PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/energitilskud-2015-19604
ad

Energitilskud 2015

Pressemeddelelse januar 10, 2015 Strøm Renovering Bolig Energi Energibesparelse

Få energitilskud til energibesparende foranstaltninger igennem Energikøb

EnergiKøb logo m payoff CMYK

Energitilskud i 2015

Håndværkerfradraget er ved at synge på sidste vers her i slutningen af 2014, hvor det har været yderst populært.
Kommer der regeringsskifte i 2015, er der allerede udmeldt interesse fra Dansk Folkeparti for en genindførsel, men intet er sikkert.

Derfor bliver ”Det nye” i 2015 Energitilskud til energirenovering i private boliger.


Hvad er energitilskud

Energitilskuddet har eksisteret i flere år nu og blev tilrettet i 2012, men uden ret mange private har lagt mærke til muligheden.
Håndværkerfradraget kender vi alle til og det har komplet overskygget mulighederne i energitilskuddet.
Det er der flere forskellige grunde til og en af dem er bl.a. at håndværkerne selv, naturligvis har være gode til at informere om mulighederne – og at fradraget har været højt.

Nu det er ebbet ud har vi energitilskuddet tilbage, som er sammensat på en lidt anden måde end håndværkerfradraget.

Staten og energiselskaberne indgik i 2009 en aftale om nedbringelse af C02 udslip, der har til hensigt, at få Danmarks samlede C02 udslip ned på et forudaftalt niveau i 2020.

Det er med andre ord op til net og forsyningsselskaberne, at få nedbragt energiforbruget både for private, erhverv, landbrug og offentligt.


Sådan fungerer energitilskud i praksis

Tilskuddet er etableret med motivation som formål, det betyder, at der gives tilskud til energibesparende foranstaltninger, som er planlagte.
I en privat bolig vil det betyde, at du skal ansøge om energitilskud, før du påbegynder en energirenovering – du har med andre ord planlagt den.

Har du allerede udført energibesparende foranstaltninger, kan du ikke bagefter få tilskud.

I praksis skal du altså først begynde med, at gå ind på Energikøb.dk` hjemmeside og oprette dig i deres system.
Her indsender du en ansøgning, der beskriver nøje, hvilke energibesparende tiltag du ønsker at udføre i din bolig og information om, hvilken nuværende varmekilde boligen opvarmes med.
Herefter modtager du en forhåndsgodkendelse og kan nu indkøbe materialer samt bestille håndværkere.
Når opgaven er afsluttet, uploades kvitteringer samt eventuelt billeder og efter 4-6 uger modtager du et skattefrit tilskud på din egen bankkonto.

Det er et kontant tilskud og ikke et skattemæssigt fradrag.


Hvilke energibesparende foranstaltninger kan du få tilskud til?

Aftalen dækker de mest almindelige typer af forbedringer, som indgår i en komplet energirenovering af en privat bolig.

Hvidevare og andet elektronisk forbrugsudstyr f.eks. TV og Hifi er ikke medtaget i ordningen.

Herunder en liste over berettigede tiltag:

- Isolering af hulmure (både indvendig og udvendig
- Isolering af loft
- Isolering af opvarmet kælder (både indvendig og udvendig, samt gulv)
- Isolering af rør ført i uopvarmet rum
- Skift af gammel varmekilde til ny effektiv moderne varme kilde f.eks. oliefyr til nyt oliefyr
- Skift til energivinduer og døre
- Skift af varmtvandsbeholdere
- Montering af varmepumpe
- Eftersyn af fjernvarme og skift til fjernvarme.
- Elspareskinne i kontor
- Nye radiatortermostater samt skift til LED pære fra glødepære

For erhverv er der ekstra muligheder som f.eks. udskiftning af traktor, der kører længere på literen, men her ser vi kun på de private muligheder.


Specielt for skift af varmekilde

De fleste af ovenstående muligheder giver næsten sig selv, men mange er i tvivl om, hvilke muligheder, der er mht. skift af varmekilde, så her får du lidt ekstra information.

Se har du et meget gammelt oliefyr, gasfyr eller El varme, vil du kunne opnå store energibesparelser ved at skifte til en ny model af samme opvarmningstype eller helt skifte typen ud.

Du kan med andre ord godt få tilskud ti at skifte fra et gammelt oliefyr til et sprit nyt oliefyr, men også til overgang til f.eks. Jordvarme eller pillefyr.
De populære varmepumper er også tilskudsberettigede.

Igen er tilskuddet beregnet på baggrund af, hvad energibesparelsen bliver og ikke hvad du som sådan vælger at skifte over til.


Så meget kan du få i energitilskud

Tilskuddet beregnes på baggrund af standardværdier udregnet og administreret af Teknisk institut.
De har lavet gennemsnitsberegninger på, hvor stor en energibesparelse de forskellige tiltag vil give, alt efter hvilken varmekilde din bolig har.

Der er altså forskel på tilskuddets størrelse, hvis du på nuværende tidspunkt har El varme kontra hvis du har fjernvarme,da f.eks. en efterisolering vil give forskellige besparelser i kWh.

Alle beregningerne er listet i et standardværdikatalog, hvor du kan se nøjagtigt, hvor mange kilowatt timer, en udskiftning vil kunne medføre.

Se oversigten her: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspxAntallet af besparede kilowatt årligt, belønnes med et tilskud på ca. 0,25 kroner pr. stk.
Skattefrit vel at mærke.

Et eksempel kunne være den populære overgang fra gammelt oliefyr til jordvarme, her vil besparelsen være så stor, at tilskuddet bliver på Kr. 8.000,00.

Skift fra gammelt gasfyr til nyt effektivt kondenserende gasfyr giver omkring Kr. 3.500,00 i tilskud.

De voldsomt populære varmepumper med luft til luft teknologi, giver et tilskud på omkring Kr. 1.500,00 i en helårsbolig og Kr. 900,00 i et El opvarmet sommerhus uden brændeovn.

Der er med andre ord, store muligheder i tilskudsordningen, hvis du påtænker en energirenovering af hjemmet.

Læs mere om ansøgning og muligheder på http://Energikoeb.dk

Emner


Strøm Renovering Bolig Energi Energibesparelse
ad