PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/h%C3%A5rde-og-bl%C3%B8de-ledere-12024
ad

Hårde og bløde ledere

Pressemeddelelse juni 1, 2011 Erhverv

Det at lede mennesker ikke længere er så lige til, som det var tidligere. Flere og flere ønsker at styrke deres bløde kompetencer, samtidigt med at de styrker deres forretningssanser, ikke kun fordi der er rift om de gode ledere, der kan forstå at drive forretning og tiltrække og fastholde gode medarbejdere, men fordi... Dagens Danmark kræver af ledere, at de både har den hårde og den bløde side... Og kan beherske de værktøjer, som findes inden for både hård og blød ledelse.

Aktivkurser

Mini MBAen giver deltagerne indsigt i alle de nyeste værktøjer inden for forretningsudvikling, men - Som en talsmand fra Probana Aps (som står bag Mini MBAen) fortæller - Så giver Mini MBAen også deltagerne indsigt i de bløde, menneskelige områder samt især de værktøjer inden for psykologien, som gør at deltagerne kan få deres budskaber igennem.

Med Mini MBAen får du en dansk managementuddannelse, en ”mini MBA”, som giver dig et massivt forretningsmæssigt løft, så du når dine mål og resultater. Et anerkendt læringsforløb, som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder. Læs mere på www.minimba.dk

Mini MBAen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter
hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.

Uddannelsen er for dig, der ønsker større indsigt i de væsentligste management-områder - herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse – samtidig med at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din dagligdag.

Uddannelsen har det klare mål at styrke dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft.

Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau & indeholder flg.:

Modul 1: Personaleledelse & psykologi
Modulet personaleledelse & psykologi giver dig en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetenceudvikling. Dermed udvikler du dine evner som personaleleder.

Herunder:
- Personalepolitik & HR, personaleplanlægning
- Kompetenceudvikling og - styring
- Medarbejderudvikling og lederudvikling
- Motivation og arbejdspsykologi
- Personaleudvikling & HRD
- Medarbejdernes adfærdsmønstre.
- Konflikter og konflikthåndtering

- Organisation, HR & personaleledelse.
- Samarbejdsrelationer og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.
- Gennemførelse af det strukturerede interview
- Spørgeteknik
- Aktiv lytning, kropssprog, - Sprog
- Interviewøvelser
- Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 29.08.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.


Modul 2: Forandringsledelse
Bliv bedre til at angribe forandringer ud fra en praktisk tilgang. Dermed sikrer du, at forandringens momentum ikke løber ud i sandet. Bliv bevidst om din egen rolle som forandringsleder og få en forståelse for forandringers dynamik, psykologi og cyklus.

Modulet sætter fokus på de ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer ifm. forandringer, herunder
 
- Business Process Reengineering.
- Fusioner.
- Forandringsprojekter.
- Forandringsmål.
- Forandringsledelsesværktøjer.

- Forandringsledelse som strategi.
- Forandringsledelse og -kommunikation.
- Den strategiske forandringsproces.
- Fusions- og sammenlægningsprocesser.
- Modstand mod forandring.
- Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
- Kotters model til forandringsledelse 
- Forandringskommunikation: Sådan motiverer du.
- Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer
- Mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlægninger, fusioner samt nedskæringer.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.09.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.
 
Modul 3:  Forretningsudvikling og strategi
Modulet sætter fokus på moderne ledelsesteori og ledelse som selvstændig profession, herunder en overordnet forståelse af, hvordan du arbejder strategisk i den nuværende komplekse markedssituation.
 
Du får udvalgte analyseredskaber til at arbejde med operationel strategi i din hverdag som leder samt indblik i, hvordan du som leder aktivt kan koble din organisations strategi med dine daglige ledelsesopgaver. Herunder:

- Lederollen, opgaver og udfordringer.
- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke
- Den operationelle strategis ”håndtag”, analyseredskaber, mv.
- Strategisk overblik.
- Medarbejder, kunde, bundlinie.
- Implementering af forretningsstrategien.
- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv.
- Kundefokusering.
- Ledelsesmetoder for den erfarne leder.
- Engagement og motivation.
- Evaluering af ledelsesindsatser.
- Målsætnings strategier og -værkstøjer.
- Succes som strateg og leder.
- Mv.

Modulet inkluderer ekstra afsnit med ledelsesværktøjer og metoderfra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 31.10.11, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
 

Modul 4: Værdiskabende ledelse
Herunder:
- Excellence modellen.
- Den værdiskabende leder.
- Den nye økonomi.
- Metodiske forståelser.
- Strategisk personaleledelse.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Lederens nye roller.
 
Coordinated Management of Meaning.
- CMM-teori.
- Kommunikation og samspil.
- Kommunikation og koordinering.
- Videndeling. Communities of practice.
- Action Learning.
- Team ledelse
- Systemisk organisationsforståelse.
- Optimering af lederens handlerum.
- Forståelse for HRM.
- Gruppedynamik og konflikthåndtering.
- Dilemmalæring og -forståelse.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 29.11.11, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
  

Modul 5: Resultatorienteret ledelse
Herunder:
 
- Belønningsledelse.
- Karismatisk ledelse.
- Situationsbestemt ledelse.
- Værdibaseret ledelse.
- Loyalitetsbaseret ledelse.
- Anerkendende ledelse.
- Transformationsledelse.
- Holistisk ledelse.
 
Måling og evaluering:
- Balanced Scorecard modellen.
- Centralisering/decentralisering dilemma.
- Kritiske succeskriterier.
- Løbende implementering.
- Effektivitet og lønsomhed.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.01.12, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
 

Modul 6: Udviklende ledelse
Herunder:
- Ledelse af organisatoriske forandringer.
- Målrettet organisationsudvikling.
- Den lærende organisation.
- Udvikling og implementering af videndelingsstrategier.
- Communities of practice.
 
Strategisk udvikling:
- Coaching.
- Følelsesmæssig intelligens.
- Stærkere netværk.
- Kreativitet og innovation. R & D.
- Lederens udviklingspsykologi.
- Avanceret samtaleteknik.
- De skjulte kommandoer.
- Kriser og konflikter.
- Mediation og konfliktløsningsmetoder.
- Narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Verbal- og non-verbal kommunikationstræning.
 
Mål og resultater:
- Opfølgning på forretningsstrategien.
- Den samlede virksomhedsstrategi.
- Personlig handlingsplan.
- Mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 23.02.12, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
 

Eksamen
Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 29. februar 2012.

Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 
Hvem bør deltage
DIP-uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne ledere & konsulenter, fx.
 
- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.
- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,
  produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer,
  kundechefer, kontorchefer, etc.
- Afdelingsledere
- Mellemledere
- Nøglemedarbejdere i koncernstabe
- Ledere af projekter
- Ledelses- & management konsulenter
 
Undervisningsform
Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 
et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de  øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte 
på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 
Forberedelse:
Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 
Krav til udstyr:
For at kunne deltage på DIP-uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.
 
Kontakt Aktiv Kurser
For personlig rådgivning kontakt venligst Aktiv Kurser på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

Emner


Erhverv
Zip og hent alle filer
ad