PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/f%C3%B8rste-aftale-mellem-en-idr%C3%A6ts-organisation-og-organisation-p%C3%A5-det-sociale-omr%C3%A5de-25781
ad

Første aftale mellem en idræts organisation og organisation på det sociale område

Pressemeddelelse juli 10, 2019 KFUMs idrætsforbund Landsforeningen af VæreSteder Strategisk aftale Socialt udsatte Idræt

KFUMs Idrætsforbund og Landsforeningen af VæreSteder indgår strategisk samarbejdsaftale. Som den første af sin slags indgår en idrætsorganisation og en organisation på det sociale område en langsigtet, strategisk samarbejdsaftale, der skal give endnu flere socialt udsatte mulighed for og lyst til at dyrke idræt.

Idræt rummer helt særlige muligheder for personlig udvikling – ikke blot fysisk, men også menneskeligt og socialt. Det gælder alle mennesker, og det gælder især socialt udsatte mennesker.

For socialt udsatte mennesker udgør idræt et enestående frirum og et udviklingsrum, hvor samvær og deltagelse giver lyst til forandring og et pusterum fra dagligdagens ofte hårde og stressende liv. Samtidig udgør socialt udsatte i dag en idrætssvag gruppe, og det kræver særlige tilgange, faciliteter og kompetencer at forløse idrættens potentiale for socialt udsatte.

KFUMs Idrætsforbund og Landsforeningen af VæreSteder arbejder begge ud fra et ønske om rummelighed i samfundet og plads til alle i idrætslivet. Og både KFUMs Idrætsforbund og Landsforeningen af VæreSteder har kompetencer, erfaringer og ressourcer, som i samspil kan engagere endnu flere socialt udsatte i idrætsfællesskaber.

Derfor indgår KFUMs Idrætsforbund og Landsforeningen af VæreSteder en langsigtet, strategisk samarbejdsaftale, der har til formål at styrke og udvikle idræt for socialt udsatte. En aftale, der åbner for et enestående samarbejde mellem idrætsverdenen og det sociale område, mellem et landsdækkende idrætsforbund og en social landsforening.

Samarbejdet mellem KFUMs Idrætsforbund og Landsforeningen af VæreSteder vil blive konkretiseret løbende i takt med, at organisationerne indgår delaftaler om specifikke tiltag og arrangementer.

Allerede nu er der dog en række tiltag på tegnebrættet, herunder samarbejde om:

 • Mesterskaber for væresteder
 • uddannelse af socialt udsatte værestedsbrugere til holdledere
 • brug af idrætsfaciliteter mellem KFUMs foreninger og lokale væresteder
 • inddragelse af viden og metoder inden for motorisk udvikling og ”SMART training”, der både omfatter kognitiv funktion og motorisk apparat

Praktisk info

Aftalen underskrives på Landsforeningen af Væresteders Ferie Camp, hvor over 1700 socialt udsatte er samlet til en uges idræt og socialt samvær på Langvang Idrætscenter ved Randers, hvor Randers KFUM Fodbold har hjemsted. Det sker den 11. juli 2019 kl. 11.

Håber du har lyst og lejlighed til at dække denne enestående begivenhed. Der vil samtidig være lejlighed til at høre nærmere om aftalen og få en snak med de centrale personer, herunder:

 • Social udsatte idrætsdeltagere
 • Bestyrelsesformand for KFUMs Idrætsforbund Kasper Jepsen
 • Bestyrelsesformand for Landsforeningen af VæreSteder Niels Rasmussen og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af VæreSteder Inga Skjærris Nielsen
 • Generalsekretær i KFUMs Idrætsforbund Richard Mathiesen
 • Sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder Cliff Kaltoft

For yderligere info kontakt venligst

 • Richard Mathiesen, generalsekretær, KFUMs Idrætsforbund på tlf: 52710000 eller mail [email protected]
 • Steen Svendsen, udviklingsansvarlig Landsforeningen af VæreSteder på tlf.: 52192346 eller mail: [email protected]

Om KFUMs Idrætsforbund

KFUMs Idrætsforbund er et landsdækkende og tværidrætsligt idrætsforbund under DIF. Forbundet blev grundlagt i 1918, og det har til formål at udvikle den almindelige brede idræt på et folkeligt grundlag med en grundetik, der hviler på kristne kerneværdier som respekt, rummelighed, demokrati, frivillighed, fællesskab, udvikling.

KFUMs Idrætsforbund tæller mere end 30.000 medlemmer i 140 foreninger og 25 efterskoler og 3 højskoler. Ved siden af det almindelige foreningsunderstøttende arbejde har forbundet fokus på dels at udvikle idrætstilbud for udsatte og svagere stillede borgere, samt at udvikle idræt og motorik for børn. Forbundet har således siden 2004 afholdt idrætsstævnet ”KFUM koppen”, og i de seneste ni år har forbundet involveret 250.000 børn i konceptet ”Rend og Hop med Oliver”.

Se mere på www.kfumid.dk og www.rendoghop.dk

Om Landsforeningen af VæreSteder

Landsforeningen af VæreSteder blev grundlagt i 1998 og har i dag 130 væresteder og 70 idrætssociale foreninger som medlemmer og derigennem kontakt til mere end 23.000 socialt udsatte mennesker.

Landsforeningen af VæreSteder står bag idrætsprogrammet ”sport for LIVET”, der siden etableringen i 2006 har haft fokus på idræt som sundheds- og socialfagligt redskab.

I dag er ”sport for LIVET” det mest omfattende idrætstilbud til socialt udsatte herhjemme såvel som internationalt. Hvert år afholder ”sport for LIVET” mere end 60 idrætsarrangementer over hele landet med deltagelse af mere end 6.000 socialt udsatte. Dertil kommer uddannelse af holdledere og afvikling af landsdækkende idrætsstævne Udsatte Legene, der hvert år samler over 1700 socialt udsatte og deres familier.

Se mere på www.vaeresteder.dk

Kontakter


Steen Svendsen

Udviklingsansvarlig
Landsforeningen af VæreSteder
[email protected]************** Vis...
52192*** Vis...

Cliff Kaltoft

Sekretariatschef
Landsforeningen af VæreSteder
cliff******** Vis...
2147**** Vis...

Emner


KFUMs idrætsforbund Landsforeningen af VæreSteder Strategisk aftale Socialt udsatte Idræt


ad