PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/hvad-skete-der-egentlig-med-pvc-sagen-23363

Hvad skete der egentlig med PVC-sagen?

Pressemeddelelse januar 27, 2017 Vinyl Byggeaffald Bæredygtighed PVC Genanvendelse Byggeri Genbrug Plast

PVC Informationsrådets direktør fortæller om de seneste 20 års miljøfremskridt

PVC affald

Hvordan går det egentlig med PVC? Plastmaterialet der i 1990’erne var genstand for det helt store miljøopgør. Vi møder direktør Ole Grøndahl Hansen i Industriens Hus, hvor han leder PVC Informationsrådet. Ole Grøndahl har gennem mere end 20 år arbejdet med at informere om PVC. Da kampene i den såkaldte PVC-krig i 1995 var på sit højeste, blev han i ansat som repræsentant for den europæiske PVC-industri, der hvert år sender 5 millioner tons af plastmaterialet på markedet i Europa.

”Vi kan med stolthed sige, at grundfortællingen om PVC er en positiv industri- og miljøhistorie” siger Ole Grøndahl. ”Fra at være en udskældt industri, der var isoleret, selvtilstrækkelig og miljøbelastende, er PVC-industrien i dag inkluderende, dialogorienteret og miljøansvarlig. Som konsekvens har synet på vores produkter også ændret sig. I dag anses specielt de langtidsholdbare og vedligeholdelsesfri PVC-produkter, som i vid udstrækning anvendes i byggeriet, som en del af løsningen på fremtidens klimaudfordringer. Vores materiale vælges, fordi netop PVC har nogle unikke tekniske egenskaber, når det gælder byggeri, og så er det prisbilligt. Og måske vigtigst i dag, hvor den cirkulære økonomi er højt på dagsordenen, så egner PVC sig fortrinligt til genanvendelse.”

Rejsen mod bæredygtig udvikling

Som svar på spørgsmålet om, hvorfor PVC-industrien ikke gjorde noget ved problemerne tidligere, siger Ole Grøndahl, at miljødiskussionen i halvfemserne var væsensforskellig fra, hvad den er i dag. Fra at være konfrontatorisk, hvor industrien forsøgte at betvivle mange af de bekymringer, som NGO’er men også Miljøstyrelsen fremsatte, er nu blevet afløst af en mere konsensuspræget tilgang. Begge lejre var skyldige i overdrivelser, men nu er man enige om de fleste mål: Tungmetallerne skal ud, de klassificerede ftalater skal væk, og så skal så meget som muligt PVC genanvendes i stedet for at sendes til forbrænding eller deponi.

Ole Grøndahl fastsætter årtusindskiftet som skelsættende dato for rejsen mod bæredygtig udvikling: ”I slutningen af 1990’erne overskyggede miljøproblemer som dioxin, saltsyre, VCM, manglende genanvendelse og brug af tungmetaller og uønskede ftalater totalt PVC-produkternes fordele. En reel krig mellem NGO’er og miljømyndigheder på den ene side og PVC-industrien på den anden udspillede sig.” Med ryggen mod muren måtte PVC-industrien sande, at den måtte gøre noget ved problemerne. I 2000 vedtog hele den europæiske PVC-værdikæde en frivillig aftale om et ambitiøst miljøprogram, VinylPlus, til at tage hånd om miljøproblemerne.

Frontløber for den cirkulære økonomi

Ved hjælp af store investeringer på omkring 100 millioner euro er det bl.a. lykkes at lave et genanvendelsesprogram, hvor mere end 3 mio. tons PVC er blevet genanvendt siden år 2000. Desuden er tungmetaller udfaset, problemerne med dioxin er løst, og forbruget af klassificerede ftalater er stærkt dalende. Ifølge Ole Grøndahl er succesfulde frivillige aftaler indenfor industrien sjældne: ”Derfor fremhæver EU nu den europæiske PVC-industri som en frontløber for den cirkulære økonomi, og FN har også anerkendt det ambitiøse genanvendelsesmål på 800.000 tons PVC per år i 2020.”

PVC er fremtidens materiale

I dag er PVC det mest anvendte plastmateriale i byggeriet og sundhedssektoren grundet dets kvalitet, fleksibilitet og prisbillighed. Desuden er PVC et foretrukket materiale blandt kunstnere, designere og arkitekter. Faktisk har PVC udviklet sig til at blive fremtidens materiale: ”PVC er velpositioneret i den bæredygtige fremtid, idet mere end halvdelen af materialet udgøres af salt – en uudtømmelig ressource. Desuden kan PVC genanvendes igen og igen,” slutter Ole Grøndahl.

Faktaboks

I Danmark står virksomhederne Wavin, Uponor, Plastmo, Primo og Icopal bag selskabet WUPPI, der indsamler hårdt PVC-byggeaffald til genanvendelse. PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for PVC. Rådet blev oprettet i 1995 og repræsenterer den europæiske PVC-industri i Danmark. PVC Informationsrådet har til huse i Industriens Hus, hvor det deler kontor med Plastindustrien. Direktør er mag.art. Ole Grøndahl Hansen.

Billedtekster

”PVC i sport 1, 2”: PVC bliver i vid udstrækning af førende stadionarkitekter.

”Dialog”: PVC Informationsrådet er i løbende dialog med myndigheder, NGOer og andre interessenter.

”PVC i medicinsk udstyr”: PVC er det mest anvendte plastmateriale til medicinsk udstyr.

”PVC-affald”: PVC-affald genanvendes i stigende grad, både i Danmark og i udlandet.

”Dioxinproblemet er løst”: Problematikken med dioxin ved PVC-produktion og affaldsforbrænding er løst.

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
ogh@p***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Vinyl Byggeaffald Bæredygtighed PVC Genanvendelse Byggeri Genbrug Plast