PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/hvordan-kan-plasten-i-sundhedsv%C3%A6senet-genanvendes-26126

Hvordan kan plasten i sundhedsvæsenet genanvendes?

Pressemeddelelse november 26, 2019 Plast Sundhed Cirkulær økonomi Genanvendelse PVC Medical Device Regulation Hospitaler Patientsikkerhed

Stor interesse for at genanvende hospitalsplast på workshop hos Teknologisk Institut den 25. november. De største danske producenter af medicinsk udstyr, regioner, privathospitaler, sygeplejersker, Miljøstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og PVC-industrien drøftede muligheder og udfordringer ved genanvendelse af denne specielle affaldsfraktion.

Medicinsk engangsudstyr i plast er selve fundamentet for det moderne sundhedsvæsen. Det kom frem i introduktionen til workshoppen, som var arrangeret af Teknologisk Institut, Ambu og PVC Informationsrådet. Direktør for PVC Informationsrådet Ole Grøndahl Hansen redegjorde i et kort historisk rids for hvordan plasten revolutionerede sygdomsbehandling, da den kom frem i 1960’erne. En markedsrapport viste, at det suverænt mest anvendte plastmateriale på hospitalerne er PVC, hvilket resulterede i at workshoppen havde denne plasttype som omdrejningspunkt.

Grøn omstilling kommer nedefra

På workshoppen blev det klart at det er sygeplejerskernes engagement, som er afgørende for om den grønne omstilling af sundhedsvæsenet vil finde sted. Sygeplejerske Mette Skriver Revsbech fra Rigshospitalet Glostrup viste fotos af hvor utroligt meget plastaffald, der genereres efter blot fem operationer. Denne mængde synliggør over for sygeplejerskerne, at handling over for plastaffald er påkrævet. Det var derfor let at overbevise kollegerne om at deltage i et projekt, hvor målet var at indsamle 2000 brugte iltmasker, hvilket blev nået på rekordtid.

Betydningen af sygeplejerskernes engagement blev cementeret af Tobias Johnsen fra PVCMed Alliance, der viste eksempler på genanvendelse fra andre steder i verden. Både i Australien, New Zealand, Sydafrika, Guatemala og England var det påfaldende, at det var sygeplejersker der havde igangsat indsamlingsordninger for plast. Ligeledes er det essentielt for engagementet, at sygeplejerskernes ekstra indsats i en travl hverdag resulterer i at det indsamlede affald forvandles til samfundsnyttige produkter. Et overbevisende eksempel herpå var de skolesko, der blev sendt rundt på workshoppen. Kun 20 IV-poser bliver til et par 100% genanvendelige sko, som udleveres til nogle af de 5 millioner sydafrikanske børn, der lever i dyb fattigdom og derfor ikke har råd til skoleuniform.

Design til genanvendelse

Hovedudfordringen ved plastgenanvendelse er de mange typer plast der findes. Det besværliggør både sortering og genanvendelse. Afgørende er derfor, at produkterne designes med genanvendelse for øje. Annette Bitz fra Ambu præsenterede en ny designmanual, hvor hovedbudskabet er, at man så vidt muligt skal designe det medicinske udstyr i én plasttype. Det blev bakket op af plastekspert Peter Sommer-Larsen fra Teknologisk Institut, der ved hjælp af iltmasker eksemplificerede godt og dårligt design. En iltmaske består af en blød og en hård del. Den kan enten fremstilles i PVC af varierende blødhed, eller af to forskellige plasttyper. Vælger man den sidste mulighed, umuliggøres genanvendelse, blandet andet fordi forskellige plasttyper har forskellige smeltepunkter.

En anden forudsætning for den cirkulære økonomi er, at skadelige stoffer ikke recirkuleres. Nye EU-forordninger vil sikre, at medicoplast i fremtiden ikke vil indeholde uønskede stoffer. Det blev slået fast af Lægemiddelstyrelsens Morten Sichlau Bruun, som redegjorde for de nye EU-forordninger om medicinsk udstyr, der træder i kraft i maj 2020.

Skal plasten sorteres af sygeplejersker eller robotter?

Et diskussionspunkt var sortering af plastaffaldet. Bjørn Brix Pedersen fra Region Hovedstaden fortalte, at deres region har valgt en løsning, hvor plasten indsamles på hospitalerne uden nærmere sortering. Sorteringen skal ske efterfølgende udenfor hospitalerne. Denne løsning er blandt andet valgt på grund af pladshensyn. Robotekspert Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut viste hvordan kunstig intelligens og robotteknologi muligvis kan gøre sorteringen mere effektiv i fremtiden, da man får mulighed for at sortere i de forskellige plasttyper.

PVC Informationsrådet plæderede – lært af erfaring fra de igangværende indsamlingsordninger verden rundt – for en mere lavpraktisk løsning, hvor sorteringen kommer til at foregå på de respektive hospitalsafdelinger. Man kunne forestille sig, sagde PVC Informationsrådet, at hvert enkelt hospital indkøber en granulator og simpelthen knuser plasten. Når mængderne er tilstrækkeligt store kan man sælge regeneratet til genanvendelse. En sådan praksis udgør ingen særlig smitterisiko. Hospitalsaffaldet håndteres udelukkende af professionelle sygeplejersker, der ved hvilke patienter som udgør en risiko. Ligeledes viser erfaringen fra Rigshospitalet Glostrup og rundt om i verden, at fejlsortering sker uhyre sjældent.

Workshoppen blev afholdt i regi af projektet ”Sikker og effektiv genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr ved miljøvenlig superkritisk kuldioxid (scCO2) teknologi”, der er støttet af Miljøstyrelsen under MUDP. Projektet, der blev styret at Teknologisk Institut, har demonstreret, at den såkaldte superkritiske CO2-teknologi kan fjerne blødgørere fra det PVC-baserede medicinske udstyr inden det genanvendes.

--ENDS---

Billedtekster:

workshop.jpg:

De største danske producenter af medicinsk udstyr var tilstede på Teknologisk Institut for blandt andet at høre om, hvorfor det er vigtigt, at de i fremtiden skal designe deres medicinske udstyr med henblik på genanvendelse.

mette_skriver.jpg:

Sygeplejeske Mette Skriver Revsbech fortalte forsamlingen om, hvordan sygeplejerskerne på hendes afdelingen er tændt på ideen om at få indsamlet plastaffald, så det kan blive genanvendt.

tobias_johnsen.jpg:

Tobias Johnsen fra PVCMed Alliance redegjorde for, hvordan man i andre dele af verden allerede er i gang med at indsamle brugt medicinsk udstyr til genanvendelse.

ole_groendahl.jpg:

Ole Grøndahl Hansen fra PVC Informationsrådet fortalte om, hvor vigtigt det er for patinterne, at plastprodukter er tilgængelige på hospitalerne.

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
ogh@p***** Vis...
40 73****** Vis...

Annette Bitz

Clinical Research and Principal Biosafety Specialist
Ambu
anbi@******** Vis...
+45 7********** Vis...

Emner


Plast Sundhed Cirkulær økonomi Genanvendelse PVC Medical Device Regulation Hospitaler Patientsikkerhed