PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/entrepren%C3%B8rer-fundet-p%C3%A5-stort-renoveringsprojekt-24035

Entreprenører fundet på stort renoveringsprojekt

Pressemeddelelse oktober 26, 2017 JJW Arkitekter Renovering Arkitektur Søndermarken

JJW Arkitekter har i samarbejde med Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB tildelt Enemærke & Petersen og Malmos Landskaber storentrepriser i forbindelse med renoveringen af Søndermarkens 434 boliger. Den samlede entreprisesum forventes at nå op ca. 320 millioner kroner.

JJW Søndermarken 01

Søndermarken er opført i perioden 1951 – 1954 og består af fem 16 etagers punkthuse, der i de kommende år står overfor en omfattende renovering. Renoveringsprojektet er udbudt som tre storentrepriser og henover sommeren har de prækvalificerede entreprenører afgivet tilbud.

Enemærke & Petersen og Malmos Landskaber vinder storentrepriser
Enemærke & Petersen er tildelt storentrepriser på både facader og installationer, mens Malmos Landskaber har vundet storentreprisen på landskab og anlæg. Lasse Grosbøl er arkitekt og projektleder hos JJW Arkitekter og har gennem de seneste år været ansvarlig for Søndermarken-projektet. Målet har været at inddrage entreprenørerne tidligt i forløbet og gennem udbud med forhandling sikre de bedste rammer med hensyn til byggeproces, byggeteknik og entrepriseopdeling.

Lasse Grosbøl mener, at forhandlingsprocessen har haft indflydelse på de kvalificerede tilbud, der er kommet. ”Det er opløftende at se, hvordan vores udbudsproces har resulteret i økonomisk, tidsmæssigt og fagligt gode tilbud, der viser en dyb forståelse for opgavernes karakter og succeskriterier. Jeg er glad for, at entreprenørerne har indgået positivt i forhandlingerne og har tænkt grundigt over byggeproces, risici og beboerhåndtering, hvilket har kvalificeret deres tilbud og kommer til at give projektet en bedre proces.”             

Respekt for de eksisterende værdier
Søndermarken er et tidstypisk eksempel på 1950’ernes høje byggeri. Perioden var præget af byggeriets tiltagende industrialisering, hvor store enheder og nye, rationelle produktionsformer, forenklede bygningernes udtryk. Et af succeskriterierne for renoveringen er at man skaber tidssvarende boliger, uden at give køb på Søndermarkens unikke karakteristika. Renovering med respekt for historien er en af JJW Arkitekters spidskompetencer, som de udbygger med det igangværende Erhvervs-Ph.d-projekt ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger”.

Connie Wiuff, tilbudschef hos Malmos, ser frem til at komme i gang med renoveringsprojektet: ”Vi glæder os til at være en del af en professionel og samskabende proces, hvor beboerne vil få den landskabelige værdi, som har været tænkt og tegnet, og som de kan leve, lege og være i. På Søndermarken vil vi have skarpt fokus på et stærkt samarbejde i projektet, på en tæt beboerkontakt og på den rigtige kvalitet i udførelsen.”  

Renoveringen løber frem til 2021
Renoveringen af Søndermarken forventes færdig i 2021 og omfatter blandt andet facaderenovering med efterisolering, ny fiberbetonfacade, nye vinduer, renovering og ombygning af parterreetager, indgangspartier, luftsluser og ny tagdækning. I installationsprojektet indgår etablering af ventilation, udskiftning af el-installationer i kældre og elevatorer, renovering af belysning i opgange, udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt kloakrenovering. Landskabs- og anlægsentreprisen består blandt andet af etablering af skraldesug, miljøfremmende efterisolering af kælderydervægge og en overordnet forskønnelse af landskabet, som beboerne kan leve, lege og være i.  

PROJEKTFAKTA – HELHEDSPLAN SØNDERMARKEN
Projekt: Byggeskaderenovering af 434 boliger fordelt på fem punkthuse på 16 etagers højde
Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber ved KAB
Rådgivningsform: Totalrådgivning
Totalrådgiver: JJW Arkitekter
Landskab: JJW landskabsarkitekter
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S
Storentreprenører: Enemærke & Petersen (Facader og Installationer) og Malmos Landskaber (Landskab og anlæg)
Periode: 2011 - 2021

BILLEDTEKSTER
JJW Søndermarken 01-02: JJW Arkitekter er totalrådgiver på renoveringen af Søndermarken /  Foto: Laura Græsdal Maajen, JJW Arkitekter

JJW Søndermarken 03-04: Enemærke & Petersen og Malmos Landskaber vinder storentrepriser på Søndermarken. Rendering: JJW Arkitekter.

JJW Søndermarken 05: Søndermarken anno 1955.

Kontakter


Emner


JJW Arkitekter Renovering Arkitektur Søndermarken