PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/eu-midler-til-nordjyske-virksomheder-skal-f%C3%A5-psykisk-s%C3%A5rbare-i-job-26587
Annonce: håndværkerhjælp

EU-midler til nordjyske virksomheder skal få psykisk sårbare i job

Pressemeddelelse februar 11, 2021 Topvirk Cabi Huset venture Psykisk sårbare Socialøkonomisk EU Frederikshavn Aalborg Nordjylland

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget 8,2 mio. kr. i EU-midler til de to socialøkonomiske virksomheder Topvirk og Huset Venture Nordjylland. De to virksomheder skal sammen med videnshu-set Cabi gennemføre projektet JobStyrke i Nord, hvor psykisk sårbare ledige skal komme i job.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget 8,2 mio. kr. i EU-midler til de to socialøkonomiske virksomheder Topvirk og Huset Venture Nordjylland. De to virksomheder skal sammen med videnshuset Cabi gennemføre projektet JobStyrke i Nord, hvor psykisk sårbare ledige skal komme i job.


Det nye EU-støttede projekt skal således løse to udfordringer på én gang: Hjælpe mennesker, som er langt væk fra arbejdsmarkedet, i job og hjælpe virksomheder med at få den arbejdskraft, de har brug for.


De to socialøkonomiske virksomheder, Topvirk i Frederikshavn og Huset Venture Nordjylland i Nørresundby, skal sammen med videnshuset Cabi lave en virksomhedsrettet og håndholdt indsats, som skal få flere psykisk sårbare i job i de brancher, som mangler arbejdskraft. I første omgang skal Topvirk og Huset Venture Nordjylland fungere som øvebane for deltagerne i projektet, og sidenhen er målet, at de kommer i praktik og får lønnede timer i enten socialøkonomiske eller helt ordinære virksomheder.


Derudover skal der i projektet etableres et virksomhedsnetværk af socialøkonomiske og ordinære virksomheder, som gennem projektet skaber arbejdspladser til psykisk sårbare og øger samhandlen mellem socialøko-nomiske og ordinære virksomheder.


Direktør: Vi skal have vendt deltagernes blik på dem selv
Deltagerne i projektet er mennesker, der typisk har mere end én psykisk diagnose og eksempelvis fysiske li-delser eller misbrug, som også udgør en barriere i forhold til at passe et job. Dorte Kronborg, direktør for Huset Venture Nordjylland, glæder sig til at gøre en forskel for en målgruppe, der er meget langt fra arbejdsmar-kedet.

”Det er mennesker, som har brug for at få en tro på deres egne ressourcer og ikke stirre sig blind på de barri-erer, der er. Med det her projekt kan vi lave nogle længerevarende holdforløb og virksomhedsrettede forløb, hvor de hele tiden har den hånd i ryggen, som de har brug for. På landsplan er det kun 36 procent af de her mennesker, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, så de har virkelig brug for støtte, og vi glæder os til at komme i gang,” siger Dorte Kronborg.


Også hos Topvirk er der stor tilfredshed med, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget de 8,2 mio. kr. til projektet. Hos Topvirk er det planen, at deltagerne i en del af forløbet skal arbejde på et eller flere af Topvirks værksteder, herunder bådværkstedet.

”Vi vil rigtig gerne være med til at hjælpe psykisk sårbare videre - og for mennesker, som er så langt fra ar-bejdsmarkedet, er det godt med en startbane, hvor de kan øve sig i at møde på arbejde og løse deres opgaver, inden de skal ud i et rigtigt job. Det kan vi tilbyde dem med projektet her. Planen er, at deltagerne blandt andet skal arbejde på en båd, som skal sættes i stand, hvor der både er tømreropgaver, malerarbejde, elarbejde og syopgaver, så der er mange muligheder for jobtræning,” siger Børge Landgrebe, direktør for Topvirk.


Cabi: Hele landet kan lære af nordjyske erfaringer
JobStyrke i Nordskal etableres i år og afsluttes med udgangen af 2022. Målet er, at 100 deltager i projektet, hvor mindst 90 procent gennemfører. Det er ligeledes et mål, at mindst 24 personer kommer i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen.

”Taget i betragtning, at det drejer sig om mennesker med svære og komplekse problemstillinger, er det faktisk en ambitiøs målsætning. Vi glæder os til at komme i gang, og de erfaringer, som vi gør os her, skal også komme andre til gode,” siger Ea Nielsen, souschef hos Cabi.

Cabi er projektleder af JobStyrke i Nord, og undervejs i projektet skal videnshuset udvikle læringsmateriale, ligesom Cabi løbende skal indsamle og sprede resultater og erfaringer til virksomheder og kommuner i hele landet.

Kontakter


Dorte Kronborg

Direktør
Huset Venture Nordjylland
[email protected]********* Vis...
21940*** Vis...

Emner


Topvirk Cabi Huset venture Psykisk sårbare Socialøkonomisk EU Frederikshavn Aalborg Nordjylland
Annonce: håndværkerhjælp