PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/eu-forordning-begr%C3%A6nser-bly-i-pvc-og-muligg%C3%B8r-fortsat-pvc-genanvendelse-27437

EU-forordning begrænser bly i PVC og muliggør fortsat PVC-genanvendelse

Pressemeddelelse maj 4, 2023 Genanvendelse Plast Bly PVC

Danmarks særregel om forbud mod anvendelse af genanvendt PVC i nye produkter annulleres som følge af forordningen, der har været undervejs i over 6 år.

WUPPI granulat genbrug

PVC Informationsrådet, WUPPI og VinylPlus, den europæiske PVC-industris forpligtelse til bæredygtig udvikling, byder offentliggørelsen af EU-Kommissionens forordning velkommen. Forordningen begrænser bly i PVC.

Forordningen, som træder i kraft 24. maj 2023, støtter industrien i dens bestræbelser på at erstatte blystabilisatorer i PVC. Faktisk har VinylPlus aktivt arbejdet på at erstatte bly i mange år, hvilket betyder at den europæiske PVC-industri i 2015 endeligt ophørte med at bruge blybaserede stabilisatorer i alle EUs 27 medlemsstater. I Danmark blev bly i PVC forbudt i 2002.

EU-Kommissionens forordning bygger videre på industriens bestræbelser på at reducere brugen af farlige stoffer i PVC-produkter og samtidig øge cirkulariteten. Forordningen vil begrænse importen af PVC-produkter, der indeholder bly fra tredjelande, hvor bly stadig anvendes som stabilisator.

Den vil også åbne vejen for genanvendelse af PVC-produkter, der indeholder gamle blytilsætningsstoffer på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Derudover vil industrien få tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye regler og sikre kontinuiteten i genanvendelsen og bidrage til EUs cirkulære økonomi.

Brigitte Dero, administrerende direktør for VinylPlus, udtaler: "PVC er en byggesten i vores moderne samfund. Det er en alsidig, holdbar og meget genanvendelig polymer, der anvendes bredt. PVC spiller en betydelig rolle i realiseringen af EUs grønne pagt. Begrænsningen af bly i PVC er et betydeligt skridt i retning af at gøre det muligt for PVC-industrien at nå sine ambitiøse genanvendelsesmål på en million tons per år i 2030.”

PVC Informationrådets direktør Ole Grøndahl Hansen supplerer: “Nogle vil sikkert have den opfattelse, at når den nye forordning annullerer den danske blybekendtgørelse, så vil det betyde, at EU har tvunget Danmark til at slække på sine beskyttelsesniveauer. Det er dog ingenlunde tilfældet. EU-Kommissionens videnskabelige eksperter har nemlig fastslået, at en restriktiv genanvendelse af de blyholdige PVC-produkter faktisk er den affaldshåndtering, som giver mindst blyforurening.”

Den nye forordning er afslutning på en lang og konfliktfyldt proces, hvor NGOer har advokeret højlydt for at recirkulering af blyholdigt går imod ønsket om et såkaldt non-toxic environment ellergiftfrit miljø.

Sagen forventes at danne præcedens for hvordan man håndterer stoffer, der tidligere har været anvendt men nu er uønskede. Den fundamentalistiske tilgang til kemikalier, som siger at ingen farlige stoffer under nogen omstændigheder må recirkuleres, har hermed lidt nederlag. Hensynet til klima og ressourcebesparelser kom til at veje tungere. Ifølge en nylig undersøgelse står genanvendelse af blyholdigt PVC for mellem 0,003 og 0,03% af den samlede blyforurening i Europa.

WUPPI, som er den danske PVC-branches ordning for indsamling og genanvendelse af hård PVC, ser også frem til forordningen. Direktør Knud Jensen udtaler: “WUPPI har hidtil kørt det hårde PVC-affald vi indsamler til genanvendelse i andre EU-lande, og dette forventer vi fortsætter i de kommende år fordi mængderne er relativt små. Det nye bliver, at danske virksomheder må købe og anvende regenerat af dansk affald.”

Link til forordningen.

Om VinylPlus

VinylPlus er den europæiske PVC-industris engagement i bæredygtig udvikling. Gennem VinylPlus skaber den europæiske PVC-industri en langsigtet bæredygtighedsramme for hele PVC-værdikæden, forbedrer PVC-produkters bæredygtighed, cirkularitet og bidrag til et bæredygtigt samfund. Det dækker EU-27, Storbritannien, Norge og Schweiz. VinylPlus repræsenterer omkring 200 producenter og forarbejdere af PVC-resin og tilsætningsstoffer og koordinerer et netværk af cirka 150 genanvendelsesvirksomheder.

Om PVC Informationsrådet

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for PVC, et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. Rådet finansieres af de danske PVC-forarbejdende virksomheder samt af de europæiske PVC-råvareproducenters organisation ECVM. Rådet er internationalt orienteret og har bl.a. lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance, som er en dialogplatform for PVC i sundhedssektoren, samt sæde i VinylPlus’ kommunikationsudvalg. PVC Informationsrådet har siden oprettelsen i 1995 haft dialog som nøgleord og deltaget i en lang række partnerskaber med statslige styrelser, førende kunstnere, designere og museer, sundhedspersonale, kommuner og andre interessenter.

Om WUPPI

WUPPI er en landsdækkende indsamlings- og genanvendelseordning for hård PVC, der drives i samarbejde med miljøvirksomheden Ragn-Sells Danmark A/S. Ragn-Sells sørger for, at så meget som muligt af den indsamlede PVC bliver genanvendt i nye produkter til det europæiske marked. WUPPI er ejet af fem store danske plastkoncerner – Wavin, Uponor, Primo, Plastmo og Icopal. Desuden er otte andre danske og internationale virksomheder med stærke interesser i plast og bæredygtighed associerede medlemmer: REHAU, Wexøe, Pipelife, Solar, Rias, Schneider Electric, INEOS Inovyn, og VEKA.

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
ogh@p***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Genanvendelse Plast Bly PVC