PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/eu-godkendt-vaccine-kan-stoppe-kastration-af-sm%C3%A5grise-og-sikre-dyre-velf%C3%A6rden-21819
ad

EU-godkendt vaccine kan stoppe kastration af smågrise og sikre dyre-velfærden

Pressemeddelelse oktober 22, 2015

Fra 2018 er fysisk kastration af pattegrise uden bedøvelse forbudt i EU. Indgrebet, der i dag foretages i stort tal, kan undgås med vaccinen Improvac

Pattegrise, der vejer cirka 1 kilo, holdes i dag fast og kast-reres uden bedøvelse, fordi ornesmag er uønsket af landbruget og slagterierne! Et etisk og moralsk problem, der ikke tales om, selv om dyrevelfærd spiller en vigtig rolle i den offentlige debat.

 

At overgrebet betragtes som smertefuldt og derfor bør forbydes, understreges af en fri-villig EU-aftale om at stoppe al fysisk kastration af grise fra 2018. Skal der ske undtagelser fra de nye bestemmelser, kræves der fuld eller lokal bedøvelse.

 

Vaccine bruges i bl.a. Sverige og Norge

Hvor længe skal kastrationerne blive ved, når der allerede nu findes brugbare alterna-tiver? Dels slagtning inden hangrisene bliver kønsmodne. Dels vacciner som Improvac, der er udviklet af Zoetis, EU-godkendt i 2009 og i dag anvendt i Sverige, Norge og flere lande i Europa, samt verden over.

- Vaccinen udskyder hangrises pubertet, så de ikke bliver aggressive, og ornelugten dæmpes. Forbruget af foder til slagtesvin falder, og det samme gør den pattegrise-dødelighed, som man ved kommer i forbindelse med kastration. Samtidig kan der opnås en højere afregningspris ved slagtning, fordi procenten af brugbart kød øges. Så det er en løsning, der især højner dyrevelfærden og samtidig hjælper svineproducenterne økonomisk, siger dyrlæge Niels F. Holck fra Orion Pharma Animal Health.

 

Kend forskellen på medicinske behandlinger

Debatten om fødevaresikkerhed og -kvalitet har været medvirkende til, at brugen af særligt denne vaccine til pattegrise endnu ikke er så udbredt:

- I dag er forbrugerne bevidste om antibiotika-forbruget til svin. Dette har resulteret i et negativt syn på alle former for medicinske behandlinger af dyr i fødevareproduktionen, og det går i dette tilfælde ud over dyrevelfærden, påpeger Niels F. Holck.

- En vaccine er ikke antibiotika og giver derfor ikke anledning til resistens. Improvac har ingen indflydelse på menneskers sundhed og er god-kendt i store dele af verden, og der vaccineres 1,2 millioner grise om måneden. Dette er vigtigt at få med i diskussionen, fordi vi på samme tid kan højne dyrevelfærden og sikre landbruget de samme produktionsvilkår som i resten af verden.ad