PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/egedal-kommune-v%C3%A6lger-bim-baseret-facility-management-system-20257
ad

Egedal Kommune vælger BIM-baseret Facility Management system

Pressemeddelelse maj 31, 2015 BIM

Som en del af deres ejendomsstrategi har Egedal Kommune valgt ArchiFM til drift og vedligehold af deres 221.000 m2 store ejendomsportefølje. ArchiFM er et BIM-baseret Facility Management system, der anvender BIM-modellernes data til at optimere arealforvaltning samt drift og vedligehold af bygninger. BIM Equity er forhandler af ArchiFM og faciliterer digitalisering og implementering af det digitale FM-system i Egedal Kommune.

BIM Equity EgedalFM 01

Kloge kvadratmeter er nøgleordet i Egedal Kommunes nye ejendomsstrategi. Målet er at skabe et overblik over kommunens ejendomsportefølje for at optimere anvendelse samt drift og vedligehold af kommunens bygninger. Under arbejdet med den nye ejendomsstrategi opstod ideen om at fremtidssikre kommunens ejendomsdata ved hjælp af BIM og derudover anvende BIM-modellerne til Facility Management.

Første skridt i BIM-baseret Facility Management er, at ejendomsdata digitaliseres og overføres til BIM-modeller. Som start på Egedal Kommunes implementering af digital drift og vedligehold har man digitaliseret Stengårdsskolen i Ølstykke som et pilotprojekt. En BIM-model af skolen danner grundlag for, hvordan ArchiFM er tilpasset Egedal Kommunes ønsker og behov for data.

I forbindelse med Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter er kommunen begyndt at anvende ArchiFM samt en sammensætning af mobilløsninger til Facility Management, projektweb og tegningsarkiv. Som projektweb og internt tegningsarkiv anvender kommunen BIMcontact med indbygget, softwareuafhængig IFC-viewer, der ligeledes gør det muligt at dele tegningsmateriale og 3D-modeller med eksterne parter og på kommunens intranet. Materialet er altid opdateret og tilgængeligt for de ansatte, da man på baggrund af BIM-modellerne udarbejder en model pr. bygning. Modellerne kan anvendes på de ansattes iPads, som udover 3D modellen også indeholder et komplet tegningsmateriale over de enkelte ejendomme.

Nikolaj Gintberg er projektleder i Egedal Kommune og forklarer baggrunden for, at Egedal Kommune går digitalt i forhold til Facility Management:

”Med Egedal Kommunes nye ejendomsstrategi sættes klare rammer for den fremadrettede udvikling af ejendomsporteføljen. Strategien sætter fokus på digital ejendomsforvaltning og professionalisering af kommunens FM-funktion, hvilket nødvendiggør oparbejdning af valide digitale ejendomsdata. Data skal opbevares og opdateres ét sted og stilles til rådighed for alle interesserede. Med valide ejendomsdata kan vi skabe grundlaget for en multifunktionel og fleksibel udnyttelse af de kommunale bygninger til gavn for borgerne i kommunen, samt sikre kommunens realkapital gennem bedre drift og vedligehold. Den store udfordring bliver nu at indsamle og strukturere de relevante ejendomsdata og implementere ArchiFM, så systemet bliver en integreret del af arbejdsgangene i Egedal Kommune. Vi ved, at digitalisering er en læringsproces, og at man ikke nødvendigvis rammer rigtigt første gang. Derfor har vi valgt Stengårdsskolen som pilotprojekt. Stengårdsskolen er en mellemstor bygning med mange tekniske installationer, hvilket giver gode og overskuelige rammer for opstart af digital drift og vedligehold”.

Nis Boile Christensen er FM-rådgiver hos BIM Equity og ansvarlig virksomhedens FM-løsninger supplerer:

"Nu er vi i gang med at udarbejde en beskrivelse af, hvordan Egedal Kommune kan implementere og anvende ArchiFM. Jeg er sikker på, at implementering af ArchiFM løfter vidensdelingen og kommunikationen omkring bygningernes aktuelle tilstand og vedligeholdsbehov op på et andet niveau. At håndværkerne og andre, der skal vedligeholde og drifte ejendomme, har alle bygningsdata liggende på deres tablets, gør deres arbejde lettere og mere effektivt”.

Læs mere om BIM-baseret Facility Management på www.bimfm.dk

Kontakter


Nis Boile Christensen

Ansvarlig for digitalisering og FM, Cand.Scient.Techn. i Bygningsinformatik
BIM Equity A/S
[email protected]******** Vis...
2893****** Vis...

Emner


BIM
ad