PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/impr%C3%A6gnerede-heimdal-mursten-forligsm%C3%A6ssig-l%C3%B8sning-19526

Imprægnerede Heimdal mursten – forligsmæssig løsning

Pressemeddelelse december 18, 2014 Egernsund tegl Forlig Dansk byggeri Task Force Heimdal Mursten Imprægnerede

Som tidligere omtalt i flere danske medier har et antal husejere oplevet problemer med murværk opført med den imprægnerede Heimdal mursten. Egernsund Tegl og Dansk Byggeri har siden efteråret 2012 arbejdet målrettet med at etablere løsninger igennem en nedsat Task Force. Dette arbejde har indtil nu resulteret i forligsmæssige løsninger i mere end 130 sager. Arbejdet i Task Force er nu stort set afsluttet.

Tilbage resterer 110 sager. Sideløbende med sagernes behandling ved domstolene har de involverede parter ønsket at finde en forligsmæssig løsning der kan afslutte samtlige tilbageværende sager. Dette arbejde er pågået siden sommeren 2014 og det er lykkedes Forligsgruppen at blive enige om rammerne for en forligsmodel.

I samtlige sager er der indtil nu gennemført syn & skøn i ca. 60 sager og der forligger indtil nu kun et mindre antal Skønsrapporter. Forligsgruppen har taget initiativ til at fremskynde processen og har derfor indsat ekstra ressourcer til besigtigelserne således at disse kan gennemføres i et højere tempo.

Når rapporten foreligger behandles disse af Forligsgruppen indenfor den aftalte forligsmodel. Herefter præsenteres løsningen for de involverede. Gennemførelsen af løsningerne vil i hvert enkelt sag kræve vilje og accept fra alle involverede. Vi er optimistiske med at nå resultaterne. Det underbygges af at der i november måned har været afholdt to stormøder. Et med deltagelse af bygherrer og et andet med entreprenører/murere. Et flertal af de deltagende har efterfølgende tilkendegivet positiv interesse til at søge løsning via forligsmodellen.

Udover de primært involverede (bygherrer, entreprenører/murere, forsikringsselskaber, advokater, Egernsund Tegl) i sagerne er opnåelsen af forligsløsningerne afhængig af velvillig deltagelse fra kæderne (trælasterne), mørtelleverandører m.fl.. Disse forhandlinger pågår aktuelt og her forventes ligeledes en accept på baggrund af de allerede foreliggende tilbagemeldinger.

Forligsgruppen har netop anmodet retterne om at stille sagerne i bero, indtil videre til marts 2015, for at undgå yderligere og unødvendige omkostninger.


Forligsgruppen

Emner


Egernsund tegl Forlig Dansk byggeri Task Force Heimdal Mursten Imprægnerede