PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/hvordan-ledes-en-psykisk-ustabil-medarbejder-19098
ad

Hvordan ledes en psykisk ustabil medarbejder?

Pressemeddelelse oktober 17, 2014 Ledelse Probana Stress Psykologi

Flere og flere danskere bliver ramt af stress, går ned med en depression, eller får stillet et psykisk diagnose. Dermed må flere og flere ledere indstille sig på at have psykisk ustabile eller sårbare medarbejdere under sig. Men frygt ej, for det er bestemt ikke givet, at en person med mindre psykisk overskud eller stabilitet vil blive til en dårligere medarbejder. Det kræver dog den rette ledelse.

Tallene taler for sig selv. Hver dag er 35.000 medarbejdere i det danske land sygemeldt med stress, og langt flere føler sig ’ofte’ eller ’meget ofte’ stressede. Hele 12 % af befolkningen (430.000 mennesker) har symptomer på alvorlig stress hver eneste dag. Det viser tal fra Stressforeningen. Pålideligheden af disse tal kan naturligvis diskuteres, men der er ingen tvivl om, at den psykiske robusthed hos de danske medarbejdere er under voldsomt pres. Læg dertil det faktum, at 450.000 danskere får udskrevet recept på antidepressiv medicin, og at 20 pct. af befolkningen på et eller andet tidspunkt i løbet af livet vil få en klinisk depression (ifølge Information d. 16/10). Så har vi et billede på danske arbejdspladser, hvor ledelse af sårbare medarbejdere bestemt bør sættes i højsædet.

Heldigvis er der masser af tegn på, at psykisk sårbare medarbejdere kan være lige så produktive som deres kolleger. Erfaringer fra Psykiatrifonden viser, at psykisk udsatte ofte er ganske nemme at inddrage, så de fungerer som en normal del af arbejdspladsen. Det handler primært om at anlægge en lederstil, der udviser åbenhed og accept overfor medarbejderen. Hvis du som leder kan starte en dialog med medarbejderen om situationen, har du allerede skabt et godt udgangspunkt for at skabe åbenhed og diversitet. Ved at starte dialogen kan medarbejderen lægge ud, hvilke ændringer der kan laves for at akkommodere vedkommende bedst muligt – skal der indlægges flere, men kortere pauser, skal skrivebordet flyttes, eller noget helt tredje.

Nedenfor er opstillet fire råd til, hvordan en psykisk syg medarbejder kan ledes:

1) Tal åbent om den psykiske sårbarhed: Mange føler det som pinligt eller et decideret tabu, at man selv eller andre er ramt af psykisk sygdom. Det kan føre til, at sygdommen bliver pakket ind eller kaldt noget andet, hvilket skjuler de faktiske behov. Kun ved at have en åben snak om behov og muligheder, kan en konstruktiv dialog skabes.

2) psykisk sygdom skal anskues som enhver anden sygdom: Fra et ledelsesmæssigt synspunkt kan det være nyttigt at se på psykisk sygdom som enhver anden sygdom – Hvad ville du gøre, hvis vedkommende fx havde ondt i ryggen eller et brækket ben? I sådanne tilfælde skal der tages forholdsregler og vises hensyn – ganske ligesom med psykisk sygdom.

3) Aftal med kollegagruppen, hvad de skal gøre: Igen er åbenhed et fornuftigt udgangspunkt. Fortæl for eksempel, hvilke aftaler du har indgået med vedkommende, så kollegerne ved, om vedkommende møder senere, hvorfor han/hun ikke er til aftenmøderne, etc.

4) Fokuser på arbejdsevnen: Empiriske undersøgelser viser, at vi heler hurtigere, hvis vi har et aktivt hverdagsliv. Derfor er det i alles bedste interesse, at den syge medarbejder ikke sendes hjem med besked om, at de skal komme igen når de er blevet raske. Derfor bør du som leder fokusere på arbejdsevnen og se, hvordan den psykisk syge medarbejder kan indgå i arbejdsdagen på fornuftig vis.

PROBANA Business School udbyder kurser i blandt andet ledelse, psykologi, arbejdsmiljø og stress management. Se vores brede udbud af uddannelser og kurser på http://www.probana.com/akursuskatalog.asp.

Kontakter


Emner


Ledelse Probana Stress Psykologi
ad