PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/finanslov-2020-pvc-afgifter-er-et-h%C3%A5bl%C3%B8st-styringsmiddel-26129
Annonce: håndværkerhjælp

Finanslov 2020: PVC-afgifter er et håbløst styringsmiddel

Pressemeddelelse december 3, 2019 Finanslov Finansloven PVC Plastik Plast Vinyl Afgifter Ftalater

Frem for at afgiftsbelægge PVC, bør den igangværende PVC-indsats danne rammen for beslutninger vedrørende PVC. Industrien medvirker allerede i dette arbejde, og undersøger i øjeblikket mulighederne for at øge genanvendelsen af den bløde PVC.

Det var med et dybt suk vi i PVC Informationsrådet konstaterede, at regeringen og dens støttepartier i Finanslov 2020 har i sinde at genindføre afgifterne på PVC og ftalater. Da afgifterne blev ophævet 1. januar 2019 skete det på baggrund af en grundig analyse af, hvilke konsekvenser en afgiftsophævelse ville have – både hvad angik miljø, sundhed og økonomi. For miljø og sundhed var det helt afgørende, at forbruget af ftalater er reguleret stramt via EU. Det var derfor et udtryk for dobbeltregulering, hvis Danmark fastholdt PVC-afgifterne.

Ingen adfærdsregulerende effekt

Afgifterne har heller ikke ført til et fald i forbruget af PVC. Ole Grøndahl Hansen, direktør i PVC Informationsrådet, uddyber: ”Som Skatteministeriets rapport viste, havde afgifterne ingen effekt, ud over at skabe unødigt bureaukrati og bøvl for virksomhederne. Fx har PVC-gulve nogle unikke egenskaber, såsom slidstærkhed, der betyder, at de er de eneste, der kan bruges til vådrum på hospitaler, eller i bygninger, hvor mange mennesker færdes. Afgifterne betød derfor ikke, at der blev solgt færre PVC-gulve. Afgifterne blev simpelthen bare lagt ovenpå produktets pris, og da mange af kunderne er offentlige, har staten selv betalt en stor del af afgifterne.”

At afgifterne kommer netop nu, synes i øvrigt højt mærkværdigt. Det siger Ole Grøndahl Hansen: ”I 2017 blev der bevilget 4 millioner kr. til en PVC-indsats, som kører indtil 2021. PVC Informationsrådet bakker op om denne indsats og bidrager aktivt med konstruktive løsninger. Det er hensigten, at Folketinget skal mødes hvert år for at drøfte tiltag i forhold til de løbende resultater. Denne proces har man helt valgt at se bort fra, hvilket må siges at være uforståeligt.”

Hvis afgifter ikke er vejen frem, hvad er så?

Genanvendelse af blød PVC er et af de områder, som Miljøstyrelsen skal undersøge som del af PVC-indsatsen. I denne forbindelse er producenter og forhandlere af bløde PVC-produkter i Danmark gået sammen for at undersøge mulighederne for at genanvende denne fraktion. PVC Informationsrådet har ansøgt om midler hos den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus til en analyse af, hvordan en indsamlings- og genanvendelsesordning for blød PVC kan igangsættes i Danmark. Arbejdet forventes at blive igangsat primo 2020.

De bløde PVC-produkter vi påtænker at indsamle og genanvende er store genkendelige fraktioner som gulve, tagbelægninger, slanger mv. Hvad vi derimod ikke har i sinde at indsamle er den meget store mængde bløde PVC-produkter, som importeres fra Fjernøsten og ofte indeholder skadelige stoffer. Det er sandsynligvis disse produkter man først og fremmest ønsker at ramme med afgifterne. Men heller ikke her er afgifter det rette styringsmiddel. Som del af PVC-indsatsen vil PVC Informationsrådet, VinylPlus og den danske miljøstyrelse sammen undersøge mulighederne for, hvordan de høje europæiske miljøstandarder hvad angår PVC, kan spredes til resten af verden. På sigt vil et sådant samarbejde forhåbentlig være med til at løse problemet med import af bløde PVC-produkter, der indeholder uønskede stoffer.

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Finanslov Finansloven PVC Plastik Plast Vinyl Afgifter Ftalater
Annonce: håndværkerhjælp