PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/friluftsliv-er-ogs%C3%A5-byliv-dansk-landskabsarkitektforening-bidrager-til-landets-f%C3%B8rste-friluftspolitik-18287
ad

Friluftsliv er også byliv - Dansk Landskabsarkitektforening bidrager til landets første friluftspolitik

Pressemeddelelse juni 24, 2014 Landskabsarkitektforening Landskabsarkitektur Byrum Friluftspolitik Byliv

24. juni lancerede Miljøministeriet idekataloget for Danmarks første friluftspolitik. Dansk Landskabsarkitektforening har bidraget med idéer til et af idekatalogets centrale pejlemærker, ”Byens Frirum – vores byer skal indbyde til friluftsliv”, der fokuserer på, hvordan vores gader, pladser og parker kan indbyde til friluftsliv som en naturlig del af dagligdagen. Friluftsliv er også byliv, mener Dansk Landskabsarkitektforening, der ser mange potentialer i at udnytte synergien mellem friluftsliv og byudvikling.

DL FRI 01

Danmarks første nationale friluftspolitik bliver en fælles referenceramme, der inspirerer udviklingen af friluftslivet i Danmark. Fra Dansk Landskabsarkitektforening har bestyrelsesmedlem Bo Holm-Nielsen bidraget med at udvikle generelle principper for, hvordan man kan udvikle rammer for friluftsliv i byerne. Det er sket som en del af ”Byens frirum – vores byer skal indbyde til friluftsliv”-netværket. Friluftsliv forstås traditionelt som fritidsliv, men netværket har fokuseret på at udvikle ideer til, hvordan friluftslivet bliver en integreret del af vores hverdag – uanset om vi er i daginstitution eller i skole, på arbejde, bevæger os fra A til B eller har fri. Disse ideer indgår nu i et netop offentliggjort idekatalog, der sammen med en friluftpolitisk redegørelse og publikationen ”Friluftslivets samfundsværdi” udgør Danmarks første Friluftspolitik.

Bo Holm-Nielsen, bestyrelsesmedlem i Dansk Landskabsarkitektforening og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, forklarer, hvorfor det er vigtigt, at friluftspolitikken tager hensyn til, at flere og flere danskere bliver byboere. ”Friluftsliv har stor betydning for vores velbefindende i forhold til livskvalitet og sundhed, fremmer vores fysiske aktivitet og motoriske udvikling, ligesom det nedsætter vores stressniveauer. Undersøgelser viser, at nærhed og tilgængelighed er afgørende for, i hvor høj grad vi dyrker friluftlivet. Derfor har vi i netværket netop fokuseret på byens rammer for friluftsliv ud fra et nærhedsprincip. Derudover er der entydig sammenhæng mellem afstanden til friluftsrum og en boligs pris, hvilket gør friluftslivet til en fornuftig samfundsmæssig - såvel som privatøkonomisk - investering. Dette understreges af den netop offentliggjorte rapport fra Københavns Kommune om værdiforøgelsen af ejendomme indenfor 1.000 meters radius af den yderst populære Sønder Boulevard på Vesterbro. Den økonomiske forøgelse er beregnet til 351 millioner kroner, hvilket medfører, at kommunen anslået får 12 millioner ekstra ind i ejendomsskatter. Så rammer for friluftslivet øger væsentligt en bydels attraktivitet”. Bo Holm-Nielsen mener, at alle byens friarealer har potentiale for et friluftsliv. ”I Dansk Landskabsarkitektforening arbejder vi aktivt med byens udvikling, og i kombination med arkitekturpolitikken, som regeringen lancerede tidligere på året, er der nu formuleret mange gode ideer til, hvordan landskabsarkitekturen kan være med til at udvikle vores byer under hensyntagen til byens og hverdagens friluftsliv. Fra Dansk Landskabsarkitektforenings side ser vi frem til at omsætte de mange gode tanker til konkrete projekter”. 

Udover nærhedsprincippet, hvor netværket anbefaler, at kommunerne og de private bygherrer arbejder ud fra et princip om maksimalt 300 meter fra bolig til byrum, foreslår netværket, at der arbejdes med multifunktionalitet, der tilgodeser midlertidige aktiviteter og funktioner og er imødekommende overfor borgernes ændrede vaner. Friluftslivet i byerne bør udformes, så det medvirker til at skabe social interaktion på tværs af alder, uddannelses- og jobmæssig, økonomisk, social og etnisk baggrund. Friluftslivet skal også være en del af vores arbejdsliv, og netværket foreslår en række strategier, der blandt andet inddrager virksomhedernes udearealer som en del af arbejdsarealet. Dette er allerede sket i form af et Walk & Talk-pilotprojekt i Lautrupparken i Ballerup, hvor Danmarks første Walk & Talk landskab er etableret. 

Læs mere om arbejdet med Friluftspolitikken her http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/friluftspolitik/

Læs mere om Dansk Landskabsarkitektforening på www.landskabsarkitekter.dk

BILLEDTEKST
DL FRI 01: Friluftslivet skal være en del af vores hverdag. Walk & Talk i Lautrupparken i Ballerup.

DL FRI 02: Friluftsliv er (også) arbejdsliv. Walk & Talk i Lautrupparken i Ballerup.

DL FRI 03: Bo Holm-Nielsen, bestyrelsesmedlem i Dansk Landskabsarkitektforening og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter.

FAKTA

”Byens frirum – vores byer skal indbyde til friluftsliv”-netværket bestod af: Bo Holm-Nielsen (Bestyrelsesmedlem i Dansk Landskabsarkitektforening og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter), Alfio Bonanno (Kunstner, Natur Kunst Projekter), Cecil B. Konijnendijk (Professor Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU), Christian Engkilde (Friluftsvejleder og leder Universitets Studenter Gymnastik), Ditte Juul Sørensen, landskabsarkitekt (Rudersdal Kommune), Ditte Vesterager Christensen (Konsulent, Region Hovedstaden), Dorthe O. Andersen (Konsulent, Danmarks Idræts-Forbund), Erik Hernvig Jørgensen (Centerleder, Miljøpunkt Nørrebro), Jakob Ghisler (Konsulent, Langrendskonsulenterne), Jan Arvidsen (Videnskabelig medarbejder Inst. for Idræt og Biomekanik, SDU), Johanne Marie Laursen (Formand, LandboUngdom), Lasse Schelde (Leder, Bicycle Innovation Lab), Mette Esbjerg Jørgensen (Parkchef, Esbjerg Kommune), Sofie Odgaard (Fuldmægtig, Ministeriet for By, Bolig og Landdiskrikter), Stig Langvad (Formand, Danske Handicaporganisationer), og Søren Præstholm (Postdoc, Videncenter for Friluftsliv og naturformidling).   

Kontakter


Bo Holm-Nielsen

DL repræsentant i jury for Dansk Landskabspris, partner ZoffmannHolm Landskabsarkitekter
ZoffmannHolm Landskabsarkitekter
[email protected]************* Vis...
20648*** Vis...

Emner


Landskabsarkitektforening Landskabsarkitektur Byrum Friluftspolitik Byliv
ad