PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/f%C3%A6lles-sprog-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-5905

FÆLLES SPROG - FÆLLES MÅL

Pressemeddelelse september 16, 2008

SÆT KRYDS I KALENDEREN LØRDAG DEN 25. OKTOBER

Dansk og europæisk byggeri står i en brydningsfase med stærk international fokus, etablering af nye internationale samarbejder og omfattende opgradering af viden og kompetencer kombineret med opbrud i byggeriets traditionelle faggrænser, samt  massiv udveksling af viden og medarbejdere på tværs af grænser og regioner.

Samtidig står det imidlertid klart, at forskellige regelsæt, sproglige barrierer og uddannelsesmæssige traditioner i vidt omfang lægger hindringer for byggeriets fri konkurrence og bevægelighed i Europa, og der er - også i lyset af et generelt reduceret udbud af kvalificeret arbejdskraft - et akut behov for harmonisering for at sikre ensartede vilkår på tværs af grænserne .

Det er afsættet, når Konstruktørforeningen under overskriften "Fælles sprog - Fælles mål" lørdag den 24. oktober blænder op for Konstruktørens Dag med prisoverrækkelse samt indlæg fra internationale og danske eksperter, som med baggrund i egne praktiske erfaringer stiller skarpt på de nye krav og vilkår, der præger byggeriet både herhjemme og ude i verden.

Vi håber, redaktionen har mulighed for at deltage ved arrangementet, og vi vil medio oktober tillade os at fremsende fyldig invitation og endeligt program for "Konstruktørens Dag" lørdag den 25. oktober.

Med venlig hilsen og på genskriv til oktober

Konstruktørforeningen

Kontakter


Lisbet Präem

redaktør
Konstruktørforeningen
Lisbe******* Vis...
33 36******* Vis...

Emner


Byggeri