PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/god-ledelse-kr%C3%A6ver-indblik-i-psykologien-19378
ad

God ledelse kræver indblik i psykologien

Pressemeddelelse december 1, 2014 Ledelse Probana Psykologi

En påstand er, at de ledere, der formår at håndtere flere af de følelsesmæssige færdigheder, er bedre ledere end de, som ikke er i stand til dette.

På Mini MBAen får deltagerne i denne tid et værdifuldt indblik i psykologiens verden. Personlighedspsykologi har mennesket som helhed i fokus. De psykiske egenskaber, der er i centrum ved denne videnskabelige disciplin, er adfærd, følelser og tænkning. Derfor bliver det både relevant at se på adfærd og den enkeltes egenskaber i forhold til andre, når man vil forstå personligheden og bruge denne forståelse i praksis. Dog skal man være forsigtig med at fortolke og forudsige adfærd, da teorier blot er konstruktioner og ikke et billede af den sande virkelighed. "Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden. Læs med på http://minimba.dk/

Mini MBAen sætter bl.a. fokus på imagedannelse - Hvordan vi opfatter hinanden - Et image er det billede, andre mennesker får af en person. Alle mennesker udsender et sådant ydre billede, men det udsendte billede er ikke nødvendigvis bevidst. At aflæse images er noget, vi som mennesker gør hele tiden, og lader os inspirere af. Vi kan således lade os påvirke af vores daglige omgivelser i såvel familien som på arbejdspladsen, i sportsklubben etc. Vi tager også erfaringer med os fra tidligere, og disse erfaringer indvirker på, hvem vi er i dag, og hvilket image vi ønsker at have. Læs med på http://minimba.dk/

Images er kontekstafhængige, hvilket betyder, at vi i forskellige sammenhænge har forskellige roller. Når vi bevæger os i det offentlige rum og eksempelvis går på café eller i teatret, skifter vi ofte påklædning og opfører os anderledes, end når vi er derhjemme, vi påtager os forskellige roller, hvilket er en vigtig egenskab at besidde. Det er imidlertid værd at være opmærksom på, at en person, der optræder sammenhængende og forudsigeligt, altid vil vække større troværdighed end en person, der optræder usammenhængende og uforudsigeligt, hvorfor sidstnævntes budskab dermed også vil blive utroværdigt. Læs med på http://minimba.dk/

Dermed bliver en evne til at kunne skifte mellem roller ikke kun betragtet som en positiv egenskab. En stabil personlighed, der ikke forandres drastisk som respons på omgivelserne, signalerer ærlighed og troværdighed. Det handler om at finde en naturlig balance, hvor man påtager sig de sociale roller, man tildeles, men stadig grundlæggende fastholder "sig selv". Læs med på http://minimba.dk/

Undersøgelser viser, at personlige egenskaber er relativt stabile i voksenalderen. Det kan derfor være en fordel, såfremt man i sociale sammenhænge føler sig misforstået, eller på anden måde uhensigtsmæssigt behandlet, at forsøge at ændre på sit image frem for på personligheden, da sidstnævnte er langt sværere at ændre. Imagedannelse handler nemlig ikke om at ændre personligheden, men om at ændre indtrykket af personligheden i de retninger, der vil favorisere, at ens budskab forstås og accepteres af den målgruppe, man ønsker at kommunikere med. Læs med på http://minimba.dk/

Tilmeld dig Mini MBAen her: www.minimba.dk

Vi kører kampagner på uddannelsen i dag, hvor du kan sparer kr. 10.000,-. Ring og hør nærmere på telefon 45 76 58 58.

Kontakter


Emner


Ledelse Probana Psykologi
ad