PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/fejl-i-over-60-procent-af-byggeforl%C3%B8b-13803

Fejl i over 60 procent af byggeforløb

Pressemeddelelse juni 27, 2012 Hus og Have

Gratis guide til husejere skal forhindre fejl under byggeforløb

Foto ombygning m bindingsværk

Som husejer er det ofte en større jungleekspedition at komme helskindet igennem et byggeforløb, bl.a. på grund af krav fra myndigheder og flere faldgruber, når det gælder planlægning og udførsel af projekterne. Der er mere eller mindre alvorlige fejl i op mod 60 procent af de byggeansøgninger, som myndighederne modtager. Det kan koste husejeren dyrt, både fordi det kan forsinke hele processen og fordi resultatet bliver for ringe. Bygningskultur Danmark har derfor lavet en gratis byggeguide på nettet, som tager husejeren i hånden gennem hele bygge- eller renoveringsforløbet. Guiden har fokus på fredede og bevaringsværdige huse, men kan sagtens bruges til alle øvrige hustyper. Den kan findes påwww.byggeguide.org og vil løbende blive opdateret i forhold til skiftende lovgivning og aktuelle forhold.

Undgå fordyrende faldgruber
Hvad må man og hvad må man ikke, når man skal bygge? Hvordan lægger man et nøjagtigt byggebudget? Hvilke myndigheder skal man huske at spørge om lov og på hvilket tidspunkt i forløbet? Det er nogle af de hurdler, som mange husejere snubler over, når deres hus skal ombygges eller renoveres.

”Målet med guiden er at undgå de mange utilfredsstillende byggeforløb, hvor ejere ender i tvister med håndværkere eller rådgivere, oplever uoverensstemmelser med myndighederne eller bare ender med at betale langt mere end budgetteret,” siger Birthe Iuel, præsident i Bygningskultur Danmark. Hun fortsætter:

”Mange ejere oplever tunge og komplicerede sagsbehandlingsforløb. Er ansøgninger til fx kommunen og Kulturstyrelsen korrekte og fyldestgørende, er der derimod ingen undskyldninger for ikke at give en hurtig og smidig sagsbehandling. Guiden holder ejeren i hånden gennem byggeprocessen, ved detaljeret at gennemgå hele byggesagsforløbet, så man nemmere får alting med og bliver gjort opmærksom på, hvor alle faldgruberne er.”


Bliv bygge-ekspert i en fart
Byggeguide for fredede og bevaringsværdige huse er skrevet af restaureringsarkitekt Jeanne Brüel, der har flere bøger om bygningsbevaring og –renovering bag sig. Den henvender sig først og fremmest til ejere, der skal i gang med en til- eller ombygning og har brug for hjælp fra start til slut. Selvom fokus er på de historiske huse, kan den også anvendes af andre husejere. Guiden gennemgår roller og interesser hos alle byggeriets parter; bygherren, håndværkeren, rådgiveren og myndighederne. Samtidigt vejleder den i hele processen fra idé og projektering til udførelse og opfølgning. Man får både hjælp til at lægge et præcist byggebudget og til at udfærdige de krævende myndighedsansøgninger. Ligesom man kan se eksempler på alle de dokumenter, man kan komme i berøring med i forbindelse med en byggesag – stor som lille.

Guiden er lavet online for at gøre det nemmere at finde frem til lige præcis den information, som er relevant for en specifik husejer med en konkret byggesag. Samtidig vil guiden jævnligt blive opdateret i forhold til skiftende lovgivning og forhold.

For yderligere info kontakt Birthe Iuel, præsident i Bygningskultur Danmark, på

tlf. 4085 3739


Fakta om Bygningskultur Danmark

Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 26 foreninger, brancher, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af den danske bygningskultur. Bygningskultur Danmark er tæt på sine medlemmer med ny viden, rådgivning og de seneste nyheder, der alle har bygningskulturen som omdrejningspunk. I kraft af en stærk medlemsorganisation, engageret deltagelse i den offentlige og politiske debat, er det Bygningskultur Danmarks ambition at gøre bygningskultur til en folkesag.


Emner


Hus og Have