PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/f%C3%B8devareministeren-misr%C3%B8gter-sit-embede-14472
ad

Fødevareministeren misrøgter sit embede

Pressemeddelelse november 6, 2012 Landbrug og Fiskeri

af Thorkil Ambrosen, Cand. Agro, fjerkræspecialist

Den 22. oktober 2012 skriver fødevareminister Mette Gjerskov et indlæg på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside under overskriften ”Hvor mange glade kyllinger får man for en hund?”

Ministeren stempler her den konventionelle produktion med ordene ”disse dyr lever en kummerlig tilværelse”. Derimod fremføres, at økologi og friland ”viser respekt for dyrene og giver mad af højere kvalitet”. 

Sådanne påstande er fremført af mange andre tidligere, men her som før uden kvalificerede og valide dokumentationer. I tillæg hertil gør ministeren derefter forbrugeren til den ansvarlige skurk, altså hvis man ikke gør som ministeren siger og følger hendes livsopfattelse.

Det nye her er imidlertid, at den minister som har ansvar for lovgivningen omkring fjerkræproduktionen, herunder også forhold om dyrevelfærd, tillader sig at nedvurdere og stort set underkende den konventionelle produktion, og det på en hjemmeside tilhørende en interesseorganisation, som naturligvis varetager sine egne særlige interesser, men som ikke har et overordnet ansvar for produktionen.

Det er nyt og det er usædvanligt og er i bund og grund et eksempel på, at en minister misrøgter sit ansvar og embede. Hvad skal man tro, er Dyrenes Beskyttelse nu blevet fødevareministerens faglige og politiske base? Det gør at tingene bliver uklare og det er noget rod. Det burde ikke være noget en minister stillede op til.

Hvis man bliver i samme spor kunne der tænkes mange interessante interesseorganisationers hjemmesider, som kunne bruges af ministrere. For blot at nævne nogle enkelte eksempler kunne der peges på: Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO, Forbrugerrådet eller andre, som måtte anses for relevante i en given situation.

En ministeren har selvfølgelig sine politiske holdninger, men disse bør fremføres fra rette sted. Men en minister har også et ansvar for at varetage et helt område. Derfor bør en minister ikke ytre sig på en måde, så nogle, som i øvrigt følger ministerens lovgivning, bliver bebrejdet på en unfair måde.

Ministeren har mulighed for at foreslå og fremsætte lovgivning, men det skal ske på en måde, så denne bliver drøftet og besluttet i Folketinget. Misrøgt af embedet herunder udspredning af udokumenterede påstande mod en lovlig produktion, sådan som det er sket her, er ikke en minister værdigt.

For god ordens skyld kan nævnes at Danmark, som et af de første lande i verden, fik en lovgivning omkring produktion af slagtekyllinger i 2002. Denne lovgivning var bl.a. baseret på et lovforberedende arbejde i en arbejdsgruppe, der var bredt sammensat og hvor jeg selv sad med. Arbejdsgruppens anbefalinger blev uden nævneværdige justeringer vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Senere blev der vedtaget et EU direktiv, som i høj grad havde et indhold der lignede den danske lovgivning. Dette direktiv blev omsat til dansk lovgivning med virkning fra 1. juli 2010, en lovgivning som der igen var et bredt politisk flertal for i Folketinget.

Det er derfor i min optik ikke god embedsførelse, at en minister i 2012 går ud og lufte sine personlige holdninger via en interesseorganisation som Dyrenes Beskyttelse.

Thorkil Ambrosen

Cand. Agro, fjerkræspecialist

Rosenvej 6

3330 Gørløse

Emner


Landbrug og Fiskeri
ad