PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/fra-0-til-16-millioner-i-overskud-med-et-g%C3%A5rdr%C3%A5d-26553
Annonce: håndværkerhjælp

Fra 0 til 16 millioner i overskud med et gårdråd

Pressemeddelelse januar 4, 2021 Landbrug Økonomi Gårdråd

Svære tider kalder på anderledes metoder. På 10 år har svineproducent Alex Ostersen skabt en bundlinje på 16 millioner kroner. Men ikke alene. Succesen er fulgt med et velfungerende gårdråd.

Alex ostersen

Billedtekst:Et gårdråd løfter effektiviteten, når det kan være svært at overskue sin bedrift alene, siger svineproducent Alex Ostesen. (Fotomanipulation).

Selv troede landmand Alex Ostesen, at det var et flaskehalsproblem i produktionen, der sinkede effektiviteten på hans bedrift. Imidlertid afslørede gårdbestyrelsen, at det største problem på svinebedriften; Nørrevang var - ledelsen selv.

»Det kræver hår på brystet og stor vilje til at sluge nogle kameler, når vi inviterer en bestyrelse ind på gårdens ledelseskontor«, siger Johs. Enevoldsen, rådsmedlem og revisor hos vestjysk.

Han er erfaren rådgiver og er medlem af adskillige bestyrelser indenfor landbruget, heriblandt hos Alex Ostesen, men også i produktionsvirksomheder i andre erhverv.

Det går godt

Ved at følge input fra sin professionelle bestyrelse er det lykkedes Alex Ostesen at effektivisere sin bedrift.
»Svære tider kalder på større overblik. På 10 år har Alex fx rejst en bundlinje fra nul til et overskud på ca 16 millioner kroner«, vurderer Johs Enevoldsen.

Og et gårdråd er alle pengene værd, supplerer Alex Ostersen, der varmt anbefaler andre at etablere et sådant. Også selvom bestyrelsen pegede på, at han burde træde i karakter som leder og i højere grad drøfte virksomhedens planer med de ansatte.

»Tillid giver de ansatte engagement og ejerskab, og når man retter sin opmærksomhed mod et område, så bliver det altid bedre. For hos os handler det om at få mere ud af det, vi har, frem for at vi skal være større«, siger Alex Ostersen. Han forklarer, at det kan være svært at overskue en stor bedrift alene.

Godt med sparring

Gårdbestyrelsen mødes fire gang om året. Og på møderne aftales løbende eventuelle mål, strategier, deadlines og rådet sikrer, at der sker en opfølgning.

»Der iværksættes hele tiden tiltag, der ikke blot hæver bedriftens effektivisering, men også løbende justerer de formulerede strategier, visioner og mål for virksomheden», understreger Johs Enevoldsen.

Han forklarer, at på Nørrevang er der i løbet af de seneste seks år kommet flere søer, flere slagtesvin og flere medarbejdere. Derudover er Alex Ostesen også medejer af Vestjysk Biogas.

FAKTA

2014                                                        2020

2300 søer                                                 2400 søer

10.000 slagtesvin á 100 kilo                   20.000 slagtesvin á 100 kilo

55.000 smågrise á 30 kilo                      55.000 smågrise á 30 kilo

Beskæftiger 15 medarbejdere.               Beskæftiger 20 medarbejdere.

Produktionen er fordelt på fem gårde.

750 hektar, heraf 80 ha kartofler.           750 hektar, heraf 200 ha kartofler

2014 formulerede mål;                           2020 mål;

-at være blandt de 25 procent
bedste svineproducenter i landet          Fortsat arbejde

-at have et afkast på omkring
fem til otte procent.                                 Indfriet

2014 overordnede vision:
-at drive et rentabelt landbrug, og i de planer indgår en fremtidig energiproduktion, evt. med biogas eller vindmøller.

Strategien er at optimere svineproduktionen ved at øge produktionen med fokus på omkostningerne.

2020
Alex Ostesen gik i 2018 sammen med kolleger om at etablere Vestjysk Biogas.

I gårdrådet på Nørrevang sidder udover Alex selv, hustruen Diana, en ekspert i svineproduktion, en ekspert i risikoafdækning og Johs. Enevoldsen, revisor i vestjysk.

Kontakter


Emner


Landbrug Økonomi Gårdråd
Annonce: håndværkerhjælp