PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/folkesygdom-ignoreres-nu-skal-befolkningen-hj%C3%A6lpe-politikerne-op-af-stolene-23603

Folkesygdom ignoreres: Nu skal befolkningen hjælpe politikerne op af stolene

Pressemeddelelse april 18, 2017 FOLKESYGDOM Ulla knappe Knogleskørhed Knoglebrud Osteoporose Osteoporoseforeningen Anne Laxholm Politisk handleplan

Osteoporoseforeningen bruger jubilæumsår til at rejse folkekrav om en national handleplan for udbredt folkesygdom. Landsdækkende underskriftsindsamling skal presse politikerne til handling. "Vild med dans"-dommer Anne Laxholm hjælper med at bane vejen.

Der er sket meget, siden Osteoporoseforeningen blev stiftet for 25 år siden. Kendskabet til knogleskørhed (osteoporose) er steget, behandlingsmulighederne er blevet flere og mere effektive, og hvis alle, der havde behov for det, rent faktisk kom i behandling, ville man kunne halvere antallet af de nuværende cirka 35.000 årlige brud som direkte kan relateres til sygdommen. Og dermed også nær halvdelen af de 11,6 milliarder, sygdommen koster det danske samfund om året.

Ikke mindst derfor er det ifølge Osteoporoseforeningens landsformand Ulla Knappe ubegribeligt, at der fra politisk hold ikke gøres mere for at sikre en bedre opsporing af knogleskørhed.

- Knogleskørhed er en folkesygdom, der primært rammer mænd og kvinder over 50 år. Det lumske er, at man kan leve med knogleskørhed i årevis, uden at være klar over det. 550.000 danskere går rundt med sygdommen, men 2/3 er ikke diagnosticeret. Derfor brækker tusindvis af danskere hvert år helt unødvendigt deres håndled, underarm, lårben, hofte og ryghvirvler – ofte med nedsat livskvalitet til følge. Det skal der rettes op på, siger Ulla Knappe.

Vil rejse folkekrav

Og da knogleskørhed er noget, der rammer så mange af os – i realiteten 41 % af alle kvinder og 18 % af alle mænd over 50 år – håber Osteoporoseforeningen at engagere danskerne i sagen, så der kan blive rejst folkekrav og politisk handling. 

-Vi har sat en underskriftsindsamling i gang og opfordrer alle til at støtte sagen, for den vedkommer utrolig mange af os. Det positive er jo, at knogleskørhed er nem at opspore, og nem at behandle. Men selvom knogleskørhed siden 2002 har været klassificeret som en folkesygdom, er der ikke lavet en national handleplan for, hvordan sygdommen skal tackles fra sundhedsvæsenets side. Det betyder, at det er rent tilfældigt, om man har en læge eller tilhører et sygehus, der er opmærksom på risikofaktorerne, så man kan blive skannet, hvis man er i risikogruppen, og få tilbudt behandling, hvis man har brug for det. Det burde være en selvfølge i et land som Danmark. Men det sker ikke, fortsætter Ulla Knappe.

Handleplan skal sikre lighed på højt niveau

Hele ideen med at udråbe knogleskørhed til folkesygdom var at nedbringe væksten i antallet af personer med knogleskørhed og forebygge sygdommen i at udvikle sig.

- Hvis vi med underskriftsindsamlingen kan rejse et folkekrav om at få vedtaget en national handleplan, vil de fleste med knogleskørhed blive opsporet, stilles lige – og lige godt, fordi en handleplan kan sætte forebyggelse og behandling i system. Flere vil få sygdommen opdaget i tide, og tusinder vil få en bedre livskvalitet. Samtidig bremses den eksplosive vækst i de offentlige udgifter til behandling af sygdommen og dens følgevirkninger, der følger af, at vi bliver flere og flere ældre. Så vi håber på danskernes opbakning til at råbe politikerne op, så de kan skride til handling, slutter Ulla Knappe, der opfordrer alle til at støtte initiativet på kampagnesiden www.kæmpforknoglerne.dk.

Anne Laxholm kæmper for knoglerne

Foreningen bakker underskriftsindsamlingen op med en stor oplysningskampagne ”Kæmp for knoglerne”, der kører i ugerne op til Osteoporoseforeningens 25 års-jubilæum den 7. maj og blandt andet omfatter sociale medier og TV-spots med danseinstruktør og ”Vild med dans”-dommer Anne Laxholm, der er en af foreningens ambassadører. Kampagnen bruger dans som et symbol på et liv med bevægelse – et liv, som knogleskørhed kan forandre for altid.

Gå ind på kampagnesidenwww.kæmpforknoglerne.dk, hvis du har lyst til at være med til at lægge pres på politikerne til at vedtage en handleplan, så alle der har behov for det, kan få tilbud om behandling.

FAKTA: Værd at vide om knogleskørhed (osteoporose)

 • Omkring 550.000 danskere har knogleskørhed. Langt de fleste dog uden at vide det, og kun omkring er 132.000 diagnosticeret og i behandling. Kilde: Sundhedsstyrelsen.
 • 41 % af alle danske kvinder og 18 % af alle danske mænd over 50 år har knogleskørhed. Det svarer til henholdsvis 388.000 og 145.000 personer. Kilde: Sundhedsstyrelsen
 • Mænd udvikler knogleskørhed 10 år senere end kvinder.
 • Man mærker ikke, man har knogleskørhed. Knoglerne svækkes indefra og bliver skøre og dermed lettere brækker – selv ved beskeden belastning.
 • Sygdommen har mindst 35.000 knoglebrud på samvittigheden hvert eneste år. Hertil kommer anslået 11.500-13.500 rygbrud, som ikke registreres. Halvdelen af alle osteoporotiske brud kan forebygges med medicinsk behandling.
 • Hvert andet brud, der rammer et menneske over 50 år, skyldes knogleskørhed.
 • Et osteoporotisk knoglebrud kan nedsætte arbejds- og bevægeevne og reducere livskvaliteten
 • Har man først fået et osteoporotisk brud, er der markant øget risiko for at få endnu et brud inden for en kort periode, hvis man ikke er i forebyggende behandling.
 • Selvom knogleskørhed i 2002 blev klassificeret som en folkesygdom på linje med bl.a. kræft og hjerte-karsygdomme, er der ikke udarbejdet en handleplan, der kan sikre, at flere diagnosticeres og tilbydes behandling, og at alle tilbydes samme gode behandling uanset bopæl.
 • Manglende diagnosticering og behandling kan ikke alene have alvorlige invaliderende konsekvenser for den, der er ramt af sygdommen, men koster også samfundet mange penge. Knogleskørhed og dens følgevirkninger (som fx behandling af brud, genoptræning, behov for pleje i hjemmet eller henvisning til plejehjem) kostede alene i 2011 det danske samfund 11,6 milliarder kroner. 

Kilder:

Sundhedsstyrelsen:http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SUU/spm/795/svar/909744/1163617/index.htm samthttps://www.sst.dk/da/kampagner/knas-med-knoglerne/fakta)

Professor, overlæge Peter Vestergaard fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital samt cand.scient. med speciale i sundhedsøkonomi, PhD-studerende Louise Hansen, Danish Centre for Healthcare improvements (DCHI), Aalborg Universitet

 CHECK: Er du selv i risikogruppen for knogleskørhed?

Både mænd og kvinder får knogleskørhed, men nogle har højere risiko for at få sygdommen end andre. Nedenfor er listet de hyppigste risikofaktorer. Passer en eller flere på dig, bør du kontakte din praktiserende læge med henblik på en udredning:

 • Arvelig disposition (forældre, søskende eller børn har knogleskørhed)
 • Tidligere brud efter mindre uheld eller spontant opståede
 • Tidligere langtidsbehandling med binyrebarkhormon som fx Prednison (mere end 5 mg dagligt i minimum 3 mdr.)
 • Overgangsalder før 45 år
 • Lav kropsvægt
 • Lav fysisk aktivitet
 • Begrænset indtagelse af kalcium og D-vitamin
 • Rygning og/eller stort alkoholforbrug
 • Højdetab: Mere end 4 cm over 10 år
 • Høj alder
 • Osteogenesis Imperfecta (hypermobilitet)
 • Andre sygdomme, der øger risikoen for knogleskørhed: Forhøjet stofskifte, øget biskjoldbruskkirtelfunktion, nyresygdomme, nervøs spisevægring og visse bindevæv- og blodsygdomme

HJÆLP OG RÅDGIVNING: Osteoporoseforeningen er til for patienterne

Osteoporoseforeningen – Landsforeningen mod knogleskørhed – blev etableret i 1992 og har i dag lokalforeninger i 22 byer over hele landet.

Foreningen tilbyder hjælp og rådgivning af mennesker med knogleskørhed og tilbyder bl.a. læge- og diætisttelefon, patienttelefon foruden kvartalsvis udgivelse af medlemsbladet ”knogleskør”, der bl.a. formidler ny viden på området, oplyser om behandlingsmuligheder og anbefalinger til kost og motion samt om andres erfaringer med sygdommen. Herudover holder Osteoporoseforeningen en lang række stormøder for medlemmer og andre med interesse i knogleskørhed.

Osteoporoseforeningens lokalforeninger arrangerer desuden en lang række aktiviteter og netværksmøder, hvor man kan møde og udveksle erfaringer med ligesindede.

Læs mere om Osteoporoseforeningen på www.osteoporose-f.dk

Læs mere om knogleskørhed på Osteoporoseforeningens hjemmeside:www.osteoporose-f.dk. Støt underskriftsindsamlingen, så der kan blive udarbejdet en national handlingsplan på området på www.kæmpforknoglerne.dk.

Emner


FOLKESYGDOM Ulla knappe Knogleskørhed Knoglebrud Osteoporose Osteoporoseforeningen Anne Laxholm Politisk handleplan