PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/human-resource-management-har-i-%C3%A5r-31-%C3%A5rs-jubil%C3%A6um-f%C3%B8lger-du-med-20277
ad

Human Resource Management har i år 31-års jubilæum - Følger du med?

Pressemeddelelse maj 19, 2015 Uddannelse Probana HRM

Human Resource Management har i år 31-års jubilæum. Ledelsesformen har givet fremskridt på arbejdspladserne, men mange steder er der stadig masser af udfordringer. Human Resource Management (HRM) er både som forskningsfelt og som arbejdsområde i virksomhederne vokset kraftigt i de seneste årtier. De menneskelige ressourcer tillægges en stigende betydning i private og offentlige virksomheder. Det gælder specielt i viden- og servicevirksomheder samt andre virksomhedstyper, hvor den konkurrencemæssige position hænger tæt sammen med kvaliteten af medarbejdere og ledere.

I takt med at verden bliver mindre og mindre, bliver fokus på HRM i et internationalt perspektiv gradvist større. Det er ikke længere tilstrækkeligt for virksomheder at have velfungerende HRM-funktioner i det danske moderselskab. Hvis virksomheden skal fortsætte med at kunne konkurrere på det globale marked, er det altafgørende, at HRM tænkes ind i en global kontekst med de udfordringer og muligheder, som dette indebærer. Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

Det er en kendsgerning, at en virksomheds ønske om at konkurrere på et globalt marked stiller krav til virksomhedens internationalitet og globaliseringsevne. Derfor mener mange, at begreberne Human Resource Management og International Human Resource Management i højere grad smelter mere og mere sammen. HR-funktionerne i danske virksomheder stilles derfor over for nye udfordringer, og det er vigtigt at tage aktivt stilling til, hvorledes HR kan betragtes i en global kontekst, så man ser længere end til egen næsetip. Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

Globalisering indeholder mange aspekter, som det er vigtigt for en HR-afdeling at kende og forholde sig proaktivt til. Eksempelvis er konkurrencen om arbejdskraft ikke længere et lokalt eller nationalt, men et internationalt spørgsmål, som kræver, at virksomhederne er villige til at ansætte udenlandske medarbejdere for at få tilstrækkelig og dygtig arbejdskraft – hermed ikke sagt, at danskerne ikke er dygtig og kompetent arbejdskraft, men hvis virksomheden har behov for en medarbejder, som p.t. er bosat i et andet land end Danmark, bør virksomheden ikke sky nogen midler for at ansætte denne potentielle medarbejder. MasterClass i Human Resource Management (MCH)  kigger nærmere på globaliseringen i et HR perspektiv i de kommende måneder. Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

En af HR’s fornemmeste opgaver er at udnytte de muligheder for international mobilitet, som virksomhedens rammer tillader. Der findes mange forskellige former for international mobilitet, og HR-funktioner i danske virksomheder bør aktivt analysere virksomhedens internationaliseringsbehov og derefter udvælge de aktiviteter, som stemmer overens med behovene. Læs med på http://www.probana.com/mch.asp 

MasterClass i Human Resource Management er kendt for at sætte nye standarder inden for personaleområdet, og som en nyhed indkluderer uddannelsen nye, spændende HR moduler, bla. omhandlende

 • HR og rollen som HR Business Partner - læs mere her
 • HR strategiprocesser  - læs mere her
 • HR som organisatorisk enhed – krav og udfordringer - læs mere her
 • Rollen som HR Business Partner – krav og udfordringer - læs mere her
 • Strategisk kompetenceudvikling - læs mere her
 • Talentudvikling - læs mere her
 • High Performance Teams - læs mere her
 • HR og forandringer - læs mere her
 • Nyeste forandringsstrategier - læs mere her
 • HR Business Partnerens rolle i forandringsprocesser på alle niveauer - læs mere her
 • Individets forandringsproces og motivation - læs mere her
 • HR værdiskabelse - læs mere her
 • Synliggørelse af værdien af dine HR aktiviteter - læs mere her
 • HR kommunikation (internt i HR og med forretningen)  - læs mere her
 • Læringsmål og effektmålinger - læs mere her

 Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

Kontakter


Emner


Uddannelse Probana HRM
ad