PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/hr-strategi-i-2014-16993
ad

HR Strategi i 2014

Pressemeddelelse oktober 28, 2013 Uddannelse

I de fleste brancher er der stigende konkurrence og dermed behov for løbende at skabe nye fordele.

Logo til pressemeddelelser

Men hvordan opnås væsentlig forbedringer af konkurrenceevnen i en verden i en verden præget af globalisering, teknologi og faldende kundeloyalitet? Ifølge Business School professorer og praktikere er svaret: fokus på de menneskelige ressourcer. I takt med den stigende konkurrence bliver Human Ressource Management en stadig mere flersidet udfordring. I dag forventer virksomheder, at der tilføres konkrete værdier gennem investeringer i HRM – funktionerne.

En del af strategisk HRM indebærer, at virksomheden opstiller konkrete HR-mål i relation til den overordnede virksomhedsstrategi. Udover at målene skal være klart definerede, er det desuden vigtigt, at målene er knyttet til virksomhedens præstationsmål, idet det er dette, som afgør, hvorvidt HRM bedrives strategisk eller ej. Mange virksomheder har på nuværende tidspunkt allerede opstillet sådanne HR-mål, men dette er ikke ensbetydende med, at målene har et strategisk udgangspunkt.Præstationsmål fungerer som virksomheders målestok i forhold til deres ageren på markedet.

De fleste virksomheder har opstillet præstationsmål for herved at måle sig på performance og det outcome, som diverse tiltag medfører. Udover denne umiddelbare begrundelse for at have definerede præstationsmål, kan præstationsmål desuden have en positiv effekt på medarbejderstabens motivation, hvilket netop omtales i den såkaldte målsætningsteori. Hvis præstationsmål skal fungere som motivationspotentiale hos medarbejderne, er det ifølge Henrik Holt Larsen vigtigt, at målene lever op til en række krav. Først og fremmest er svært opnåelige mål, som til stadighed er realistiske, langt mere motiverende end både meget lette samt ekstremt svære mål. Mål bør derudover være konkrete, idet diffuse og abstrakte mål kan være svære at forholde sig til for medarbejderne. Ligeledes er feedback omkring, hvorvidt målene er blevet opfyldt, en essentiel del i præstationsmålenes rolle i medarbejdermotivation. Det er desuden nævneværdigt, at den enkelte medarbejders engagement og drive for at nå målene ligeledes spiller en rolle i målets realisering…

Læs videre på http://www.probana.com/mch.asp

Emner


Uddannelse
ad