PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/energiska-medarbetare-skapar-f%C3%B6r%C3%A4ndring-i-vardagen-19539
Annonce: håndværkerhjælp

Energiska medarbetare skapar förändring i vardagen

Pressemeddelelse december 19, 2014 Organisation Probana Energi Sverige Gemenskap Mål Ledarskap Stockholm Kommunikation Engagemang

Om man vill uppnå en ledande ställning inom sitt verksamhetsområde kräver det fokus på hur ledarskap och organisatoriska beteenden kan bidra till att frigöra energi eftersom det ökar medarbetarnas insatser och effektivitet.

400 05685927a

Detta beror på att mänskliga faktorer idag är avgörande för företags framgång vilket tidigare har varit kopplade till organisatoriska processer samt produktion. Således finns behov för ledare att utveckla en förmåga att engagera sina medarbetare och skapa energi i vardagen. Nedan finner du metoder som kan hjälpa dig med detta.

Kommunicera, kommunicera, kommunicera
Kommunicera professionellt, tydligt och ofta. Som medarbetare förväntar man sig tydlig och konstruktiv feedback för sitt arbete. På så sätt lär man sig vilka tillvägagångssätt och arbetsmetoder som fungerar, och vilka som inte gör det. Använd därför kommunikation som ett verktyg, som inspirerar och motiverar individen, samt som ett verktyg för att lösa dagliga utmaningar genom att diskutera problem.

Skapa gemenskap
Genom att känna sig som en del av en gemenskap, bildas en känsla av trygghet. Denna känsla är viktigt för alla medarbetare eftersom den skapar en grund för lojalitet och samarbete i arbetsgruppen. När man känner sig som en del av en grupp, blir det tydligt för individen hur dennes personliga insatser påverkar gruppens slutresultat, vilket ökar medarbetarens aktivitet och engagemang i uppgiften. Således stärks medarbetarens lust att leverera resultat, eftersom de vill vara en del av laget och organisationens framgång.

Sätt en hög standard
Genom att ha hög standard generellt i organisationen, skapas en motivation att uppnå denna standard. Om den ibland är ouppnåelig, finns ett behov av ett nära samarbete med medarbetaren för att gemensamt hitta rätt väg för att nå målet. På detta sätt får man reda på vilka faktorer som motiverar medarbetaren och hur denne får energi i vardagen. Därför blir ledaren medveten om vilka verktyg och uppgifter som passar medarbetaren bäst. Låt dem också veta hur mycket deras ansträngningar uppskattas och hur det stärker organisationen, då det skapar engagemang då de får se resultatet av deras arbete. Ledarskap är ett komplext fenomen och det kommer hela tiden nyheter inom ledarskapsområdet. Nya teorier utvecklas, fler verktyg används för att övervinna vardagens utmaningar, fler exempel på gott ledarskap uppstår, etc. Med en Mini MBA från PROBANA har du möjlighet att hålla dig uppdaterad gällande de senaste teorierna och trender i ledarskapet. Teorier serveras i en användbar form, och utbildningen har fokus på hur du ska kunna använda dig av de komplexa teorierna i ditt dagliga ledarskap.

Läs mer på www.probana.se

Emner


Organisation Probana Energi Sverige Gemenskap Mål Ledarskap Stockholm Kommunikation Engagemang
Annonce: håndværkerhjælp