PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/fagtidsskriftet-landskab-f%C3%A5r-ny-redakt%C3%B8r-25154

Fagtidsskriftet Landskab får ny redaktør

Pressemeddelelse december 18, 2018 Danske Landskabsarkitekter Christina Capetillo AnneMarie Lund Landskabsarkitekter Ny redaktør landskab

Christina Capetillo er ny redaktør af fagtidsskriftet Landskab, der udgives af Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Capetillo afløser Annemarie Lund, der i de seneste 36 år har indtaget redaktørstolen.

Christina Capetillo high res horisontal

Siden 1920 har landskabsarkitekter, akademikere, journalister og andre fagpersoner skrevet tusindvis af sider om landskabsarkitektur i tidsskriftet Landskab, der oprindeligt gik under navnet Havekunst. Landskab henvender sig til alle, der arbejder med eller interesserer sig for landskabsarkitektur, og læserne omfatter blandt andet landskabsarkitekter, arkitekter, byplanlæggere, designere, forskere og kunstnere med interesse for det grønne felt. Primo 2019 bliver Christina Capetillo ny redaktør af Landskab. 

Christina Capetillo er ny redaktør af Landskab

Christina Capetillo tiltræder stillingen som redaktør af Landskab 1. februar 2019. Christina Capetillo er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen (1995), hvorfra hun i 2010 opnåede en Ph.D.-grad for afhandlingen Det sammensatte, samtidslandskabets fotografi. Efter sin afgang arbejdede Christina Capetillo i en årrække som arkitekt i både Danmark og USA og har siden udviklet en fotografisk praksis, der er blevet anerkendt af bl.a. Statens Kunstfond med det 3-årige arbejdslegat og Eckersberg medaljen i 2015. Capetillo har siden 1997 undervist i landskabskunst på Arkitektskolen i København og var i perioden 2014-17 programleder på Kandidatprogrammet for landskabskunst sammen med professor Steen Høyer. Gennem årene har hun vist sine arbejder på en lang række solo- og gruppeudstillinger i Danmark og i udlandet, senest i Den Danske Pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig. Hun har bl.a. udgivet bøgerne Et foranderligt monument(2012) og Questions of Representations in Architecture(2015), og hendes landskabsfotografier kan ses i katalogerne Uden for myldretid(2013) og 3-bindsværket Herfra hvor vi står. Danmark under forvandling(2010). Christina Capetillo har haft en række tillidshverv blandt andet som jurymedlem for Charlottenborgs Forårsudstilling og Kunstnersamfundets Jury og sidder i juryen for den nystiftede Torben Schønherr Prisen.

Stort formidlingspotentiale

Christina Capetillo ser et stort potentiale for landskabsarkitekturen og glæder sig til at formidle fagets bidrag til udviklingen af by- og landskabsrum. ”Jeg er optaget af, at landskabsarkitekturen er kalejdoskopisk, idet den beskæftiger sig både med de største begivenheder som kulturarv, global bæredygtighed og andre politiske fænomener og de små hverdagsagtige problemstillinger omkring for eksempel vores offentlige rum og private haver, men også at den indeholder en stærk kunstnerisk og teoretisk dimension – Landskab skal afspejle dette spænd og formidle hele skalaen. Jeg ser frem til at udfordre og skærpe vores forestillinger om, hvad landskab er og betyder, og at nytænke hvordan tidsskriftet Landskab kan give indsigt i bevægelser og udviklinger inden for alle landskabsarkitekturens genrer.”

Afløser Annemarie Lund efter 36 år som redaktør

Christina Capetillo overtager redaktørposten efter Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL, der har været redaktør for Landskab i over tre årtier. Tidligere på efteråret modtog Annemarie Lund Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse for sin formidling af dansk landskabsarkitektur. Statens Kunstfond motiverer blandt andet hædersydelsen med følgende udtalelse: "Som redaktør af fagtidsskriftet Landskab gennem 36 år, og som forfatter til såvel store oversigtsværker som bibliografiske fremstillinger af centrale skikkelser i efterkrigstidens guldalder i dansk landskabsarkitektur, har Annemarie Lund ydet store og væsentlige bidrag til at sætte området på landkortet ikke alene blandt danske fagfæller, men i lige så høj grad internationalt."

Lillan Thomsen er sekretariatsleder i Danske Landskabsarkitekter og er klar over, at det er en yderst dygtig formidler af landskabsarkitekturen, Christina Capetillo skal efterfølge, men er sikker på, at Capetillo er den rette til stillingen. ”Som Statens Kunstfond anerkender med deres livsvarige hædersydelse, har Annemarie Lund gennem mange år ydet en uvurderlig indsats for dansk landskabsarkitektur, og det er bestemt en stor arv at videreføre. Men jeg er sikker på, at vi med Christina Capetillo har fundet den rette kandidat, der har den rigtige kombinationen af praktisk, formidlingsmæssig og ikke mindst faglig erfaring. Jeg ser i de kommende år frem til at samarbejde med Christina Capetillo om formidlingen af dansk og nordisk landskabsarkitektur.”

Christina vil den første måned være medredaktør sammen med Annemarie Lund som fratræder den 1. marts 2019.

Landskab udgives af Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og udkommer otte gange årligt.

Billedtekst: Christina Capetillo er ny redaktør af Landskab. Foto: Søren Svendsen

Kontakter


Christina Capetillo

Ansvarshavende redaktør, Arkitekt MDL MAA og Ph.d.
Landskab
lands************************** Vis...
2264**** Vis...

Emner


Danske Landskabsarkitekter Christina Capetillo AnneMarie Lund Landskabsarkitekter Ny redaktør landskab