PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/forsvarsadvokatens-vigtige-arbejde-25116
Annonce: håndværkerhjælp

Forsvarsadvokatens vigtige arbejde

Pressemeddelelse december 5, 2018 Forsvarsadvokat Advokat Anc advokatfirma Ancadvokatfirma

De steder vi støder på forsvarsadvokater, er typisk i forbindelse med straffesager, blandt andet når vi ser dem stå frem på tv, i forbindelse med en straffesag - men hvad er forsvarsadvokatens opgave egentlig?

Forsvarsadvokater, er de advokater der varetager forsvar af personer, der er tiltalt for forskellige forbrydelser, af både mildere og hårdere karakter. 

Mange har den misforståede forståelse, at forsvarsadvokatens arbejde udelukkende består i at forsøge at bevise, at den tiltalte er uskyldig, men dette er dog langt fra tilfældet. Både politi og retsinstanser gør naturligvis deres arbejde grundet, og derfor er den tiltalte i de fleste tilfælde også skyldig - spørgsmålet er bare hvor skyldig. Og det er her forsvarsadvokaten kommer ind i billedet. 

Ofte viser det sig, at den tiltalte for en forbrydelse, er skyldig. Derfor består forsvarsadvokatens helt store arbejde ofte i, at han/hun skal have helt styr på de strafferetlige regler, samt tiltaltes rettigheder, der spiller ind ved straf, således at det sikres, at tiltalte ikke får hårdere straf end den, der strafferetligt er berettiget, for den pågældende forbrydelse.

Noget af det der kan spille ind her, kan eksempelvis være at anklagens karakter og omfang er større end selve den forbrydelse, der faktisk har fundet sted. Det kan eksempelvis være i form af tilføjelser til anklagen, som den tiltalte ikke er skyldig i, men noget, der kan være skyld i en længere straf for tiltalte. Her er det forsvarsadvokatens opgave at sikre, at eventuel uskyld for denne påtale bliver bevist, således at tiltalte kun straffes for det, han/hun rent faktisk er skyldig i. Forsvarsadvokaten vil således kæmpe for den bedst mulige straf for tiltalte - naturligvis i henhold til straffeloven. 

Naturligvis kan der også opstå anklager, hvor det viser sig, at tiltalte er uskyldig og her vil det naturligvis være forsvarsadvokatens opgave, at bevise dette. 

Ofte opleves det, at de fleste naturligvis vil være på anklagers side, når der høres om forskellige forbrydelser, men det er dog værd at huske på, at der på tiltalestolen sidder et menneske, der kan være beskyldt for mere end det forbrydelsen faktisk omfatter, og forsvarers opgave består således i at forsvare tiltaltes rettigheder. Forsvarsadvokatens arbejde har derfor stor betydning for et velfungerende stafferetligt system. 

Hos ANC Advokatfirma, specialist i strafferet, kan der læses mere om forsvarsadvokatens arbejde. 

Emner


Forsvarsadvokat Advokat Anc advokatfirma Ancadvokatfirma
Annonce: håndværkerhjælp