PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/esa-projekt-leverer-kortl%C3%A6gning-af-gammel-skov-i-danmark-et-v%C3%A6sentligt-input-til-en-biodiversitet-vurdering-af-de-danske-skove-9191
ad

ESA projekt leverer kortlægning af gammel skov i Danmark – et væsentligt input til en biodiversitet vurdering af de Danske skove.

Pressemeddelelse marts 5, 2010 Natur

Gammel skov er en nøgle begreb til bestemmelse af skov med høj biodiversitet – en satellitbaserede skovkortlægningen viser nu udbredelsen af gammel skov i Danmark. Kortlægningen er iværksat af det Europæiske Rumfartsagentur (ESA).

Pct gammel lov

Kortlægning af gammel skov:
Den danske naturskovsstrategien sigter mod 10 % af skovarealet inden 2040 skal have natur og biologisk mangfoldighed som det primære formål. Imidlertid har man indtil nu ikke haft nogen ensartet kortlægning af gammel skov i Danmark og specielt uden for statsskovende er viden begrænset men meget efterspurgt (P1: Klima og Miljø – Drop den pæne bøgeskov 16-feb-2010). Den nye kortlægning er således et væsentligt bidrag til udpegning af bevaringsværdige skovområder. Danmark har således fået et bedre rappoteringsgrundlag til en række internationale organer som tilgodeser biologisk mangfoldighed herunder EU’s Natura2000 netværk og forskellige FN konventioner.
 
Kortlægningen af gammel skov er specielt rettet mod løvskov som er ældre en 90 år – her ændre skoven karakter og bliver biologisk interessant. Metoden er baseret på Landsat satellitdata og udviklet af det danske firma PRINS Engineering efter flere års studier af Europas rigeste skov Bialowieza – hvor metoden viste nøje sammenhæng mellem skovklassifikationen og områder med høj biodiversitet. Metoden er nu udført på nationalt plan i Danmark og viser hvor de største og mest forskelligartede gamle skove findes, heriblandt flere mindre kendte lokaliteter som f.eks. Trelde næs ved udmunding af Vejlefjord.
 
Den bagvedliggende skovklassifikation indeholder flere gamle skovklasser som har vist sig at have sammenhæng med bl.a. udbredelse af biologiske indikatorarter. Kortlægningen kan således anvendes til mere dybgående analyser af biodiversitet hvis den f.eks. sammenstilles med andre data kilder som ældre skovkort og felt data.
 
ESA projektet
Projektet er en del af det Europæiske GMES-initiativ varetaget af EU/ESA og er et ’spin-off’ projekt af den danske Kyoto kortlægning som ligeledes er iværksat af ESA (læs: Skoven 12 2009). Projektet er udført af det Danske firma PRINS Engineering for Skov og Landskab og Skov og Naturstyrelsen. Metoden har vist sig at være nøjagtig - ca. 85 % sikkerhed ved en opløsning på 0.5 ha. Metode og resultater er kvalitet sikret bl.a. gennem GAF AG (Tyskland), ESA og Qualisys Ltd. (Grækenland).
 
Link til af projekt beskrivelse og resultater: http://www.prinsengineering.com/Biodiv_DK.htm
 
PRINS Engineering er et Dansk ekspert firma inden for satellitkortlægning som bl.a. Nature har rost for banebrydende forskning. Yderligere, information om de Danske ESA service programmer kan indhentes hos de Danske ESA delegater:
 
Mette Müller Forsknings- og Innovationsstyrelsen mem@fi.dk  tlf. 35 44 63 46
Henning Skriver HS@space.dtu.dk   tlf. 45 25 37 92
 
Yderligere information - kontakt:
 
Erik Prins
prins@c.dk
www.prinsengineering.com
tlf.:45 86 85 18 /  26 21 85 18
 
Vedlagte kort af Danmark er udbredelse af gammel løvskov i det danske 1 km grid den oprindelige data har en opløsning på 25

Kontakter


Emner


Natur
ad