PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/fra-oliefyr-til-vedvarende-energil%C3%B8sning-med-jordsonde-18284

Fra oliefyr til vedvarende energiløsning med jordsonde

Pressemeddelelse juni 26, 2014 Vedvarende energiløsning

Løbsk varmeregning vendt til besparelse på 25.000 kr. om året

989 1

Oliefyr af ældre dato har en lav effektivitet, og det kan slå hårdt igennem på varmeregningen, når oliepriserne - som i de senere år - stiger. Det får mange til at overveje andre muligheder, f.eks. naturgas eller vedvarende energi som jordvarme.

Jette Lissau i Holte har opnået en markant besparelse på varmeregningen ved at vælge en speciel jordvarmeløsning til sin villa fra 1969. Med lodrette boringer, der henter den vedvarende energi op fra næsten 200 meters dybde, og samtidig har bevaret hendes smukke have uændret.

Jordvarmens fordele- uden at grave haven op
Netop hensynet til haven, som Jette har passet og plejet i mange år, betød at almindelig jordvarme ikke kunne komme på tale. Hun har i stedet valgt en nøglefærdig jordvarmeløsning fra Weishaupt med jordsonde – hvor der laves en lodret boring i stedet for at grave jordslanger vandret ned på et større areal med sol.

Jordsonden er etableret diskret i indkørslen foran carporten, og i fyrrummet har en 11 kW varmepumpe erstattet den gamle oliekedel.

Farvel til oliefyret– og hvad så?
Jette Lissau ser frem til klare fordele ved sit skifte til vedvarende energi:
– Mit hus er på 147 m2 med 56 m2 opvarmet kælder, og den nye jordvarmeløsning vil fungere i resten af husets levetid. Den lodrette boring er 196 meter dyb, og der er lagt 800 meter sonde ned i et dobbelt U-rør for at hente jordens ”gratis” energi op.

– I forhold til olie, hvor mit forbrug har været på 3.100 liter pr. år, er mine årlige udgifter til opvarmning og varmt vand nu kommet ned på 1/3. De ligger på ca. 7.000 kWt, det vil sige under 12.000 kr, så besparelsen er på omkring 25.000 kr. om året.

Stort skattefrit afkast
- Det betyder, at jeg har et afkast på over 8% skattefrit af min investering i den grønne omstilling, som har været på 300.000 kr. for hele løsningen, inklusiv boringen og en varmepumpe af højeste kvalitet.

- Jeg havde mulighed for at vælge naturgas, men de årlige udgifter ville være på cirka det dobbelte, og det ville påvirke salgsprisen af mit hus negativt. Jeg er sikker på, at jeg får alle pengene for varmepumpen tilbage, når jeg en dag sælger huset, for besparelsen på varmeregningen kan finansiere et langt større beløb end varmepumpens pris. Så derfor sprang jeg gassen over og gik direkte til vedvarende energi. Det fortryder jeg ikke.

Yderligere information på www.w-varmepumper.dk

Emner


Vedvarende energiløsning