PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/halmstad-kommune-optimerer-byudvikling-med-dansk-virtual-reality-teknologi-24756

Halmstad Kommune optimerer byudvikling med dansk virtual reality teknologi

Pressemeddelelse september 4, 2018 Virtual prototyping VR Epiito Virtual reality Halmstad

For at fremme kommunikationen og sikre fælles forståelse mellem borgere, politikere, rådgivere og bygherrer omkring byudviklingen anvender Halmstad Kommune fremover virtual reality teknologi. Konkret har kommunen investeret i et VR Studio, der er en 3D-biograf/CAVE, der er udviklet og leveret af den danske VR-virksomhed Epiito.

HALMSTAD 1

Halmstad Kommune har som den første svenske kommune investeret i virtual reality-teknologi, der skal anvendes som en integreret del af kommunens byudviklings- og planlægningsprocesser. Fastighetskontoret i Halmstad har anskaffet et VR Studio, der er en 3D-biograf/CAVE (Computer Automatic Virtual Environment). Målsætningen er at skabe præcise 3D-modeller af byer, hvor den eksisterende og fremtidige bygningsmasse og infrastruktur gengives i skala 1:1. Med en VR-bymodel kan man derefter teste, hvordan alt fra bygningshøjder, infrastruktur, tilgængelighed og bæredygtige klimatilpasningstiltag går op i en højere enhed. Det er den danske VR-virksomhed Epiito, der har udviklet og leveret VR Studio og en række understøttende VR-løsninger, der skal optimere byudviklingen i Halmstad.  

Virtual reality som kommunikationsplatform sikrer fælles forståelse

Kommunikationen mellem byudviklingsprofessionelle og borgere, ansatte og brugere er en af de tilbagekommende udfordringer ved planlægningsprocesser. Det skyldes blandt andet, at ikke-fagfolk har svært ved at afkode de professionelles plantegninger og andre tekniske dokumenter. Når en by-model gengives virtuelt i fuld skala, opstår der en ny forståelse, hvilket er en af årsagerne til, at Halmstad Kommune nu inddrager virtual reality i deres byudviklingsarbejde.

Patrick Kristensson er Forvaltningschef på Fastighetskontoret i Halmstad og har store forventninger til mulighederne med VR som en del af planlægningsarbejdet.

”I Halmstad Kommune arbejder vi med en overordnet vision, der består af tre hjerter, nemlig Hjembyen, Vidensbyen og Oplevelsesbyen. Uanset om du bor, bliver uddannet eller besøger Halmstad for at opleve noget nyt, handler det alt sammen om mennesker. Derfor er det altafgørende, at vi som offentlig myndighed involverer borgere, politikere, erhvervslivet og repræsentanter for kulturlivet i arbejdet med at udvikle fremtidens Halmstad. Vi har investeret i virtual reality, da vi ser helt nye muligheder for co-creation, hvor det offentlige, investorer, virksomheder og borgere ud fra et fælles grundlag skaber fremtidens Halmstad. Omkostningerne ved at teste i VR er minimale i forhold til at teste i den virkelige verden, og jeg har derfor store forventninger til, at Epiitos løsninger kan optimere vores arbejde.”
 

Jonas N.  Salih er CEO i Epiito og mener, at byudvikling og virtual reality er et oplagt match.

Arkitektur og byudvikling handler grundlæggende om mennesker, og hos Epiito er vores fokus at sikre kommunikationen mellem interessenter, så der opstår en fælles forståelse, der kan træffes kvalificerede beslutninger ud fra. Vores VR-løsningerskaber nye muligheder for strategisk byplanlægning, detailplaner, politiske beslutninger, høringer og borgerinddragelse. I de kommende år glæder jeg mig til at hjælpe Halmstad Kommune med at få mest muligt ud af vores VR-løsninger.”, fortæller Jonas N. Salih fra Epiito, der tidligere har leveret CAVE-løsninger til danske kommuner og store sygehusprojekter i Danmark og Norge.

Læs mere om Halmstad Kommune på www.halmstad.se

Læs mere om Epiito på www.epiito.com

BILLEDTEKSTER
Halmstad 1:
Halmstad Kommune investerer i et VR-studio, der er er udviklet af danske Epiito. 

Halmstad 2 – 3:  Patrick Kristensson (th),Forvaltningschef Halmstad Kommune, ochJonas N. Salih (tv), CEO och grundlægger, Epiito i Halmstad Kommunes nye VR Studio/CAVE. Kontakter


Emner


Virtual prototyping VR Epiito Virtual reality Halmstad