PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/europas-st%C3%B8rste-cir-t%C3%B8rreovn-18753

Europas største CIR tørreovn

Pressemeddelelse september 11, 2014 Overfladebehandling Reduceret tørretid Coating Infrarød tørreovn

Dancoat reducere hærdetiden med 60 til 80%

Logo centreret (2)

Med baggrund i øget efterspørgsel fra bl.a. vindmølle-industrien og olie- gasindustrien til tørring og hærdning af konstruktioner i varierende størrelser, har Dancoat A/S valgt at investere i Europas største CIR tørreovn fra Netek IR System A/S.

CIR ovnen måler 12 x 7 x 6 meter og kan rumme mange af de emner Dancoat arbejder med.

Disse emner afvaskes og sand- og stålblæses inden de evt. bliver metalliseret og coatet. Herefter ville en normal tørretid og sluthærdning vare op til 5 døgn, men med den nye CIR ovn vil processen være afsluttet efter 2 til 3 timer. Processen er ikke alene hurtigere, men efterlader også et bedre produkt, idet hærdeprocessen forbedrer vedhæftningen væsentligt samt den indre styrke i malingen, og dermed kvaliteten på slutproduktet.

Ejerne af Dancoat A/S Henrik D. Matthiesen og Bjarne Hjortlund har bestilt CIR Ovnen til opstilling i sommerferien og med indkøring i uge 37, så den er klar til at indgå i produktion.

De umiddelbare fordele ved at anvende katalytiske infrarøde stråler til hærdeprocessen er, at den er flammeløs, at den reducere energiforbruget og at den samlede hærdetid kan reduceres med 60 til 80%.

Desuden medfører brugen af en Netek CIR oven en ikke uvæsentlig reduktion af de organiske forbindelser (VOC), som findes i malingen. Disse miljøbelastende forbindelser kan indgå i hærdeprocessen og vil i den forbindelse blive oxideret, og dermed bliver til uskadelige stoffer.

Disse reduktioner lyder enorme, men såvel udførte test, som de praktiske erfaringer med mindre anlæg viser, at det er muligt at opnå så store reduktioner.

Dancoat ser frem til at tage det nye anlæg i brug i september måned, og dermed kunne tilbyde kunderne en bedre overfladebehandling på kortere tid.

Ud over CIR tørreovnen har Dancoat også bestilt 2 mindre mobile IR paneler til opgaver on-site.

Kontaktperson: Jesper Herlev Nielsen, 53 47 60 11, [email protected]

Emner


Overfladebehandling Reduceret tørretid Coating Infrarød tørreovn