PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/europ%C3%A6isk-workshop-i-k%C3%B8benhavn-om-gr%C3%B8nne-finansieringsmodeller-19763
ad

Europæisk workshop i København om grønne finansieringsmodeller

Pressemeddelelse februar 4, 2015 Energirenovering Kommune kan spare penge Workshop Renovering Bank Energi Finans

Uvidenhed skal ikke stå i vejen for finansiering af energibesparelser. Derfor afholder det europæiske EuroPHit-projekt en workshop i København d. 26. februar. Deltagerne er finansielle institutioner, større bygningsejere, kommuner og boligselskaber

Bygningsdele har forskellige levetider. Facaden trænger måske til renovering, mens taget har 10 års restlevetid. Når facaden renoveres, er det vigtigt, at den opgraderes energimæssigt, og at den kommende renovering af taget tænkes med ind i en helhedsplan.

Og hvordan finansieres det så? Der er vidt forskellige muligheder og barrierer for offentlige bygherrer, boligejere, erhverv og boligselskaber. Når investeringer og afkast oven i købet falder i uregelmæssige rytme, kan det være svært at opstille en fornuftig finansiering.

EuroPHit-projektet viser tekniske og finansielle løsninger til de lidt oversete, men vigtige, trinvise renoveringer. Den nyeste erfaring og forskning omsættes i en række demonstrationsprojekter i otte lande. EuroPHit faciliterer omstillingen til Nearly Zero Energy Buildings ved at udvikle

  • Helhedsplaner for renovering
  • Beregningsværktøj
  • Kriterier for trinvis renovering
  • Kursusmaterialer
  • Vejledning for finansiering
  • Idéer til relevante produkter

Workshoppen er en udveksling af viden og idéer fra en lang række EU-lande med viden og idéer fra Danmark. Oplæg fra danske fagfolk bliver suppleret af Georg Kraft fra IZN, som er specialist i finansiering af energieffektivisering og etablering af grønne finansieringsordninger og har mange års erfaring fra blandt andet den tyske udviklingsbank KfW.

Program: http://passivhus.dk/Workshop_om_finansiering.pdf

Tilmelding:Mail til [email protected] eller telefon 25 31 92 11. Der er et begrænset antal pladser og fortrinsret for finansielle virksomheder, organisationer og større bygherrer.

Projeket er primært finansieret af EU's Intelligent Energy Europe program. Link til logo: http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/EuroPHit_logo_transparent_264x100l.png

Forfatterne er eneansvarlige for indholdet i denne pressemeddelelse. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis EU’s synspunkter. Hverken EASME eller Europa-Kommissionen er ansvarlig for, hvordan oplysningerne anvendes.

Emner


Energirenovering Kommune kan spare penge Workshop Renovering Bank Energi Finans
ad