PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/hospitalet-valdemar-er-re-akkrediteret-for-de-n%C3%A6ste-tre-%C3%A5r-af-ikas-17586

Hospitalet Valdemar er re-akkrediteret for de næste tre år af IKAS

Pressemeddelelse januar 20, 2014 Hospitalet Valdemar i Ringsted Godt samarbejde med Region Sjælland og sundhedsforsikringsselskaber Godkendt kvalitet på Valdemar Akkrediteret af IKAS uden bemærkninger

Hospitalet Valdemar har fået topkarakter efter at have været til ”eksamen i kvalitet”. Fra d. 10. til d. 12. dec. 2013 var hospitalets procedurer, rutiner og sundhedsfaglige niveau under luppen, og alt blev gennemgået og kontrolleret som led i et ordinært besøg af inspektionsteamet under institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS).

Hospitalet Valdemar Patient under MR skanning

Tilbage i december 2010 var Hospitalet Valdemar første gang igennem akkrediteringsprocessen og blev godkendt blandt de første 15 hospitaler i Danmark. Nu tre år efter lever Valdemars kvalitet og levering af sundhedsydelser således fortsat op til det høje nationale og internationale niveau for kvalitet indenfor Den Dansk Kvalitetsmodel (DDKM), der er en kvalitetsmodel udarbejdet af IKAS. IKAS står bag arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, som udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. I alt blev Valdemar målt på mere end 100 standarder, herunder otte patientsikkerhedskritiske standarder og samlet godt 500 vurderingskriterier, hvor IKAS inspektionsteam gav karakteren ”Helt opfyldt” på alle punkter. Et resultat som indtil nu kun er opnået af en lille håndfuld hospitaler.

”Det er et rigtig flot resultat, som vi er meget glade og stolte over” siger Jens Jacobsen, direktør for Hospitalet Valdemar. ”Ved hvert patientbesøg måles vi dagligt på kvaliteten af vores behandlinger og ydelser, og vores målsætning er, at det skal være trygt, enkelt og sikkert at være patient på Hospitalet Valdemar. Den formelle akkrediteringsgodkendelse er en meget positiv anerkendelse af de store og professionelle arbejde vores medarbejdere hver dag udfører for at leve op til målsætningerne”.

DDKM gælder for hele det danske sundhedsvæsen, både offentlige og private hospitaler, og udstikker retningslinjer for god kvalitet i sundhedsydelser inden for en række fokusområder, som dækker lige fra den konkrete behandling af enkelte sygdomme til kommunikation med patienter, bekæmpelse af infektioner, uddannelse, administration, brandsikkerhed og evnen og beredskabet til at håndtere ekstraordinære situationer, hvor de normale procedurer på grund af ekstraordinære forhold må afviges.

”Vi er inde i en positiv sund periode og glæder os over det konstruktive og gode samarbejde med Region Sjælland og sundhedsforsikringsselskaberne. Vi er i tæt dialog for hele tiden at kunne finde løsninger og behandlingsmuligheder til regionens og hovedstadens borgere, og den nye akkrediteringsstatus giver os et stort rygstød til at se fremad og være i fortsat udvikling”, slutter direktør Jens Jacobsen.

Billedtekst:

Tryghed, kvalitet og patientsikkerhed er i fokus på Valdemar

Emner


Hospitalet Valdemar i Ringsted Godt samarbejde med Region Sjælland og sundhedsforsikringsselskaber Godkendt kvalitet på Valdemar Akkrediteret af IKAS uden bemærkninger


Hospitalet Valdemar hovedindgang justeret 211113
Diabetes og andre hormonelt betingede sygdomme behandles nu på Valdemar
Hent | 0,47 MB | 1069 x 1644 | .jpg

Hospitalet Valdemar Patient under MR skanning
Hent | 0,52 MB | 1575 x 2362 | .jpg

HV Patienttransport samarbejdspartnere 170114
Hospitalet Valdemar er et bredt funderet hospital som tilbyder behandling indenfor mere end 20 lægefaglige- og andre sundhedsfaglige specialer
Hent | 0,56 MB | 1181 x 1772 | .jpg

Zip og hent alle filer