PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/elever-med-s%C3%A6rlige-behov-skal-med-i-idr%C3%A6tstimerne-25837

Elever med særlige behov skal med i idrætstimerne

Pressemeddelelse august 12, 2019 Idræt Idræt og bevægelse Handicappede Handicap Særlige behov Funktionsnedsættelser Folkeskolen

Dansk Skoleidræt tager med det nye undervisningsmateriale "Alle børn med i idrætsfaget" hul på udfordringen med at få elever med funktionsnedsættelser inkluderet i idrætstimerne. Det er afgørende for, at de kan bestå afgangsprøven og i sidste ende optages på en ungdomsuddannelse.

Idrætstime på Møllevangskolen i Aarhus Foto Johnny Wichmann, Dansk Skoleidræt

Folkeskolens afgangsprøve i idræt kan være en uhensigtsmæssig stopklods for elever med fysiske og psykiske handicap og særlige behov, der gerne vil videre på en ungdomsuddannelse. Hidtil har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i visse tilfælde givet dispensation til, at denne elevgruppe ikke har skullet aflægge prøven. Men fra det nye skoleår 2019/20 indføres skærpede adgangsforudsætninger til ungdomsuddannelserne, hvilket bl.a. betyder, at også elever med funktionsnedsættelser skal til afgangsprøven i idræt, hvis den trækkes næste sommer.

For at det skal kunne lade sig gøre, har Dansk Skoleidræt med støtte fra Undervisningsministeriet produceret materialet "Alle børn med i idrætsfaget", som skal guide idrætslærere landet over gennem ny viden, værktøjer og inspiration til arbejdet. Materialet imødekommer flere forskellige særlige behov såsom syns- eller hørevanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

- Selvom de bedste intentioner er til stede, er det de færreste lærere, der har erfaring med at inkludere elever med funktionsnedsættelser i idrætsundervisningen. Det kræver en særlig viden, og at der tages individuelle hensyn til den pågældende elev. Det arbejde giver vi nu lærerne en hjælpende hånd til, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

For at løfte opgaven med at få elever med særlige behov bedre med i idrætsundervisningen har Dansk Skoleidræt samlet en ekspertgruppe bestående af Videnscenter om handicap, Parasport Danmark samt Byskovskolen afd. Asgård og Rævebakkeskolen. De to skoler har praktiske erfaringer med målgruppen og tilsammen har parterne lagt så mange kræfter i materialet "Alle børn med i idrætsfaget", at det nye skoleår meget gerne skal markere en ny æra for børn med funktionsnedsættelsers oplevelse af idrætsfaget.

Undgå unødig fritagelse fra idræt
Udfordringerne med at inkludere elever med særlige behov i idrætsundervisningen har flere gange været på den foregående undervisningsminister Merete Riisagers bord. Bl.a. har Annette Lind (S) stillet spørgsmål til konsekvenserne for de elever, der vil videre på en ungdomsuddannelse. Det var bl.a. som følge af dette fokus, at ministeriet oprettede ”Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen”, som Dansk Skoleidræt fik del i med "Alle børn med i idrætsfaget".

- Det er af vigtig samfundsmæssig betydning, at vi får løst problemstillingen. Vi skal undgå, at elever unødigt fritages fra idræt, men tværtimod får de oplevelser og kompetencer, som faget giver. I Dansk Skoleidræt arbejder vi for, at alle danske børn og unge oplever glæden ved at bevæge sig. Positive oplevelser med bevægelse i barndommen giver mod på mere og grundlægger gode vaner for resten af livet - og det gælder selvfølgelig også for elever med funktionsnedsættelser, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

------------

Fakta om ”Alle børn med i idrætsfaget”

Fra skoleåret 2019/20 skal elever bestå en fuld afgangseksamen i folkeskolen for at få krav på en plads i fx gymnasiet eller hf. Hvis eleven fritages fra en af de syv obligatoriske prøver, falder retskravet bort.

For at sikre at elever, der trækker idræt til afgangseksamen, kan bestå, har Dansk Skoleidræt produceret undervisningsmaterialet ”Alle børn med i idrætsfaget”, som klæder idrætslærerne på til at tilrette idrætsundervisningen, så også børn og unge med fysiske og psykiske handicap og særlige behov kan deltage og aflægge prøve ved afslutningen af 9. klasse.

Materialet er støttet af Undervisningsministeriet og produceret i samarbejde med Videnscenter om handicap, Parasport Danmark samt Byskovskolen afd. Asgård og Rævebakkeskolen.

Se materialet på www.skoleidraet.dk under ”idrætsfaget”

Youtube: Se video fra idrætstime på Møllevangskolen i Aarhus

Om Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende, non-profit idrætsorganisation, der arbejder for at fremme bevægelse i skolen. Siden 1946 har Dansk Skoleidræt sat idræt på skolens dagsorden.

Kontakter


Bjørn Friis Neerfeldt

Generalsekretær
Dansk Skoleidræt
bc@sk************ Vis...
29899*** Vis...

Niels Henrik Sørensen

Kommunikationskonsulent
Dansk Skoleidræt
nhs@s************* Vis...
29732*** Vis...

Emner


Idræt Idræt og bevægelse Handicappede Handicap Særlige behov Funktionsnedsættelser Folkeskolen