PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/gitte-seeberg-fra-verdensnaturfonden-har-indg%C3%A5et-en-studehandel-med-danmarks-fiskeriforening-19714

Gitte Seeberg fra Verdensnaturfonden har indgået en studehandel med Danmarks Fiskeriforening

Pressemeddelelse januar 28, 2015 Danmarks fiskeriforening Jomfruhummer Gitte seeberg Msc Fiskeri Trawl Verdensnaturfonden WWF

Det danske jomfruhummerfiskeri i Kattegat er blevet MSC-mærket til gengæld for accept af fredede områder i Kattegat.

Levende hav logo

Gitte Seeberg fra Verdensnaturfonden har indgået en studehandel med Danmarks Fiskeriforening om MSC-mærkning af det danske jomfruhummerfiskeri i Kattegat til gengæld for accept af fredede områder i Kattegat.

Levende Hav mener i den forbindelse:

Danskerne fisker jomfruhummer med trawl. Før foregik dette fiskeri fra gennemgående små fiskerihavne fra relativt små kuttere med ringe maskinkraft og lette redskaber. Fiskeriet, som foregik på den bløde bund på dybt vand, fandt sted i sæsoner og fortrinsvis kun om natten. Der blev anvendt små masker og små søtunger var en vigtig bifangst.

Nu har dette fiskeri udviklet sig til et fiskeri med større fartøjer med stor maskinkraft, som fisker i døgndrift. Redskaberne er også blevet tungere, og der fiskes med flere trawl ad gangen. Områderne, hvor der fiskes, udvides mere og mere til områder med mere hård bund. Forskere har påvist, at dette fiskeri skader biodiversiteten betydeligt. Der er jævnligt bifangster af torsk, som smides ud, fordi der enten ikke er kvoter til at ilandbringe dem, eller kvaliteten er dårlig efter de lange slæb. Trawlfiskeri er ekstremt energikrævende sammenlignet med passive redskaber. 

Jomfruhummer kan fanges med tejner. De gør man i Sverige, Norge og Skotland. Søtunger kan fanges med garn. Det er begge redskaber, som kræver et meget lille forbrug af diesel og dermed afstedkommer et meget lille CO2-udslip. 

Det er en gåde for Levende Hav, hvorfor Gitte Seeberg med Verdensnaturfonden igen og igen prioriterer en brutal og energifrådsende fiskeriform, når denne organisation ellers udfører et fornuftigt arbejde i forbindelse med forebyggelse af klimaændringerne. Det skyldes måske, at WWF stod bag oprettelsen af MSC-mærkningsordningen. Denne certificering ser på, om bestandene er overfiskede. Det er udmærket i sig selv. Men den har i øvrigt intet med naturskånsomt fiskeri at gøre, selv om forbrugerne forledes til at tro det. Gitte Seeberg og Verdensnaturfonden forsvarer via MSC det mest brutale og naturødelæggende fiskeri, som ofte har store kapitalinteresser bag sig. Det samme gør Danmarks Fiskeriforening, som aktivt var med til at forvandle dansk fiskeri fra at være en levevej for kystens befolkning til at være et eldorado for spekulanter. 

Levende Hav arbejder for en mærkningsordning for lokalt baseret, naturskånsomt og klimavenligt fiskeri, og her ville en godkendelse af trawlfiskeriet efter jomfru hummer aldrig komme på tale.

Kontakter


Emner


Danmarks fiskeriforening Jomfruhummer Gitte seeberg Msc Fiskeri Trawl Verdensnaturfonden WWF