PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ejendomsm%C3%A6gler-afholder-m%C3%B8der-om-ny-byggemetode-13403
ad

Ejendomsmægler afholder møder om ny byggemetode

Pressemeddelelse april 15, 2012 Byggeri

Colliers International Danmark præsenterer ny byggeteknik på møder i Aalborg, Aarhus og København

Fabriksfremstilling 2
The pods are factory finished before delivery to the building site.

Ejendomsmæglere plejer at være med til at købe og sælge ejendomme, men fremover vil de være med i byggeprocessen fra start til slut. I hvert fald hvis det står til firmaet Colliers International, som i samarbejde med Kähler Element og bPod Danmark indbyder til en præsentation af den moderne, industrialiserede byggemetode bPod. 

Møderne arrangeres som godmorgen-møde  i Aalborg d. 18. april og gå hjem-møder i Aarhus og København d. 18. og 19. april. Detaljer og tilmelding på www.colliers.dk/arrangementer.htm.

Byggemetoden er opfundet af den danske arkitekt Ole Bjerre og har været under international udvikling i en årrække. bPod er tungt byggeri i kendte materialer, men de anvendes her på en ny måde, som giver store energimæssige og økonomiske fordele.

Systemet kommer til Danmark via samarbejdet mellem Kähler og Colliers i en forretningsmodel, som er ny og anderledes for byggebranchen. Kähler har franchise på bPod-systemet i hele Skandinavien og starter med at indføre det i Danmark via søsterselskabet bPod Danmark ApS. Collies International Danmark er udpeget som Skandinavisk salgsorganisation. 

Besparelser giver mere byggeri

Besparelser på op til en trediedel i entreprisesummen opnås ved at industrialisere og effektivisere byggeprocessen, hvilket betyder at man kan bygge en halv gang mere med de samme ressourcer.

Det opnås ved at vende op og ned på byggeprocessen. I stedet for at gennemføre hele færdiggørelsen af byggeriet på byggepladsen, bygges og færdiggøres hele rumenheder, som kaldes bPods, i en rationel fabrikationsproces under fabriksforhold. De færdige bPods transporteres derefter til byggepladsen, hvor de sættes sammen, og det eneste arbejde på byggepladsen består i at støbe bygningens bærende søjler og dragere.

Energi- og  CO₂-besparelser

bPod-etagebygninger kan opfylde lavenergikrav, fordi ydervæggene er strukturelt adskilt fra indervæggene. Derfor er der ingen begrænsning i den mængde eller type af isolering der kan anvendes, og kuldebroer undgås. 

Desuden integrerer bPod-teknologien gulvvarme, som er mere effektiv end andre opvarmingsformer og fungerer bedre med vedvarende energikilder som varmepumper og solpaneler.

Det betyder, at etagebyggeri i bPod kan konstrueres ikke kun til eksisterende energikrav, men også til fremtidens. Valget mellem BR10, Lavenergi 2015 eller de kommende 2020-krav er så enkelt som at vælge hulmurens tykkelse og typen af isoleringsmateriale.

Bedre boliger

bPod-byggeri er ikke kun isoleret udadtil, men de enkelte enheder er isoleret fra hinanden for både varme og støj. Dermed kan man have temperaturforskelle indenfor den ydre klimaskærm, hvilket ikke kan lade sig gøre i almindelige lavenergiløsninger. 

De lydgener, som er kendt fra traditionelt betonbyggeri, modvirkes gennem intern isolering, og bPod-byggeri er én til to lydklasser bedre end traditionelt betonbyggeri.

Fremstillingsprocessen for bPod medfører også en langt bedre tæthed og dermed færre lugtgener og røg-relaterede helbredspåvirkninger boligerne imellem.

Yderligere oplysninger påwww.bpod.dk og www.colliers.dk/arrangementer.htm

Kontakter


Torben Nielsen

Nordisk salgsdirektør
Colliers International Danmark A/S
tn@co********* Vis...
+45 4******** Vis...

Emner


Byggeri
Fabriksfremstilling 2
The pods are factory finished before delivery to the building site.
Hent | 2,59 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Opstilling 1
Arbejdet på byggepladsen reduceres til at stille de færdige rumenheder op.
Hent | 2,94 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad