PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/fremtidens-robot-slippes-l%C3%B8s-p%C3%A5-nordsj%C3%A6llands-hospital-21843
ad

Fremtidens robot slippes løs på Nordsjællands Hospital

Pressemeddelelse oktober 28, 2015 INNOVATION Sundhed Teknologi

Robot hjælper personalet med sikker og effektiv blodprøvehåndtering

416 CI 1401 Highly Installed Area

Vær med når fremtidens robot slippes løs på Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital-Hillerød tester lige nu den nye udpaknings- og sorteringsrobot, Gibosort. Robotten skal hjælpe personalet med effektiv og sikker håndtering af blodprøver, mikrobiologiske prøver og patologiprøver, der kommer til analyse på hospitalet fra de praktiserende læger.

Prøverne bliver pakket, fragtet og afleveret i særlige kasser, som robotten har lært at åbne og udpakke – og derfra sendes de direkte videre på den automatiserede analyselinje via et særligt rørsystem (Tempus600 Solus). Nordsjællands Hospital har store forventninger til det nye system, der lægger op til nye arbejdsgange - både nu og i fremtiden.

”Den automatisering som Gibosort lægger op til er bestemt interessant - også når det gælder fremtidens hospital. Vi er meget interesserede i at se på innovative, sikre løsninger, der kan frigøre ressourcer fra det administrative arbejde, så personalet kan bruge ressourcerne på patienterne. Blandt andet øges patientsikkerheden, fordi de manuelle arbejdsgange reduceres. Samtidig giver det bioanalytikerne tid til mere værdiskabende opgaver frem for sorteringsopgaver," siger vice- og projektdirektør Henrik Schødts, Nordsjællands Hospital.

Også på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital ser man frem til hjælpen.

"Det er fantastisk at få mulighed for at afprøve ny robotteknologi her og nu. Det giver os et teknologisk forspring, når vi i 2020 skal rykke ud på det nye supersygehus. De erfaringer, vi tilegner os nu, er en uvurderlig basis for udviklingen af vores laboratorie med den nyeste teknologi. Gevinsten er den absolut højeste patientsikkerhed," siger ledende bioanalytiker Evy Ottesen fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital.

Robotterne indtager hospitalet

Adm. direktør Henrik Anker fra Gibtech A/S oplever generelt en stigende interesse for robotteknologi på de danske hospitaler.

"Jeg tror, at vi med afsæt i denne spændende installation kan afsætte mange lignende anlæg på andre hospitaler på i Danmark og ikke mindst udlandet som har samme udfordringer. Hillerød er i denne sammenhæng gået forrest og med stor iver og begejstring været med til at skabe en fuldautomatisk blodprøvecentral. De har her muligheden for at afprøve ny teknologi i det gamle sygehus, således at de kan tage ”ny” afprøvet teknologi med ud i det nye hospital, når det senere tages i brug og derved være fuldt ud kørende fra første dag," siger Henrik Anker.

Torsdag den 29. oktober viser Nordsjællands Hospital-Hillerød robotten frem ved en særlig konference. Pressen er velkommen. Vi kan også altid arrangere en særfremvisning.

Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital har allerede en stor automatisering, når det drejer sig om blodprøver internt fra Nordsjællands Hospital. Det samme har dog ikke gjort sig gældende for blodprøver, der kommer eksternt - fra de praktiserende læger (ca. halvdelen af alle prøver). Indtil nu er disse prøver blevet fragtet i kasser af chauffører fra lægernes praksis. Prøverne bliver først pakket af personalet ude i lægepraksis for derefter at blive pakket ud af bioanalytikerne for derfra manuelt at blive sat på det automatiserede analysesystem. Det er den proces, den nye robot kan hjælpe med, da chaufførerne afleverer de opsamlede prøver direkte ind i systemet. Derfra klarer robotten resten – fra sortering til analyse.

For yderligere information, billeder og evt. fremvisning, kontakt:

Louise Lykke, presse- og kommunikationskonsulent, mobil: + 45 5160 5772. Mail: [email protected]

Henrik Schødts, projektdirektør, mobil 31 43 20 41. Mail: [email protected]

FAKTA om Nyt Hospital Nordsjælland:

  • Patienterne er i centrum, når Region Hovedstaden de kommende år investerer 15 milliarder i seks nye hospitalsbyggerier, hvoraf 8 milliarder kommer fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling.
  • Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland omfatter opførelse af et nyt akuthospital på 124.000 m2 i Hillerød Syd til mere end 310.000 borgere med plads til 662 sengepladser, ca. 20 specialer, tekniske faciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgs-, personale- og parkeringsfaciliteter.
  • Projektets samlede investeringsramme er på 4,2 mia. kr. (dagspriser - PL15), og der er modtaget endeligt tilsagn om finansiering fra kvalitetsfonden til projektet juni 2013. Selve konkurrenceprogrammet blev godkendt af Regionsrådet den 8. april 2014 og dannede grundlag for det videre arbejde med byggeprogrammet.

Kontakter


Louise Lykke

Presse- og kommunikationskonsulent
Nyt Hospital Nordsjælland
louis************************* Vis...
+45 5******** Vis...

Emner


INNOVATION Sundhed Teknologi
ad