PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/hr-giver-konkurrencem%C3%A6ssige-fordele-15897
ad

HR giver konkurrencemæssige fordele

Pressemeddelelse maj 31, 2013 Uddannelse

Den kultur der ligger indlejret i en given organisation, er et essentielt udgangspunkt for organisationens kompetitive fordel – på godt og ondt. Dette forudsætter således HR kyndige professionelle til at værne om organisationernes kulturelle udvikling, med afsæt i konkrete ledelses – og HR redskaber.

Logo til pressemeddelelser

I forbindelse hermed nødvendiggør en tiltagende usikkerhed i organisationernes omverden, en stillingtagen til egen organisationskultur med afsæt i medarbejdernes velbefindende – fra ansættelse til fratrædelse.PROBANAs HR-konsulent uddannelse (HRK) stiller spørgsmålstegn ved konventionelle medarbejderantagelser og ruster nystartede konsulenter, HR-mellemledere etc. til en teoretisk funderet håndtering af organisationens vigtigste ressource – nemlig de medarbejdere som udgør. Læs mere om PROBANAs HRK-uddannelse her

PROBANA mener ikke at der eksisterer nogen holdbare mellemveje til succesfuld ledelse. Dette manifesterer sig i HRK-uddannelsens opbygning, der udgør en fuldendt palet af HR-relaterede værktøjer. I den forbindelse må HR forstås på lige fod med organisationens øvrige værdifremmende aktiviteter. Et statisk syn på HR som en separat stabsfunktion bidrager til inerti og stilstand internt i organisationerne og efterfølgende svækkede vækstmuligheder. Som HRK-uddannelsens opbygning illustrerer, er HR en altomfattende organisatorisk aktivitet der bør anfægtes på sådan vis af HR-ansvarlige i organisationen – hvorfor PROBANAS HRK-uddannelse er et nødvendigt redskab til dette. Læs mere om PROBANAs HRK-uddannelse her

Foruden en nødvendig forståelse af HR som en indlejret del af organisationens øvrige aktivitet, nødvendiggør den stigende omtale af HR som organisatorisk redskab en teorifunderet udredning af mulighederne for dette. Således får HR aktiviteterne sin egentlige berettigelse, snarere end som image-fremmende aktivitet, tilstede for omverdenens skyld.

Edgar Schein, en af vor tids største organisationsteoretikere, beskriver ledelse som evnen til at lede virksomhedens kultur. For at kunne forstå tilstedeværelsen af HR, må man nødvendigvis betragte organisationen i sin helhed – da hvad der forekomme som isolerede aktiviteter, ofte har store konsekvenser for den samlede organisation. Schein er én blandt mange toneangivende teoretikere der introduceres på PROBANAs HRK-uddannelse. Personalejura, Medarbejderudvikling, Kommunikation og Jobanalyse er blot nogle af de fokusområder som HRK-uddannelsen klæder HR-medarbejdere på til for netop at kunne håndtere en eventuel kulsejlet organisationskultur. Læs mere om PROBANAs HRK-uddannelse her

En stillingtagen til medarbejdernes motivation samt udvikling på arbejdet, kan opleves som teorifunderede værktøjer i pensum og på kursusdage. En tilbundsgående begrebsintroduktion, af fx ledelsesværktøjer som MUS-samtaler og anerkendende samtaleteknikker, sikrer en sammenhæng mellem de konkrete HR-redskaber og disses betydning for den overordnede organisations strategi – hvilket skaber retning og mening for medarbejderne som involveres samt den HR-ansvarlige. Foruden en anvendelse af konkrete værktøjer, kan den efterfølgende konsekvens af disse vurderes med udgangspunkt i førende motivationsteori – formuleret af managementguruerne Abraham Maslow og Frederick Herzberg.  

Foruden en bred beskrivelse af flere banebrydende teorier, vil disse anfægtes af ledende forskere og undervisere fra de store danske universiteter, på de seks kursusdage som HRK-uddannelsen strækker sig over. PROBANA HRK-uddannelse er en kombination af kursusdage og e-learning, der er baseret på blended learning, hvilket er optimalt for travle erhvervsfolk. Efter hver kursusdag afleveres en casebesvarelse, som afsluttes med en eksamen til sidst i forløbet.

Læs mere om HRK-uddannelsen og PROBANAs andre uddannelser  HER eller for yderligere information kontakt da venligst PROBANA på +45 45765858.

Kontakter


Emner


Uddannelse
ad