PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/hvad-ville-du-g%C3%B8re-hvis-du-vandt-10-millioner-i-lotto-23312
ad

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner i Lotto?

Pressemeddelelse januar 10, 2017 Efteruddannelse Masterclass i Psykologi Selvudvikling Psykologi Probana Business School

Hvis du vandt 10 millioner i Lotto...

...  ville du så:

• Fortsætte med at arbejde som før?

• Prøve at starte en lille virksomhed for dig selv?

• Kvitte jobbet og nyde livet?

• Bruge nogle af pengene til at uddanne dig til det arbejde, du egentlig kunne tænke dig at lave?

Flertallet – omkring 70-80% - svarer til dette spørgsmål, at de ville fortsætte med at arbejde som før.

Arbejdet fylder meget i vores bevidsthed omkring os selv og andre, på trods af, at arbejdet for mange mennesker i højere grad er et middel til at opnå forbrugsgoder mv., end det er et mål i sig selv. Spørgsmålet bliver nu, hvad det er ved arbejdet, som gør, at vi tillægger det så stor værdi og identificerer os med det i den grad, vi gør? MasterClass i Psykologi (PSY) ser nærmere på dette i den kommende uge. Se www.probana.com/psy.asp.

Hvad betyder arbejdet for dig? Med den sociokulturelle frisætning, som er herskende i nutidens arbejdssamfund og som dækker over, at man ikke længere er fastlagt det kulturelle traditionsbundne livsforløb, kan denne position ændre sig i forhold til både tid og socialklasse. Det ene år er man måske en travl Art Director på et reklamebureau, det næste år underviser man i meditation på aftenskole, og året efter er man "fuldtidsfar". På trods af denne omskiftelighed i det moderne arbejdsliv, der umiddelbart kunne tyde på, at vi er mindre ”gift” med arbejdet end før, udgør arbejdet en stor del af det moderne menneskes liv og selvforståelse. Se www.probana.com/psy.asp.

Har du et job? Når vi møder et nyt menneske, er et af de første spørgsmål ofte: "Hvad laver du så?". Vedkommendes svar benytter vi dernæst til at placere ham eller hende i en kategori – eksempelvis egnet/ikke-egnet partner, kedelig/interessant etc. Når vi møder spørgsmålet "Hvem er du?", er det for mange desuden nærliggende at begynde med at fortælle, hvad man arbejder med. Se www.probana.com/psy.asp.

Kontakter


Emner


Efteruddannelse Masterclass i Psykologi Selvudvikling Psykologi Probana Business School
ad