PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/erfarent-team-renoverer-ombygger-og-indretter-klostermarksskolen-20036
ad

Erfarent team renoverer, ombygger og indretter Klostermarksskolen

Pressemeddelelse marts 26, 2015 Renovering Indretning JJW Arkitekter Klostermarksskolen

Entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co, JJW Arkitekter, Ingeniør Oluf Jørgensen og landskabsarkitekterne Kragh og Berglund har færdiggjort renovering samt om- og tilbygning af Klostermarkskolen i Roskilde. Nu er JJW Arkitekter gået i gang med et større indretningsprojekt.

JJW Klostermarksskolen 01 NP

Moderniseringen af Klostermarksskolen i Roskilde Kommune har resulteret i en sammenhængende skole, hvor de fysiske rammer understøtter nye læringsformer og gode arbejdsforhold for skolens ansatte. For at optimere skolen indenfor den givne budgetramme er 5.500 m2 af skolens samlede 12.000 m2revet ned og erstattet af 4.200 m2 nybyggeri. De øvrige bygninger er renoverede, og i den proces har man skabt en række bæredygtige løsninger. Renoveringen og tilbygningen er sket ud fra fleksible principper, der sikrer, at skolen let kan tilpasses til fremtidige læringsbehov. 

Gennem hele processen har man bestræbt sig på at opnå mest skole for pengene. En målsætning, der både dækker over antallet af anvendelige kvadratmetre, men i lige så høj grad fokuserer på at opnå kvalitet og sammenhæng i de rum, der skabes. Teamet har fokuseret på at skabe gode akustiske forhold, ligesom integrationen af dagslyset har været et gennemgående tema for projektet. Ombygningsprojektet stod færdigt i efteråret 2014, og nu forsætter JJW Arkitekter deres engagement på Klostermarksskolen med et indretningsprojekt, der yderligere skal optimere anvendelsen af de nye fysiske rammer.  

Lars B. Lindeberg er partner og leder af JJW Arkitekters afdeling for Læring og Kultur. Han har været ansvarlig for projektet og fortæller, hvordan skolen både danner rammerne for elevernes læringsprocesser og deres sociale samvær.”Et centralt element i vores tilgang til skolebyggerier er begrebet ’Det sociale rum’. Udgangspunktet er en forståelse af skolen som et møde mellem læring og social udvikling, og i vores skoleprojekter vægter vi begge dele lige højt”.

Indretning understøtter på forskellig vis idéen om det sociale rum, da den er med til at skabe varierede opholdsmuligheder, der tilgodeser elevernes muligheder for at lære og på kryds og tværs indgå i sociale fællesskaber.

Tine Pernille Nielsen er ansvarlig for indretningsprojektet hos JJW Arkitekter. ”Når vi udvikler skoler, tænker vi i helheder, dvs. i samspillet mellem bygninger, udearealer, den indre disponering og indretningen af skolerne. Vi er glade for, at vi på Klostermarksskolen nu får mulighed for at føre projektet helt til dørs med den igangværende indretningsopgave. Hermed kan vi sikre, at teamets visioner for skolen også kommer til udtryk i indretningen af de læringsmæssige og sociale rum”.

KORT OM JJW ARKITEKTER, SKOLER OG INDRETNING
JJW ARKTEKTER er organiseret i tre afdelinger: By og Bolig, Erhverv og Sundhed samt Læring og Kultur, der arbejder med undervisnings- og kulturopgaver. Andre skoleprojekter tæller blandt andet Skolen i Sydhavnen, Grøndalsvængets Skole, Hadsund skole, Sophienborgskole, Søgaardsskolen, Kirsebærhavens Skole, Katrinedals Skole, Blågårdsgade Skole og Tove Ditlevsens Skole.   

JJWs indretningsafdeling har seks fuldtidsansatte indretningsarkitekter og rumdesignere. Gennem årene har afdelingen været ansvarlig for over 30 indretningsprojekter. Udvalgte projekter omfatter blandt andet Trygs hovedsæder i Danmark og Norge, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en lang række kontor- og skoleindretningsprojekter. Derudover har afdelingen udgivet en række guidebøger for bygherrer som eksempelvis ”Den skræddersyede arbejdsplads” og ”Idékatalog Akustik”.

FAKTA - KLOSTERMARKSSKOLEN
Projekt / Ny- ombygning, renovering og indretning af Klostermarksskole
Bygherre / Roskilde Kommune
Areal / 4.200 m² nye bygninger samt renoveringsarbejde på ca. 8.000 m2
Arkitekt / JJW Arkitekter
Entreprenør / Anker Hansen & Co
Ingeniør / Oluf Jørgensen
Landskab / Kragh og Berglund
Oprindeligt projekt / Henning Larsen (1962)

Fotos: Nicolai Perjesi

Kontakter


Tine Pernille Nielsen

Indretningarkitekt MDD, projektleder og skoleindretningsekspert
JJW Arkitekter
[email protected]**** Vis...
30 10******* Vis...

Emner


Renovering Indretning JJW Arkitekter Klostermarksskolen
ad