne imellem.

For at bonusordninger skal have en positiv effekt på virksomhedens resultater, er det alt andet lige essentielt, at de benyttes konsistent og med en vis rimelighed. Det nytter således ikke, at der udloves bonusser, som ikke overholdes. Derimod gavner det at have et nogenlunde “gennemsigtigt” bonussystem, som løbende kan motivere medarbejderne til at opnå den udlovede bonus. Sidst men ikke mindst skal den pågældende bonusordning stemme overens med virksomhedens strategi.

.

Emner


Erhverv
ad