PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/forbund-advarer-overborgmester-om-l%C3%B8ndump-i-arkitektbranchen-23304
ad

Forbund advarer overborgmester om løndump i arkitektbranchen

Pressemeddelelse januar 3, 2017 Løndump Arkitekter Lønninger

Københavns Kommune bør sikre sig mod løndump i arkitektbranchen, advarer formand for Forbundet Arkitekter og Designere.

2016 03 03 Arkitektforbundet Bestyrelse Portrætter 0052

I et brev sendt til overborgmester Frank Jensen (S) før jul, skriver Forbundet Arkitekter og Designere, at Københavns Kommune bør sikre sig mod løndump i arkitektbranchen.

Det sker i forbindelse med, at Københavns Kommune netop har placeret sit fællesudbud af 40 børne- og ungeinstitutioner til en samlet værdi på godt 2,3 mia. kr. hen over fire år.

- Vi frygter, at interessenter byder ind uden at kende hverken opgavernes faktiske omfang eller egentlige indhold på så mange byggerier langt frem i tiden, siger Peter Toftsø, formand for Arkitekter og Designere.

Det giver en øget risiko for, at virksomhederne må byde i blinde med den konsekvens, at arkitekter og rådgivere kommer i situationer, hvor deres arbejdspladser dybest set ikke tjener penge.

- Når virksomhederne reelt byder på opgaver i et stort og uforudsigeligt omfang, risikerer vi, at der bliver sat en urealistisk lav standard på især lønområdet, siger Peter Toftsø.

Han peger på, at Københavns Kommune netop har en formuleret øget indsats rettet specielt mod social dumpning, som handler om ordentlige løn- og arbejdsforhold fra kommunens leverandører.

- Vi er nødt til at advare, når vi kender til bachelorer og studerende, der får for lidt i løn på flere private tegnestuer. Derfor opfordrer vi borgmesteren til at sikre sig mod, at der sker løndumping, siger han.

20 får ingen løn

I efteråret offentliggjorde Forbundet en undersøgelse om de arkitektstuderendes deltagelse i praktikordninger og studiejob.

I undersøgelsen svarer 20 bachelorer ud af 49 besvarelser vedrørende lønvilkår i forbindelse med arbejde på en dansk tegnestue, at de ikke får løn for deres arbejde overhovedet.

Ud af de resterende 29, der oplyser en løn, er medianlønnen 10.000 kr. om måneden. Det betyder, at halvdelen arbejder til en timeløn på under 62,50 kr. Kun én respondent angiver en løn, der nærmer sig et rimeligt niveau, nemlig 18.000 kr. om måneden.

Kæmper for aftale

Formanden lægger ikke skjul på, at forbundet kæmper for at aftaledække bachelorerne og studerende på de private tegnestuer i lighed med den overenskomstaftale, der allerede findes for offentligt ansatte arkitekter og designere.

- Vi er af den opfattelse, at det også er i arbejdsgivernes interesse, at området er dækket, eftersom løndumpning i dele af branchen ikke blot skader fagets renommé, det giver også uhensigtsmæssig konkurrence på tegnestuerne.

- Vi opfordrer derfor Københavns Kommune til at være særlig opmærksom på problemer med løndumpning i arkitektbranchen, siger Peter Toftsø.

Yderligere oplysninger:
Peter Toftsø, formand for Forbundet Arkitekter og Designere, direkte telefon; 6066 5708

 

 

Emner


Løndump Arkitekter Lønninger
ad