PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/god-ledelse-glade-medarbejdere-22901
ad

God ledelse = glade medarbejdere

Pressemeddelelse september 5, 2016 Ledelse Probana Psykologi Efteruddanelse Uddannelse Mini MBA

Der er en statistisk sammenhæng imellem, at de virksomheder, der har en høj produktivitet også har gode, veluddannede ledere. Fællesnævneren ved dygtige ledere er ikke en høj intelligens, men evnen til at fornemme medarbejdernes følelser og behov. Dygtige ledere bruger medarbejdernes intelligens og ved, hvordan, hvor og hvornår man får dem til yde deres bedste. Motivation og arbejdsglæde er brændstoffet til dit arbejdsliv. Motiverede medarbejdere er både effektive og glade medarbejdere.

Flere undersøgelser viser, at arbejdsglæden kan kobles direkte sammen med en virksomheds økonomiske formåen. Derfor er det nødvendigt at løfte kvaliteten og styrke ledelsen i Danmark. Det er aldeles afgørende, at der bliver taget nogle konkrete initiativer.

Personlige egenskaber som for eksempel empati, integritet, troværdighed og tillid er egenskaber der er uundværlige – især hvis man har et personale- og ledelsesansvar. Undersøgelser viser, at emotionelt intelligente ledere skaber markant bedre resultater end andre.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt til at skabe gode relationer og resultater. Der er mere end nogensinde brug for ledere, som forstår de bløde værdier og medarbejderne. For det er netop ved at forstå den enkelte medarbejders situation, at virksomheden har de bedste forudsætninger og mulighed for at komme videre.

Det handler bl.a. om at skabe den rette balance af positive, negative, aktive og passive følelser. Dårligere ledere og mangel på udfordring i dagligdagen er hovedårsagerne til, at medarbejdere skifter job. Vrisne eller småsure kommentarer på arbejdspladsen virker ofte langt stærkere på ansatte, end ledere tror. Lederne må erkende, at det er dem, der sætter den følelsesmæssige tone i virksomheden. Læs med her

Hent den nye Psykologi Guide gratis i dag: PSYKOLOGI 2016 - KLIK HER (kun for deltagere på Mini MBAen).

Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer i kraft af de mennesker der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd afgørende for, at navigere rundt i komplekse omgivelser.

God ledelse er afgørende for virksomheders vækst og attraktion som arbejdsplads. En ting er hvad medarbejderne ønsker, men noget andet er, hvad lederne føler, bør blive prioriteret. Dette er der som oftest stor forskel på, da begge parter naturligvis har forskellige interesseområder. Som mennesker tiltrækkes vi af gode ledere, som evner at motivere, udvikle og samle. Det modsatte er tilfældet med dårlige ledere, som ikke evner netop ledelse. Dem søger vi som mennesker ofte væk fra. Det er med andre ord essentielt, at virksomheder skaber gode ledere. Læs med her

Undgå kopierne, køb originalen - Kun PROBANA har lov til at udbyde den kendte Mini MBA - Diplomleder (DIP), som 8.500 modne danske ledere har deltaget på siden 2010 - Nordens førende lederuddannelse.

Udviklingen af virksomhedens ledere - og dermed også virksomheden selv - kræver kontinuerligt ny inspiration, viden og konkrete værktøjer. Det leverer Probanas internationale Mini-MBA, der er blevet en eftertragtet lederuddannelse hos mange ledere i offentlige og private virksomheder. Læs med på www.minimba.dk

Ledere vil efteruddannes for at nå nye højder, og medarbejderne vil arbejde under dygtig ledelse. Ellers banker de på hos virksomheden ved siden af. Så god ledelse er ikke udelukkende afgørende for virksomhedens bundlinje, men i høj grad også for at være i stand til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Der er fremdrift i samfundet og i virksomhederne; private som offentlige. Og skal fremdriften være langvarig, så skal selv dygtige ledere blive endnu dygtigere gennem unik inspiration, nye værktøjer og personlig udvikling.

Probanas Mini-MBA er rustet til fremdriften. Lederuddannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også, at virksomheden følger med og kan klare de udfordringer, som hele tiden dukker op og stiller nye krav hele vejen ned og op gennem virksomheden og ud i alle led rundt om virksomheden. Mini-MBA’en er på den måde både en styrkelse af den enkelte leders karriere, men tilfører samtidigt virksomheden bedre resultater gennem lederens udvikling. Læs med på www.minimba.dk

Det er altafgørende, at ledere bliver uddannet tidssvarende og kan bruge den nye viden og værktøjerne konkret i hverdagen allerede i løbet af uddannelsesforløbet. Hos Probana vægter vi dette højt, hvilket også afspejler sig i de moduler, der er en fast del af vores Mini-MBA. Her har vi både fokus på de ’hårde’ og de ’bløde’ ledelsesværktøjer, men også på, at de redskaber, vi underviser i, kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbejde.

Et eksempel er modulet Personaleledelse og psykologi, der både giver værktøjer til den daglige personaleledelse og udvikling, men også til kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling. Disse værktøjer er helt afgørende for at kunne håndtere al ledelse – herunder også de mere ’hårde’ discipliner som strategi og forretningsudvikling, der er et andet modul i Probanas Mini-MBA. Læs med på www.minimba.dk

Karriere, familie og uddannelse på én gang

At have et travlt lederjob og samtidig få et aktivt privatliv til at hænge sammen kan være en udfordring for de fleste ledere. Og skal der tilmed en lederuddannelse oveni, kan det være svært at få enderne til at nå hinanden. Probana har derfor udviklet en helt særlig uddannelsesform, der primært består af en e-learning platform, hvor undervisningsmaterialet er let at gå til, det er let at få et overblik over pensum, der er hjælp til at holde fokus og dermed sikre, at uddannelsens mål nås. Den har vi udviklet, fordi vi tager ledernes og virksomhedernes hverdag alvorligt. Vi anerkender, at hverdagen er travl og uforudsigelig, og derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer os. Læs med på www.minimba.dk

Kontakter


Emner


Ledelse Probana Psykologi Efteruddanelse Uddannelse Mini MBA
ad