PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/folkesygdom-til-debat-26045
ad

Folkesygdom til debat

Pressemeddelelse oktober 1, 2019 Osteoporoseforeningen Osteoporose Knogleskørhed Ulla knappe Videnscenter for Knoglesundhed Debatmøde Christiansborg

Onsdag den 2. oktober sætter Osteoporoseforeningen skub under debatten, så osteoporoseområdet kan få et tiltrængt løft. Der skal gøres op med uligheden, og alle, der har behov, skal opspores og tilbydes behandling. Det kræver samarbejde og opbakning fra politikere, regioner, kommuner og læger.

Ulla Knappe, Landsformand for Osteoporoseforeningen
Landsformand for Osteoporoseforeningen håber, at debatmødet kan sætte skub under et tiltrængt kvalitetsløft af osteoporoseområdet.

Op imod 600.000 danske mænd og kvinder lever iflg. Sundhedsstyrelsens rapport fra nov. 2018 med knogleskørhed (osteoporose). Heraf er 172.000 opsporet og tilbudt behandling, der markant reducerer den risiko for brud, der følger med sygdommen. Den store ikke-opsporede andel vil i stort tal få unødvendige knoglebrud – herunder sammenfald af rygsøjlen - og i nogle tilfælde unødvendigt tab af livskvalitet som følge af komplicerede brud med mangel på fuld førlighed og selvhjulpenhed til følge. Den ikke-opsporede andel koster samfundet milliarder i unødvendige omkostninger til behandling af bruddene og ikke mindst de efterfølgende omkostninger til fx genoptræning, pleje (hjemmepleje og plejehjem) mv. Sidstnævnte, som udgør 57 % af omkostningerne, betaler kommunerne. I 2011 blev omkostningerne forbundet med osteoporotiske brud opgjort til at udgøre 11,6 milliarder kroner. Tallet er pt. ved at blive opdateret.

Hele osteoporoseområdet er præget af massiv ulighed i opsporing, behandling og efterfølgende tilbud til osteoporosepatienterne. Indsatser er ofte iværksat af lokale ildsjæle.

Der skal handles. Nu.

Uligheden skal ned. Forebyggelsen op. Udbredelsen af knogleskørhed samt befolkningsudviklingen betyder, at der skal findes løsninger, så knogleskørhed kan blive forebygget, fundet og behandlet ensartet og effektivt over alt i landet. Det kræver samarbejde og opbakning fra politikere, regioner, kommuner og læger.

Efter offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens rapport, har Videnscenter for Knoglesundhed sammen med Osteoporoseforeningen og førende osteoporoseeksperter fra hele landet taget initiativ til at arbejde videre med de 13 indsatsområder, som Sundhedsstyrelsen har identificeret som nødvendige for at give området et løft. Formålet har været at sikre videre fremdrift på området og at frembringe et fagligt afstemt udgangspunkt for den fremtidige indsats.

Ekspertgruppen har prioriteret de 13 områder og anvist sine faglige anbefalinger til en prioritering og opdelt indsatserne afhængigt af, om de kan løses i fagligt regi – i princippet her og nu, om de kræver yderligere viden eller afdækning eller om de kræver politisk / tværfaglig involvering. Rapporten er dermed en decideret drejebog, der anviser, hvad der skal til for at komme videre, så osteoporoseområdet kan få et løft.

Hvem har ansvaret?

Tilsyneladende er der både blandt Christiansborgpolitikere, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening bred enighed om, at der er behov for en ekstra indsats på området. Men hvem skal tage teten? Hvor skal ansvaret placeres? Og er løsningen en national handlingsplan, skal vi satse på Sundhedsreformen eller skal det være op til regionerne at løse opgaven? Meningerne er delte, men onsdag kommer der konkrete løsningsmuligheder på bordet til debat.

Løsningsmuligheder til debat

Onsdag den 1. oktober har Osteoporoseforeningen inviteret politiske beslutningstagere, osteoporoseeksperter, organisationer og sundhedsøkonomer til et debatmøde, hvor alle parter kan bidrage konstruktivt.

På debatmødet kommer de mulige løsninger på bordet og diskuteres. Såvel fra Videnscentrets rapport, erfaringerne fra Region Nordjylland, som siden 2015 har iværksat en tværfaglig regional indsats, der allerede har givet resultat i form af færre, alvorlige brud. Desuden giver fx Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner giver sit bud på, hvordan området kan løftes, og der bliver efterfølgende paneldebat med repræsentanter fra Folketingets Sundhedsudvalg, regionsformænd og eksperter.

Medlem af Folketinget og formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Jane Heitmann, indleder og afrunder dagens program, som forhåbentlig vil kunne kaste yderligere lys over konkrete løsningsmodeller og de udfordringer, der skal overvindes for at realisere en effektiv, langsigtet plan.

--

Knogleskørhed (osteoporose) blev defineret som én af de 8 folkesygdomme i 2002 og er en af Danmarks mest udbredte sygdomme. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen lider mere end en halv million danskere af knogleskørhed, men meget få ved det. Kun 172.000 har fået en diagnose, heraf er kun 90.000 i medicinsk behandling for knogleskørhed.1 2 Sygdommens omfang stiger år for år, ikke mindst på grund af det stigende antal af ældre i befolkningen. Den udvikling kan stoppes, hvis der sættes systematisk og målrettet ind.

Ubehandlet knogleskørhed medfører unødvendige knoglebrud og i mange tilfælde invaliditet. Det har store omkostninger for de der rammes og for deres pårørende og det koster samfundet milliarder af kroner til hospitalsindlæggelser, genoptræning, hjemmepleje og plejehjem (opgjort til 11,6 mia. i 2011).

Kontakter


Ulla Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen, Landsforeningen mod knogleskørhed
ullak********************** Vis...
8613******************** Vis...

Emner


Osteoporoseforeningen Osteoporose Knogleskørhed Ulla knappe Videnscenter for Knoglesundhed Debatmøde Christiansborg
Ulla Knappe, Landsformand for Osteoporoseforeningen
Landsformand for Osteoporoseforeningen håber, at debatmødet kan sætte skub under et tiltrængt kvalitetsløft af osteoporoseområdet.
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad